Навчальна література

 1. М.В. Грайворонський, О.М. Новіков. Безпека Інформаційно-Комунікаційних Систем, – Видавнича група BHV. – Київ, 2009.
 2. Оброблення надвеликих масивів даних (Big Data) : навчальний посібник / Д.В. Ланде, І.Ю. Субач, А.Я. Гладун. / - Київ 2021. - 168 с. ISBN 978-966-2344-83-7
 3. Основи теорії і практики інтелектуального аналізу даних у сфері кібербезпеки: навчальний посібник / Д.В. Ланде, І.Ю. Субач, Ю.Є. Бояринова -К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікрорського, 2018. - 300 с. ISBN 978-966-2577-12-9
 4. О.М. Новіков, І.В. Стьопочкіна Науковий метод в точних науках: Навч. посіб. – К.: ВПЦ “Наш формат”, 2015. – 100 с.
 5. А.Б. Качинський. Безпека складних систем: математичне моделювання небезпечних процесів і системний аналіз її забезпечення – К.: «Азимут-Україна», 2016. 498 с.
 6. І.В. Жданова. Моделювання та керування процесами дифузії та тепломасообміну з жорсткими односторонніми властивостями, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2010.
 7. Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму “Операційні системи”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 8. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму “Фізична Інформатика”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2006
 9. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання домашньої контрольної роботи “Теорія ймовірностей та математична статистика”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 10. Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму “Числові методи”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2009.
 11. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму “Спеціальні розділи програмування”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 12. Методичні вказівки до лабораторних робіт “Теорія керування”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 13. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму “Програмування. Структурний підхід”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2011.
 14. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Технології високопродуктивних обчислень”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 15. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму “Математичне моделювання та системний аналіз”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 16. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму “Алгоритми та структури даних”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 17. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання домашньої контрольної роботи “Вища математика. Інтегральне числення скалярної функції однієї змінної”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 18. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахункової роботи “Кратні інтеграли”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 19. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму “Програмне забезпечення ЕОМ”, частина 1, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2006.
 20. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму “Програмне забезпечення ЕОМ”, частина 2, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2006.
 21. О.Є. Архіпов, С.О. Носок. Вступ до безпеки підприємницької діяльності, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2010.
 22. Збірник задач “Теорія функцій комплексної змінної”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2007.
 23. Методичні вказівки до виконання лабораторних та курсової робіт “Програмування. Об’єктно-орієнтований підхід”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2003.
 24. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму “Інтелектуальні системи”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 25. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Системне програмування”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 26. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Технології забезпечення якості програмних засобів захисту інформації”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2019.
 27. Методичні вказівки до лабораторних робіт “Архітектура Електронно-Обчислювальних Машин”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2000.
 28. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Автоматизовані системи обробки інформації з обмеженим доступом”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2007.
 29. О.Є. Архіпов, С.О. Князєв, О.А. Колєснік, О.І. Матяш. Нормативно-правове забезпеччення захисту інформації з обмеженим доступом, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2004.
 30. А.О. Тимошенко. Методи аналізу та проектування систем захисту інформації, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2007.
 31. О.Є. Архіпов, С.О. Носок. Основи документаційного забезпечення діяльності організації, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2010.
 32. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт “Фізика. Оптика”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2000.
 33. О.В. Гомонай, О.В. Кравцов. Задачі з загальної фізики. Електродинаміка, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2009.
 34. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму “Аналіз даних та статистична обробка сигналів”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 35. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт “Бази даних та інформаційні системи”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 36. О.В. Гомонай. Лекції з квантової інформатики, – О. Власюк, – Вінниця, 2006.
 37. І.Є. Галицька, В.І.Сушук-Слюсаренко. Теорія ймовірностей та математична статистика. Частина 2, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2011.
 38. Гальчинський Л. Ю., Капустян В. О. Технології електронної обробки даних в інформаційних системах економіки: навчальний посібник з грифом МОН України. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 503 с.
 39. О.Є. Архіпов, С.А. Архіпова. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Аналіз даних та статистична обробка сигналів”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2012.
 40. О.В. Кравцов. Задачі з класичної механіки, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2006.
 41. О.В. Кравцов, А.Б. Шевченко, Д.В. Філін. Механіка. Закони і задачі, – О. Власюк, – Вінниця, 2006.
 42. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Числові методи”, – НТУУ “КПІ”, – Київ, 2009.
 43. П.О. Наказной. Підготовка до ректорського контролю с математики. Диференціальні рівняння.
 44. Інформатика парламентського контролю : посібник / Д.В. Ланде, В.М. Фурашев, С.М. Брайчевський. / - Київ 2022. - 256 с. ISBN 978-966-2344-80-6
 45. Інформаційне та соціально-правове моделювання : посібник / Д. В. Ланде, В. М. Фурашев ; за заг. ред. Д.В. Ланде. - Київ-Одеса : Фенікс, 2021. - 276 с. ISBN 978-966-928-791-5

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua