Дисципліни ОП кафедри і силабуси

2023-2024 навчальний рік


 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 125 КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

 

+
Бакалаврат 125 Кібербезпека
ОП “Системи технічного захисту інформації”
1й курс
Дисципліна Кафедра,
що забезпечує
Лектор
Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови І Англійської мови
технічного спрямування №2
Основи здорового способу життя Фізичного виховання
Українська мова за професійним спрямуванням Української мови,
літератури та культури
Історія науки і техніки Історії
Математичний аналіз 1 ММЗІ доцент Кучинська Наталія Вікторівна
Математичний аналіз 2 ММЗІ доцент Галицька Ірина Євгенівна
Інформаційні технології ММАД доцент Лавренюк Алла Миколаївна
Програмування 1. Структурний підхід ММАД доцент Орєхов Олександр Арсенійович
Програмування 2. Об'єктно-орієнтований підхід ММАД доцент Орєхов Олександр Арсенійович
Основи комп’ютерних мереж ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Алгебра та геометрiя 1 ММЗІ доцент Хмельницький Микола Олексійович
Алгебра та геометрiя 2 ММЗІ доцент Хмельницький Микола Олексійович
Дискретна математика ММЗІ доцент Шумська Алла Антонівна
Фiзика 1 ІБ доцент Литвинова Тетяна Василівна
Фiзика 2 ІБ доцент Литвинова Тетяна Василівна
Вступ до кібернетичної безпеки ІБ професор Новіков Олексій Миколайович
2й курс
Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови ІI Англійської мови
технічного спрямування №2
Філософські основи наукового пізнання Філософії
Інформаційні технології 2. Архітектура комп’ютерних систем ІБ доцент Гальчинський Леонід Юрійович
Основи теорії кіл ІБ доцент Ястребов Микола Ігорович
Операцiйнi системи ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Теорія сигналів 2. Сигнали та спектри ІБ доцент Гусева Олена Володимірівна
Теорія сигналів 2. Сигнали та спектри. Курсова робота ІБ доцент Гусева Олена Володимірівна
Основи комп'ютерного моделювання ІБ
Фізичний лабораторний практикум
Вибіркові
(Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Каталогів)
Основи квантової термодинаміки та метаматеріалів ІБ  
Перетворення Фур'є ІБ  
Аналіз функцій багатьох змінних ММЗІ доцент Галицька Ірина Євгенівна
Дискретні компоненти радіотехнічних кіл ІБ
Засоби підготовки та аналізу даних ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
Твердотільна електроніка ІБ старший викладач Репа Федір Михайлович
Системне програмування для багатозадачних операційних систем ІБ доцент Гальчинський Леонід Юрійович
Оптоволоконні комунікаційні системи ІБ
Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)
Дисципліни, спрямовані на розвиток особистісного потенціалу
Логіка    
Logic    
Евристика    
Стилі в образотворчому мистецтві    
Естетика промислового дизайну    
Ігрові види спорту    
Складно-координаційні види спорту    
Єдиноборства    
Силові види спорту    
Циклічні види спорт    
Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)
Дисципліни різногалузевого спрямування та з інституціонального розвитку
Психологія    
Психологія конфлікту    
Політична наука: конфліктологічний підхід    
Економічна психологія    
Основи електронного урядування    
Актуальні проблеми азійських спільнот    
Розумні міста    
3й курс
Іноземна мова професійного спрямування.
Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І
Англійської мови
технічного спрямування №2
БЖД та цивільний захист Охорони праці, промислової
та цивільної безпеки
Теорiя ймовiрностей та математична статистика ММЗІ професор Кузнєцов Микола Юрійович
Інформаційні технології 3. Комп'ютерні мережі ММЗІ професор Кузнєцов Микола Юрійович
Метрологія та вимірювання ІБ старший викладач Василенко Олексій Дмитрович
Інформаційна безпека Інформаційного права та права інтелектуальної власності
Організаційне забезпечення ТЗІ ІБ доцент Морщ Євген Володимирович
Системна інженерія ІБ старший викладач Василенко Олексій Дмитрович
Аналогова схемотехніка ІБ старший викладач Степаненко Володимир Михайлович
Засоби передавання і приймання інформації ІБ
Засоби передавання і приймання інформації. Курсова робота ІБ
Методи та засоби технічного захисту інформації 1 ІБ доцент Луценко Володимир Миколайович
Цифрова схемотехніка ІБ старший викладач Степаненко Володимир Михайлович
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
Системні технології для застосувань Windows ІБ доцент Гальчинський Леонід Юрійович
Технічні засоби та системи акустичного моніторингу ІБ доцент Козєрук Сергій Олександрович
Антени і поширення електромагнітних хвиль ІБ
Безпека інтернет-ресурсів ІБ доцент Барановський Олексій Миколайович
Методи та технології інформаційно-аналітичних досліджень ІБ професор Качинський Анатолій Броніславович
Основи аналізу алгоритмів ММЗІ доцент Яковлєв Сергій Володимирович
Теоретико-числові алгоритми у криптології ММЗІ доцент Кучинська Наталія Вікторівна
Теорiя iнформацiї та кодування ММЗІ професор Бессалов Анатолій Володимирович
Технології забезпечення якості програмних засобів ІБ доцент Ткач Володимир Миколайович
4й курс
Іноземна мова професійного спрямування 2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення Англійської мови технічного спрямування №2
Кібернетична безпека 2 ІБ
Криптографія та стеганографія ІБ
Телекомунікаційні системи та мережі ІБ
Економіка і організація виробництва Економічної кібернетики
Проектування систем технічного захисту інформації 1 ІБ старший викладач Василенко Олексій Дмитрович
Проектування систем технічного захисту інформації 2 ІБ старший викладач Василенко Олексій Дмитрович
Технічні засоби охорони об’єктів ІБ старший викладач Василенко Олексій Дмитрович
Технічні засоби охорони об’єктів (курсовий проект) ІБ старший викладач Василенко Олексій Дмитрович
Управління інформаційною безпекою ІБ старший викладач Морщ Євген Володимирович
Аналіз та моніторинг кібернетичної безпеки ІБ доцент Луценко Володимир Миколайович
Методи та засоби технічного захисту інформації 2 ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
Переддипломна практика ІБ асистент Терещенко Єлизавета Миколаївна
Дипломне проектування ІБ
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
Системи та мережі передачі інформації ІБ професор Зубок Віталій Юрійович
Теорія ризиків ІБ професор Даник Юрій Григорович
Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки ІБ професор Даник Юрій Григорович
Основи стегоаналізу мультимедійних даних ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович

до верху сторінки

 

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua