Дисципліни ОП кафедри і силабуси

2023-2024 навчальний рік


 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 125 КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

 
Магістратура 125 Кібербезпека
Освітньо-професійна програма "Системи технічного захисту інформації"
1-й рік підготовки ("5-й курс")
Дисципліна Кафедра,
що забезпечує
Лектор
Цикл загальної підготовки
ЗО 1. Інтелектуальна власність та патентознавство Права інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін ФСП
ЗО 2. Сталий інноваційний розвиток Кафедра штучного інтелекту
ЗО 3. Практичний курс іншомовного ділового спілкування Англійської мови
технічного спрямування №2
ЗО 4. Розробка стартап проектів Менеджменту
ЗО 5. Математичне моделювання систем і процесів ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Цикл професійної підготовки
ПО 1. Широкосмугові сигнали в системах ТЗІ ІБ професор Мачуський Євген Андрійович
ПО 2. Широкосмугові сигнали в системах ТЗІ (КР) ІБ професор Мачуський Євген Андрійович
ПО 3. Радіомоніторинг та радіопротидія на об'єктах інформаційної діяльності ІБ Луценко Володимир Миколайович
ПО 4. Системи захисту мовної інформації ІБ Луценко Володимир Миколайович
ПО 5. Структурно-параметрична оптимізація пристроїв ТЗІ ІБ професор Мачуський Євген Андрійович
ПО 6.1. Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
ПО 6.2 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
ПО 7. Практика ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
ПО 8. Виконання магістерської дисертації ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
В 1. Захист інформації в спеціалізованих інформаційно-телекомунікаційних системах ІБ професор Зубок Віталій Юрійович
В 2. Методи аналізу великих геопросторових даних ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
В 3. Методи глибокого навчання на різнорідних даних ММАД професор Куссуль Наталія Миколаївна
В 4. Технології адміністрування та експлуатація захищених інформаційно-комунікаційних систем ІБ доцент Барановський Олексій Миколайович
В 5. Теорія та методи соціальної інженерії в кібербезпеці ІБ доцент Стьопочкіна Ірина Валеріївна
В 6. Рефлексивний аналіз поведінки вибору ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
В 7. Технологія блокчейн та розподілені системи ММЗІ професор Кудін Антон Михайлович
В 8. Захист конфіденційної інформації з використанням методів машинного навчання ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
В 9. Основи теорії ідентифікації систем ІБ професор Мачуський Євген Андрійович
В 10. Організаційне забезпечення оцінювання захищеності інформації ІБ Морщ Євген Володимирович
В 11. Проектування комплексів захисту конфіденційної інформації ІБ професор Мачуський Євген Андрійович
В 12. Web-аналітика ІБ доцент Ткач Володимир Миколайович
В 13. Проектування розподілених систем ІБ доцент Родіонов Андрій Миколайович
В 14. Рішення в умовах невизначеності ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
В 15. Методи аналізу великих гетерогенних даних ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
В 16. Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
В 17. Проактивний захист персональних даних 1 ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
В 18. Проактивний захист персональних даних 2 ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
2-й рік підготовки ("6-й курс")
Переддипломна практика ІБ  

до верху сторінки  

 

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua