Дисципліни ОП кафедри і силабуси

2023-2024 навчальний рік


 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 125 КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

  +
Бакалаврат 125 Кібербезпека
ОП “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”
1й курс
Дисципліна Кафедра,
що забезпечує
Лектор
Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови І Англійської мови
технічного спрямування №2
Основи здорового способу життя Фізичного виховання
Українська мова за професійним спрямуванням Української мови,
літератури та культури
Історія науки і техніки Історії
Математичний аналіз 1 ММЗІ доцент Кучинська Наталія Вікторівна
Математичний аналіз 2 ММЗІ доцент Галицька Ірина Євгенівна
Інформаційні технології ММАД доцент Лавренюк Алла Миколаївна
Програмування 1. Структурний підхід ММАД доцент Орєхов Олександр Арсенійович
Програмування 2. Об’єктно-орієнтований підхід ММАД доцент Орєхов Олександр Арсенійович
Основи комп’ютерних мереж ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Алгебра та геометрiя 1 ММЗІ доцент Хмельницький Микола Олексійович
Алгебра та геометрiя 2 ММЗІ доцент Хмельницький Микола Олексійович
Дискретна математика ММЗІ доцент Шумська Алла Антонівна
Фiзика 1 ІБ доцент Литвинова Тетяна Василівна
Фiзика 2 ІБ доцент Литвинова Тетяна Василівна
Вступ до кібернетичної безпеки ІБ професор Новіков Олексій Миколайович
2й курс
Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови ІI Англійської мови
технічного спрямування №2
Архітектура комп’ютерних систем ІБ доцент Гальчинський Леонід Юрійович
Системна інженерія ІБ доцент Ткач Володимир Миколайович
Операцiйнi системи ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Теоретичні основи захисту інформації ІБ доцент Демчинський Володимир Васильович
Філософські основи наукового пізнання Філософії
Алгоритми та структури даних ММАД доцент Лавренюк Алла Миколаївна
Основи технологій захисту інформації ІБ доцент Демчинський Володимир Васильович
Функціональні залежності та структури ММЗІ доцент Шумська Алла Антонівна
Бази даних та iнформацiйнi системи ІБ доцент Коломицев Михайло Володимирович
Бази даних та iнформацiйнi системи. Курсова робота ІБ доцент Коломицев Михайло Володимирович
Web-програмування ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
Вибіркові
Системне програмування для багатозадачних операційних систем ІБ доцент Гальчинський Леонід Юрійович
Засоби підготовки та аналізу даних ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
Аналіз функцій багатьох змінних ММЗІ доцент Галицька Ірина Євгенівна
Математичні основи криптології ММЗІ Завадська Людмила Олексіївна
Моделі рефлексії у кібербезпеці ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Перетворення Фур’є ММЗІ Южакова Ганна Олексіївна
Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)
Дисципліни, спрямовані на розвиток особистісного потенціалу
Логіка    
Logic    
Евристика    
Стилі в образотворчому мистецтві    
Естетика промислового дизайну    
Ігрові види спорту    
Складно-координаційні види спорту    
Єдиноборства    
Силові види спорту    
Циклічні види спорт    
Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)
Дисципліни різногалузевого спрямування та з інституціонального розвитку
Психологія    
Психологія безпеки    
Соціальна психологія    
Розумні міста    
Основи електронного урядування    
3й курс
Іноземна мова професійного спрямування.
Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І
Англійської мови
технічного спрямування №2
Теорiя ймовiрностей та математична статистика ММЗІ професор Кузнєцов Микола Юрійович
Криптографія ММЗІ професор Савчук Михайло Миколайович
Інформаційна безпека Інформаційного права та права інтелектуальної власності
БЖД та цивільний захист Охорони праці, промислової
та цивільної безпеки
Захист програмного забезпечення ІБ доцент Коломицев Михайло Володимирович
Управління інцидентами комп’ютерної безпеки ІБ  
Безпека комп’ютерних мереж ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Зворотна розробка та аналіз шкідливого програмного забезпечення ІБ доцент Ільїн Микола Іванович
Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів)
Технології забезпечення якості програмних засобів ІБ доцент Ткач Володимир Миколайович
Дослідження операцій ММАД доцент Терещенко Іван Миколайович
Спеціальні розділи обчислювальної математики ММЗІ доцент Завадська Людмила Олексіївна
Системні технології для застосувань Windows ІБ доцент Гальчинський Леонід Юрійович
Олімпіадне програмування ММАД професор Куссуль Наталія Миколаївна
Основи аналізу алгоритмів ММЗІ доцент Яковлєв Сергій Володимирович
Методи та технології інформаційно-аналітичних досліджень ІБ професор Качинський Анатолій Броніславович
Теорія сигналів ІБ старший викладач Смирнов Володимир Павлович
Математичне програмування ММЗІ доцент Хмельницький Микола Олексійович
Теорiя iнформацiї та кодування ММЗІ професор Бессалов Анатолій Володимирович
Цифрова схемотехніка ІБ старший викладач Степаненко Володимир Михайлович
Моделi та методи прийняття рiшень ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Методи обчислень ІБ доцент Стьопочкіна Ірина Валеріївна
Хмарні технології обробки даних ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
Комп'ютерна графіка ММАД Кригін Валерій Михайлович
Безпека інтернет-ресурсів ІБ доцент Барановський Олексій Миколайович
Теоретико-числові алгоритми у криптографії ММЗІ доцент Кучинська Наталія Вікторівна
Антени і поширення електромагнітних хвиль ІБ  
4й курс
Іноземна мова професійного спрямування 2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення Англійської мови технічного спрямування №2
Технічний захист інформації ІБ доцент доцент Прогонов Дмитро Олександрович
Аналіз та моніторинг кібернетичної безпеки ІБ професор Зубок Віталій Юрійович
Економіка і організація виробництва Економічної кібернетики
Переддипломна практика ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Дипломне проектування ІБ
Безпека операційних систем та комп’ютерних мереж ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Безпека операційних систем та комп’ютерних мереж (курсова робота) ІБ доцент Грайворонський Микола Владленович
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
Системи та мережі передачі інформації ІБ професор Зубок Віталій Юрійович
Теорія ризиків ІБ професор Даник Юрій Григорович
Технічний аудит ІБ доцент Барановський Олексій Миколайович
Теорiя керування ІБ професор Новіков Олексій Миколайович
Методи машинного навчання ММАД професор Куссуль Наталія Миколаївна
Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід ІБ доцент Стьопочкіна Ірина Валеріївна
Системний аналіз ІБ професор Качинський Анатолій Броніславович
Управління інформаційною безпекою ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Вступ до математичних методів розпізнавання образів та комп’ютерного бачення ММАД Кригін Валерій Михайлович
Методи прикладної статистики ММЗІ
Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки ІБ професор Даник Юрій Григорович
Аналіз даних ІБ професор Ланде Дмитро Володимирович

до верху сторінки 

 

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua