Дисципліни ОП кафедри і силабуси

2023-2024 навчальний рік


 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 125 КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

 

Магістратура 125 Кібербезпека
Освітньо-професійна програма "Системи, технології та математичні методи кібербезпеки"
1-й рік підготовки ("5-й курс")
Дисципліна Кафедра,
що забезпечує
Лектор
Цикл загальної підготовки
ЗО 1. Інтелектуальна власність та патентознавство Права інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін ФСП
ЗО 2. Сталий інноваційний розвиток Математичні методи системного аналізу
ЗО 3. Практичний курс іншомовного ділового спілкування Англійської мови
технічного спрямування №2
ЗО 4. Розробка стартап проектів Менеджменту
ЗО 5. Математичне моделювання систем і процесів ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
Цикл професійної підготовки
ПО 1. Проектування високонавантажених систем ІБ доцент Родіонов Андрій Миколайович
ПО 2. Інтелектуальний аналіз даних ММАД
ПО 3. Кіберзахист об'єктів критичної інфраструктури ІБ доцент Стьопочкіна Ірина Валеріївна
ПО 4. Аналіз кіберінцидентів методами машинного навчання ІБ професор Ланде Дмитро Володимирович
ПО 5. Аналіз бінарних вразливостей ІБ доцент Ільїн Микола Іванович
ПО 6.1. Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
ПО 6.2. Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Наукова робота за темою магістерської дисертації ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
По 7. Практика ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
По 8. Виконання магістерської дисертації ІБ доцент Носок Світлана Олександрівна
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
В 1. Захист інформації в спеціалізованих інформаційно-телекомунікаційних системах ІБ професор Зубок Віталій Юрійович
В 2. Основи теорії ідентифікації систем ІБ професор Мачуський Євген Андрійович
В 3. Методи аналізу великих гетерогенних даних ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
В 4. Методи глибокого навчання на різнорідних даних ММАД професор Куссуль Наталія Миколаївна
В 5. Технології адміністрування та експлуатація захищених інформаційно-комунікаційних систем ІБ доцент Барановський Олексій Миколайович
В 6. Теорія та методи соціальної інженерії в кібербезпеці ІБ доцент Стьопочкіна Ірина Валеріївна
В 7. Рефлексивний аналіз поведінки вибору ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
В 8. Технологія блокчейн та розподілені системи ММЗІ професор Кудін Антон Михайлович
В 9. Моделі та методи криптоаналізу блокових шифрів ММЗІ доцент Яковлєв Сергій Володимирович
В 10. Web-аналітика ІБ доцент Ткач Володимир Миколайович
В 11. Проектування розподілених систем ІБ доцент Родіонов Андрій Миколайович
В 12. Рішення в умовах невизначеності ІБ доцент Смирнов Сергій Анатолійович
В 13. Інформаційні технології аналізу великих гетерогенних даних ММАД професор Шелестов Андрій Юрійович
В 14. Інфраструктури відкритих ключів ММЗІ доцент Яковлєв Сергій Володимирович
В 15. Проактивний захист персональних даних 1 ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
В 16. Проактивний захист персональних даних 2 ІБ доцент Прогонов Дмитро Олександрович
2-й рік підготовки ("6-й курс")
Переддипломна практика ІБ  

до верху сторінки 

 

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua