Дисципліни кафедри

2021-2022 навчальний рік

ОНП Phd "Кібербезпека"

ОП “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”

Бакалаврат | ОПП магістрів | ОНП магістрів

ОП “Системи технічного захисту інформації”

Бакалаврат | ОПП магістрів

Під назвами дисциплін посилання на робочі програми (силлабуси)

 
Аспірантура 125 Кібербезпека
Освітньо-наукова програма (ОНП) рівня доктор філософії (PhD) "Кібербезпека"
1й курс
Дисципліна Кафедра,
що забезпечує
Лектор
ЗО 1 Філософські засади наукової діяльності Кафедра філософії професор Рубанець Олександра Михайлівна
ЗО 2 Іноземна мова для наукової діяльності Англійської мови
технічного спрямування №2
доцент Міхненко Галина Едуардівна
2й курс
ПО1 Сучасні методи прикладної статистики Інформаційної безпеки професор Ланде Дмитро Володимирович
ПО2 Методи аналітичних мереж Інформаційної безпеки професор Ланде Дмитро Володимирович
ПО3 Методи штучного інтелекту в кібербезпеці Інформаційної безпеки доцент Стьопочкіна Ірина Валеріївна
ПО4 Проблеми кібербезпеки критичної інфраструктури Інформаційної безпеки доцент Смирнов Сергій Анатолійович
ПО5 Організація науково-інноваційної діяльності Інформаційної безпеки професор Мачуський Євген Андрійович
ПО6 Педагогічна практика Інформаційної безпеки
Вибіркові
Виб 1. Моделі та методи оцінювання ризиків Інформаційної безпеки професор Даник Юрій Григорович
Виб 2. Моделі систем керування Інформаційної безпеки доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Виб 3. Сучасні методи обробки сигналів Інформаційної безпеки доцент Прогонов Дмитро Олександрович
Виб 4. Сучасні технології кібербезпеки Інформаційної безпеки доцент Грайворонський Микола Владленович
Виб 5. Математичні моделі кібербезпеки Інформаційної безпеки доцент доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Виб 6. Кібернетичні моделі загроз, ризиків та контрдії інформаційної безпеки Інформаційної безпеки доцент Луценко Володимир Миколайович
Виб 7. Інформаційна ентропія функціонального аналізу і квантова стеганографія Інформаційної безпеки професор Мачуський Євген Андрійович

до верху сторінки 

+
Бакалаврат 125 Кібербезпека
ОП “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”
1й курс
Дисципліна Кафедра,
що забезпечує
Лектор
Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови І Англійської мови
технічного спрямування №2
Основи здорового способу життя Фізичного виховання
Українська мова за професійним спрямуванням Української мови,
літератури та культури
Історія науки і техніки Історії
Математичний аналіз 1 ММЗІ доцент Кучинська Наталія Вікторівна
Математичний аналіз 2 ММЗІ доцент Галицька Ірина Євгенівна
Інформаційні технології ММАД доцент Лавренюк Алла Миколаївна
Програмування 1. Структурний підхід ММАД доцент Орєхов Олександр Арсенійович
Програмування 2. Об’єктно-орієнтований підхід ММАД доцент Орєхов Олександр Арсенійович
Основи комп’ютерних мереж ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Алгебра та геометрiя 1 ММЗІ доцент Хмельницький Микола Олексійович
Алгебра та геометрiя 2 ММЗІ доцент Хмельницький Микола Олексійович
Дискретна математика ММЗІ доцент Шумська Алла Антонівна
Фiзика 1 ІБ доцент Литвинова Тетяна Василівна
Фiзика 2 ІБ доцент Литвинова Тетяна Василівна
Вступ до кібернетичної безпеки ІБ професор Новіков Олексій Миколайович
2й курс
Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови ІI Англійської мови
технічного спрямування №2
Архітектура комп’ютерних систем ІБ доцент Гальчинський Леонід Юрійович
Системна інженерія ІБ доцент Ткач Володимир Миколайович
Операцiйнi системи ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Теоретичні основи захисту інформації ІБ доцент Демчинський Володимир Васильович
Філософські основи наукового пізнання Філософії
Алгоритми та структури даних ММАД доцент Лавренюк Алла Миколаївна
Основи технологій захисту інформації ІБ доцент Демчинський Володимир Васильович
Функціональні залежності та структури ММЗІ доцент Шумська Алла Антонівна
Бази даних та iнформацiйнi системи ІБ доцент Коломицев Михайло Володимирович
Бази даних та iнформацiйнi системи. Курсова робота ІБ доцент Коломицев Михайло Володимирович
Web-програмування ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
Вибіркові
Системне програмування для багатозадачних операційних систем ІБ доцент Гальчинський Леонід Юрійович
Засоби підготовки та аналізу даних ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
Аналіз функцій багатьох змінних ММЗІ доцент Галицька Ірина Євгенівна
Математичні основи криптології ММЗІ Завадська Людмила Олексіївна
Моделі рефлексії у кібербезпеці ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Перетворення Фур’є ММЗІ Южакова Ганна Олексіївна
Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)
Дисципліни, спрямовані на розвиток особистісного потенціалу
Логіка    
Logic    
Евристика    
Стилі в образотворчому мистецтві    
Естетика промислового дизайну    
Ігрові види спорту    
Складно-координаційні види спорту    
Єдиноборства    
Силові види спорту    
Циклічні види спорт    
Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)
Дисципліни різногалузевого спрямування та з інституціонального розвитку
Психологія    
Психологія безпеки    
Соціальна психологія    
Розумні міста    
Основи електронного урядування    
3й курс
Іноземна мова професійного спрямування.
Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І
Англійської мови
технічного спрямування №2
Теорiя ймовiрностей та математична статистика ММЗІ професор Кузнєцов Микола Юрійович
Криптографія ММЗІ професор Савчук Михайло Миколайович
Інформаційна безпека Інформаційного права та права інтелектуальної власності
БЖД та цивільний захист Охорони праці, промислової
та цивільної безпеки
Захист програмного забезпечення ІБ доцент Коломицев Михайло Володимирович
Управління інцидентами комп’ютерної безпеки ІБ  
Безпека комп’ютерних мереж ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Зворотна розробка та аналіз шкідливого програмного забезпечення ІБ доцент Ільїн Микола Іванович
Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів)
Технології забезпечення якості програмних засобів ІБ доцент Ткач Володимир Миколайович
Дослідження операцій ММАД доцент Терещенко Іван Миколайович
Спеціальні розділи обчислювальної математики ММЗІ доцент Завадська Людмила Олексіївна
Системні технології для застосувань Windows ІБ доцент Гальчинський Леонід Юрійович
Олімпіадне програмування ММАД професор Куссуль Наталія Миколаївна
Основи аналізу алгоритмів ММЗІ доцент Яковлєв Сергій Володимирович
Методи та технології інформаційно-аналітичних досліджень ІБ професор Качинський Анатолій Броніславович
Теорія сигналів ІБ старший викладач Смирнов Володимир Павлович
Математичне програмування ММЗІ доцент Хмельницький Микола Олексійович
Теорiя iнформацiї та кодування ММЗІ професор Бессалов Анатолій Володимирович
Цифрова схемотехніка ІБ старший викладач Степаненко Володимир Михайлович
Моделi та методи прийняття рiшень ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Методи обчислень ІБ доцент Стьопочкіна Ірина Валеріївна
Хмарні технології обробки даних ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
Комп'ютерна графіка ММАД Кригін Валерій Михайлович
Безпека інтернет-ресурсів ІБ доцент Барановський Олексій Миколайович
Теоретико-числові алгоритми у криптографії ММЗІ доцент Кучинська Наталія Вікторівна
Антени і поширення електромагнітних хвиль ІБ  
4й курс
Іноземна мова професійного спрямування 2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення Англійської мови технічного спрямування №2
Технічний захист інформації ІБ доцент доцент Прогонов Дмитро Олександрович
Аналіз та моніторинг кібернетичної безпеки ІБ професор Зубок Віталій Юрійович
Економіка і організація виробництва Економічної кібернетики
Переддипломна практика ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Дипломне проектування ІБ
Безпека операційних систем та комп’ютерних мереж ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Безпека операційних систем та комп’ютерних мереж (курсова робота) ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
Системи та мережі передачі інформації ІБ професор Зубок Віталій Юрійович
Теорія ризиків ІБ професор Даник Юрій Григорович
Технічний аудит ІБ доцент Барановський Олексій Миколайович
Теорiя керування ІБ професор Новіков Олексій Миколайович
Методи машинного навчання ММАД професор Куссуль Наталія Миколаївна
Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід ІБ доцент Стьопочкіна Ірина Валеріївна
Системний аналіз ІБ професор Качинський Анатолій Броніславович
Управління інформаційною безпекою ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Вступ до математичних методів розпізнавання образів та комп’ютерного бачення ММАД Кригін Валерій Михайлович
Методи прикладної статистики ММЗІ
Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки ІБ професор Даник Юрій Григорович
Аналіз даних ІБ професор Ланде Дмитро Володимирович

до верху сторінки 

+
Бакалаврат 125 Кібербезпека
ОП “Системи технічного захисту інформації”
1й курс
Дисципліна Кафедра,
що забезпечує
Лектор
Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови І Англійської мови
технічного спрямування №2
Основи здорового способу життя Фізичного виховання
Українська мова за професійним спрямуванням Української мови,
літератури та культури
Історія науки і техніки Історії
Математичний аналіз 1 ММЗІ доцент Кучинська Наталія Вікторівна
Математичний аналіз 2 ММЗІ доцент Галицька Ірина Євгенівна
Інформаційні технології ММАД доцент Лавренюк Алла Миколаївна
Програмування 1. Структурний підхід ММАД доцент Орєхов Олександр Арсенійович
Програмування 2. Об'єктно-орієнтований підхід ММАД доцент Орєхов Олександр Арсенійович
Основи комп’ютерних мереж ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Алгебра та геометрiя 1 ММЗІ доцент Хмельницький Микола Олексійович
Алгебра та геометрiя 2 ММЗІ доцент Хмельницький Микола Олексійович
Дискретна математика ММЗІ доцент Шумська Алла Антонівна
Фiзика 1 ІБ доцент Литвинова Тетяна Василівна
Фiзика 2 ІБ доцент Литвинова Тетяна Василівна
Вступ до кібернетичної безпеки ІБ професор Новіков Олексій Миколайович
2й курс
Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови ІI Англійської мови
технічного спрямування №2
Філософські основи наукового пізнання Філософії
Інформаційні технології 2. Архітектура комп’ютерних систем ІБ доцент Гальчинський Леонід Юрійович
Основи теорії кіл ІБ доцент Ястребов Микола Ігорович
Операцiйнi системи ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Теорія сигналів 2. Сигнали та спектри ІБ доцент Гусева Олена Володимірівна
Теорія сигналів 2. Сигнали та спектри. Курсова робота ІБ доцент Гусева Олена Володимірівна
Основи комп'ютерного моделювання ІБ
Фізичний лабораторний практикум
Вибіркові
(Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Каталогів)
Основи квантової термодинаміки та метаматеріалів ІБ  
Перетворення Фур'є ІБ  
Аналіз функцій багатьох змінних ММЗІ доцент Галицька Ірина Євгенівна
Дискретні компоненти радіотехнічних кіл ІБ
Засоби підготовки та аналізу даних ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
Твердотільна електроніка ІБ старший викладач Репа Федір Михайлович
Системне програмування для багатозадачних операційних систем ІБ доцент Гальчинський Леонід Юрійович
Оптоволоконні комунікаційні системи ІБ
Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)
Дисципліни, спрямовані на розвиток особистісного потенціалу
Логіка    
Logic    
Евристика    
Стилі в образотворчому мистецтві    
Естетика промислового дизайну    
Ігрові види спорту    
Складно-координаційні види спорту    
Єдиноборства    
Силові види спорту    
Циклічні види спорт    
Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)
Дисципліни різногалузевого спрямування та з інституціонального розвитку
Психологія    
Психологія конфлікту    
Політична наука: конфліктологічний підхід    
Економічна психологія    
Основи електронного урядування    
Актуальні проблеми азійських спільнот    
Розумні міста    
3й курс
Іноземна мова професійного спрямування.
Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І
Англійської мови
технічного спрямування №2
БЖД та цивільний захист Охорони праці, промислової
та цивільної безпеки
Теорiя ймовiрностей та математична статистика ММЗІ професор Кузнєцов Микола Юрійович
Інформаційні технології 3. Комп'ютерні мережі ММЗІ професор Кузнєцов Микола Юрійович
Метрологія та вимірювання ІБ старший викладач Василенко Олексій Дмитрович
Інформаційна безпека Інформаційного права та права інтелектуальної власності
Організаційне забезпечення ТЗІ ІБ доцент Морщ Євген Володимирович
Системна інженерія ІБ старший викладач Василенко Олексій Дмитрович
Аналогова схемотехніка ІБ старший викладач Степаненко Володимир Михайлович
Засоби передавання і приймання інформації ІБ
Засоби передавання і приймання інформації. Курсова робота ІБ
Методи та засоби технічного захисту інформації 1 ІБ доцент Луценко Володимир Миколайович
Цифрова схемотехніка ІБ старший викладач Степаненко Володимир Михайлович
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
Системні технології для застосувань Windows ІБ доцент Гальчинський Леонід Юрійович
Технічні засоби та системи акустичного моніторингу ІБ доцент Козєрук Сергій Олександрович
Антени і поширення електромагнітних хвиль ІБ
Безпека інтернет-ресурсів ІБ доцент Барановський Олексій Миколайович
Методи та технології інформаційно-аналітичних досліджень ІБ професор Качинський Анатолій Броніславович
Основи аналізу алгоритмів ММЗІ доцент Яковлєв Сергій Володимирович
Теоретико-числові алгоритми у криптології ММЗІ доцент Кучинська Наталія Вікторівна
Теорiя iнформацiї та кодування ММЗІ професор Бессалов Анатолій Володимирович
Технології забезпечення якості програмних засобів ІБ доцент Ткач Володимир Миколайович
4й курс
Іноземна мова професійного спрямування 2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення Англійської мови технічного спрямування №2
Кібернетична безпека 2 ІБ
Криптографія та стеганографія ІБ
Телекомунікаційні системи та мережі ІБ
Економіка і організація виробництва Економічної кібернетики
Проектування систем технічного захисту інформації 1 ІБ старший викладач Василенко Олексій Дмитрович
Проектування систем технічного захисту інформації 2 ІБ старший викладач Василенко Олексій Дмитрович
Технічні засоби охорони об’єктів ІБ старший викладач Василенко Олексій Дмитрович
Технічні засоби охорони об’єктів (курсовий проект) ІБ старший викладач Василенко Олексій Дмитрович
Управління інформаційною безпекою ІБ старший викладач Морщ Євген Володимирович
Аналіз та моніторинг кібернетичної безпеки ІБ доцент Луценко Володимир Миколайович
Методи та засоби технічного захисту інформації 2 ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
Переддипломна практика ІБ асистент Терещенко Єлизавета Миколаївна
Дипломне проектування ІБ
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
Системи та мережі передачі інформації ІБ професор Зубок Віталій Юрійович
Теорія ризиків ІБ професор Даник Юрій Григорович
Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки ІБ професор Даник Юрій Григорович
Основи стегоаналізу мультимедійних даних ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович

до верху сторінки 

Магістратура 125 Кібербезпека
Освітньо-наукова програма "Системи, технології та математичні методи кібербезпеки"
1й рік підготовки ("5й курс")
Дисципліна Кафедра,
що забезпечує
Лектор
Цикл загальної підготовки
Практичний курс іншомовного ділового спілкування Англійської мови
технічного спрямування №2
Інтелектуальна власність та патентознавство 1. Право інтелектуальної власності Права інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін ФСП
Інтелектуальна власність та патентознавство 2. Патентознавство та набуття прав Права інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін ФСП
Сталий інноваційний розвиток Математичні методи системного аналізу
Розробка стартап проектів Менеджменту
Математичне моделювання систем і процесів ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Цикл професійної підготовки
Проектування високонавантажених систем ІБ доцент Родіонов Андрій Миколайович
Інтелектуальний аналіз даних ММАД
Кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури ІБ доцент Стьопочкіна Ірина Валеріївна
Аналіз кіберінцидентів методами машинного навчання ІБ професор Качинський Анатолій Броніславович
Аналіз бінарних вразливостей ІБ доцент Ільїн Микола Іванович
Основи наукових досліджень ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
Web-аналітика ІБ доцент Ткач Володимир Миколайович
Технології великих даних ММАД доцент Орєхов Олександр Арсенійович
Технології штучного інтелекту у системах інформаційної безпеки 1 ІБ
Технології захисту персональних даних 1 ІБ
Захист інформації в спеціалізованих інформаційно-телекомунікаційних системах ІБ професор Зубок Віталій Юрійович
Оптоволоконні комунікаційні системи ПФ
Методи аналізу великих геопросторових даних ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
Технології адміністрування та експлуатація захищених інформаційно-комунікаційних систем ІБ доцент Барановський Олексій Миколайович
Теорія та методи соціальної інженерії в кібербезпеці ІБ доцент Стьопочкіна Ірина Валеріївна
Загальна теорія ігор ММАД доцент Терещенко Іван Миколайович
Проектування розподілених систем ІБ доцент Родіонов Андрій Миколайович
Моделі та рішення в умовах невизначеності ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Стандартизація в галузі захисту інформації ММЗІ доцент Фаль Олексій Михайлович
Рефлексивний аналіз поведінки вибору ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Комплексне управління ІТ-інфраструктурою ІБ
Технологія блокчейн та розподілені системи ММЗІ професор Кудін Антон Михайлович
2-й рік підготовки ("6-й курс")
Нормативні освітні компоненти
Педагогічна майстерність
Практичний курс іншомовного наукового спілкування 2
Математичні методи оптимізації ІБ професор Данилов Валерій Якович
Правові засади кібербезпеки ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Стохастичне моделювання систем забезпечення безпеки ІБ професор Качинський Анатолій Броніславович
Стохастичне моделювання систем забезпечення безпеки ІБ професор Качинський Анатолій Броніславович
Технології створення систем захисту інформаційно-комунікаційних систем ІБ
Науково-дослідна практика ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Вибіркові освітні компоненти
Моделі управління знаннями ММАД доцент Орєхов Олександр Арсенійович
Моделі кіберфізичних систем ІБ
Методи реалізації криптографічних механізмів ІБ Кудін Антон Михайлович
Інформаційні технології аналізу великих геопросторових даних ІБ
Інфраструктури відкритих ключів ММЗІ доцент Яковлєв Сергій Володимирович
Моделювання складних систем ІБ професор Качинський Анатолій Броніславович
Технології штучного інтелекту у системах інформаційної безпеки 2 ІБ
Технології захисту персональних даних ІБ

до верху сторінки 

Магістратура 125 Кібербезпека
Освітньо-професійна програма "Системи, технології та математичні методи кібербезпеки"
1-й рік підготовки ("5-й курс")
Дисципліна Кафедра,
що забезпечує
Лектор
Цикл загальної підготовки
Практичний курс іншомовного ділового спілкування Англійської мови
технічного спрямування №2
Інтелектуальна власність та патентознавство 1. Право інтелектуальної власності Права інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін ФСП
Інтелектуальна власність та патентознавство 2. Патентознавство та набуття прав Права інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін ФСП
Сталий інноваційний розвиток Математичні методи системного аналізу
Розробка стартап проектів Менеджменту
Математичне моделювання систем і процесів ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Цикл професійної підготовки
Проектування високонавантажених систем ІБ доцент Родіонов Андрій Миколайович
Інтелектуальний аналіз даних ММАД
Кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури ІБ доцент Стьопочкіна Ірина Валеріївна
Аналіз кіберінцидентів методами машинного навчання ІБ професор Качинський Анатолій Броніславович
Аналіз бінарних вразливостей ІБ доцент Ільїн Микола Іванович
Основи наукових досліджень ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
Web-аналітика ІБ доцент Ткач Володимир Миколайович
Технології великих даних ММАД доцент Орєхов Олександр Арсенійович
Технології штучного інтелекту у системах інформаційної безпеки 1 ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
Технології захисту персональних даних 1 ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
Захист інформації в спеціалізованих інформаційно-телекомунікаційних системах ІБ професор Зубок Віталій Юрійович
Оптоволоконні комунікаційні системи ПФ
Методи аналізу великих геопросторових даних ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
Технології адміністрування та експлуатація захищених інформаційно-комунікаційних систем ІБ доцент Барановський Олексій Миколайович
Теорія та методи соціальної інженерії в кібербезпеці ІБ доцент Стьопочкіна Ірина Валеріївна
Загальна теорія ігор ММАД доцент Терещенко Іван Миколайович
Проектування розподілених систем ІБ доцент Родіонов Андрій Миколайович
Моделі та рішення в умовах невизначеності ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Стандартизація в галузі захисту інформації ММЗІ доцент Фаль Олексій Михайлович
Рефлексивний аналіз поведінки вибору ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Комплексне управління ІТ-інфраструктурою ІБ
Технологія блокчейн та розподілені системи ММЗІ професор Кудін Антон Михайлович
2-й рік підготовки ("6-й курс")
Переддипломна практика ІБ  

до верху сторінки 

 

Магістратура 125 Кібербезпека
Освітньо-професійна програма "Системи технічного захисту інформації"
1-й рік підготовки ("5-й курс")
Дисципліна Кафедра,
що забезпечує
Лектор
Цикл загальної підготовки
Практичний курс іншомовного ділового спілкування Англійської мови
технічного спрямування №2
Інтелектуальна власність та патентознавство 1. Право інтелектуальної власності Права інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін ФСП
Інтелектуальна власність та патентознавство 2. Патентознавство та набуття прав Права інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін ФСП
Сталий інноваційний розвиток Математичні методи системного аналізу
Розробка стартап проектів Менеджменту
Математичне моделювання систем і процесів ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Цикл професійної підготовки
Широкосмугові сигнали в системах ТЗІ ІБ  
Широкосмугові сигнали в системах ТЗІ (КР) ІБ
Радіомоніторинг та радіопротидія на об'єктах інформаційної діяльності ІБ Луценко Володимир Миколайович
Системи захисту мовної інформації ІБ Луценко Володимир Миколайович
Структурно-параметрична оптимізація пристроїв ТЗІ ІБ Чебанюк Олена Вікторівна
Основи наукових досліджень ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу ІБ Степаненко Володимир Михайлович
Проактивний захист персональних даних 1 ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
Проактивний захист персональних даних 2 ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
Захист конфіденційної інформації з використанням методів машинного навчання ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
Основи теорії ідентифікації систем ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
Оптоволоконні комунікаційні системи ПФ
Організаційне забезпечення оцінювання захищеності інформації ІБ Морщ Євген Володимирович
Метрологічна атестація систем технічного захисту інформації ІБ Морщ Євген Володимирович
Проектування комплексів захисту конфіденційної інформації ІБ Чебанюк Олена Вікторівна
Комплекси охорони об’єктів інформаційної діяльності ІБ  
2-й рік підготовки ("6-й курс")
Переддипломна практика ІБ  

до верху сторінки 

 

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua