Грайворонський Микола Владленович (Mykola Graivoronskyi)

Доцент

Виконувач обов’язків завідувача
кафедри

к.ф.-м.н., доцент, CEH, CEI

Профілі:

LinkedIn
Intellect
Google Scholar

Контакти:

e-mail

Біографія:

Народився у 1961 році у Києві. У 1978 році закінчив середню школу і поступив до Московського фізико-технічного інституту (факультет проблем фізики і енергетики, Київське відділення). Закінчив МФТІ у 1984 році.

Далі працював в Інституті проблем матеріалознавства Академії наук України. З 1984 по 1987 роки навчався в аспірантурі, далі працював на посаді молодшого наукового співробітника, У 1992 році захистив кандидатську дисертацію.

З квітня 1995 року працював за сумісництвом на Фізико-технічному факультеті НТУУ “КПІ”, з лютого 1996 остаточно перейшов працювати в НТУУ “КПІ” на посаду доцента. З 1999 року – доцент кафедри інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту. З 1996 року по 2003 роки працював заступником декана ФТФ (після створення ФТІ у 1999 році – заступником директора ФТІ) з навчально-виховної роботи. З 2010 року – виконувач обов’язків завідувача наукової лабораторії безпеки інформаційно-комунікаційних систем ФТІ НТУУ “КПІ”. З 2015 року – виконувач обов’язків завідувача кафедри інформаційної безпеки.

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

Операційні системи
Безпека операційних систем і комп’ютерних мереж

Наукові інтереси:

В період з 1982 по 1997 роки – електронно-мікроскопічні дослідження структури металів, сплавів (зокрема, тугоплавких металів) і керамічних матеріалів, еволюція мікроструктури матеріалів в процесі пластичної деформації і термічної обробки, а також розроблення і застосування методів автоматизації електронно-мікроскопічних досліджень і аналітичної обробки результатів.

В період з 1998 року по теперішній час – сучасні інформаційні технології, безпека інформаційних технологій, захист інформації в комп’ютерних системах, кібернетична безпека.

Навчальні матеріали:

Підручник “Безпека інформаційно-комунікаційних систем”

Основні публікації за останні роки:

  1. Velikanova T., Graivoronskii M., Zaslavskii A., Kindrachuk M. New Metastable Ternary Fe7.5MoC1.5 Phase: Nanosized State and Mn-Like Polymorphism / Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2018, Volume 57, Issue 7–8, pp 480–489
    Грайворонський М.В., Веліканова Т.А., Заславський О.М., Кіндрачук М.В. Нова метастабільна тернарна фаза Fe7,5MoC1,5: нанорозмірні стани та Mn-подібний поліморфізм// Порошкова металургія. – 2018. – № 7/8. – С. 144-156
  2. Novikov O., Grayvoronsky M. Fundamentals of Security of Information and Communication Systems // Information Security: International Training Workshop, C.47-53. 2014-2015
  3. Безопасность пользовательских процедур аутентификации WEB – приложений / Коломицев М.В., Носок С.О., Грайворонский Н.В. // Захист інформації – 2014. – т. 16. – № 2. – c. 171-176.
  4. Моделювання розповсюдження комп’ютерних вірусів на основі імовірнісного клітинкового автомату / Стьопочкіна І.В., Грайворонський М.В. // Захист інформації – 2015. – т. 17. – № 4. – c. 266-273.
  5. Грайворонський М.В. ,Дерюга І.В. Виявлення ботнетів за допомогою визначення C&C трафіку// Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірник. – 2018. – Вип. 1 (35), с. 38-45. (фахове видання)
  6. Грайворонський М.В. Корженевський О.С. Комплекс засобів для аналізу програмного забезпечення, розробленого для різних процесорних архітектур // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірник. – 2018. – Вип. 1 (35), с. 92-97. (фахове видання)

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua