Дистанційне навчання

На цій сторінці наводиться перелік засобів дистанційного навчання, що застосовуються в дисциплінах кафедри інформаційної безпеки

Бакалаврат 1-й курс
Дисципліна Викладач Засоби і посилання
Математичний аналіз 1 (ФІ) доц. Южакова Ганна Олексіївна (лектор),
Мирошнікова Ірина Юріївна,
Наконечна Юлія Володимірівна
Дистанційна з використанням відео конференцій зум, повідомлень у Телеграм, кампусу та електронної пошти. Дистанційний курс
Математичний аналіз 1 (ФБ, ФЕ) доц. Кучинська Наталія Вікторівна (лекції),
доц. Терещенко Іван Миколайович (практичні заняття)
Лекції та практичні заняття. ДКР. Екзамен.
Навчальні матеріали, Дистанційний курс
Програмування 1. Структурний підхід (ФІ, ФФ) проф. Куссуль Наталія Миколаївна (лектор) Дистанційний курс
Програмування 1. Структурний підхід (ФБ, ФЕ) доц. Орєхов Олександр Арсенійович (лектор),
Краковян Максим Васильович (практичні заняття),
Конторчук Назарій Іванович (практичні заняття),
Москаленко Наталія Володимирівна (практичні заняття)
Лекції – дистанційно (Google Meet) та в аудиторії (коли це буде дозволено)
Лабораторні роботи – дистанційно (Google Meet) та в аудиторії (коли це буде дозволено)
Навчальні матеріали, Дистанційний курс
Практичні (Москаленко Н.В.) – Zoom, Meeting ID: 906 413 5786
Програмне забезпечення обчислювальних систем (ФІ) доц. Лавренюк Алла Миколаївна Дистанційна: Google Classroom (код курсу: ilkt5fe), Telegram-канал, Cisco Webex, Google Meet, Zoom, Moodle
Навчальні матеріали, Дистанційний курс
Інформаційні технології (ФБ, ФЕ) доц. Лавренюк Алла Миколаївна Дистанційна: Google Classroom (код курсу: lqjnesm), Telegram-канал, Cisco Webex, Google Meet, Zoom, Moodle
Навчальні матеріали, Дистанційний курс
Фізика 1 (ФБ, ФЕ) доц. Литвинова Тетяна Василівна,
Мирошнікова Ірина Юріївна
Силабус дисципліни
Лекції он лайн в ZOOM за розкладом, Ідентифікатор конференції: 540 384 6484
Практичні заняття – Сервер Discord
Лабораторні роботи – відеозйомка експерименту, експериментальні дані для самостійної роботи кожному студенту, тестування теоретичного матеріалу в Moodle, обговорення та захист лабораторних он-лайнв ZOOM за розкладом
Тестування на платформі Сікорський в Moodle
Вступ до кібернетичної безпеки (ФБ, ФЕ) проф. Новіков Олексій Миколайович Дистанційний курс
Бакалаврат 2-й курс
Математичний аналіз 3 (ФФ, ФІ, ФЕ) Рибак Олександр Владиславович
Диференціальні рівняння (ФІ) доц. Рябов Георгій Валентинович (лекції), Наказной Павло Олександрович (практичні заняття) Навчальні матеріали,
Дистанційний курс
Моделі сучасної фізики 2 (ФІ) доц. Кравцов Олег Васильович Дистанційна з використанням відео конференцій Google Meet, повідомлень у Телеграм, кампусу та електронної пошти Дистанційний курс
Спеціальні розділи програмування (ФІ) проф. Шелестов Андрій Юрійович Zoom, Telegram, Google Classsrom
Дистанційний курс (moodle), Навчальні матеріали (Google Classroom)
Математичні методи класичної механіки 1 (ФІ)
Класична механіка 1 (ФФ)
доц. Кравцов Олег Васильович (лектор),
Наказной Павло Олександрович (практика)
Дистанційна з використанням відео конференцій Google Meet, повідомлень у Телеграм, кампусу та електронної пошти Дистанційний курс
Архітектура комп’ютерних систем (ФБ) доц. Гальчинський Леонід Юрійович (лекції),
Козленко Олег Віталійович (практичні заняття)
Основи технологій захисту інформації (ФБ) доц. Демчинський Володимир Васильович Дистанційний курс
Бази даних та інформаційні системи (ФБ) доц. Коломицев Михайло Володимирович Дистанційна форма навчання. Лекції в Zoom, лабораторні роботі оцінюються на основі якості надісланого ел. поштою протоколу і термінів виконання робіт. Якщо карантин триватиме до кінця семестру, то курсова робота приймається так само
Дистанційний курс, Дистанційний курс (курсова робота)
Web-програмування (ФБ) проф. Шелестов Андрій Юрійович Zoom, Telegram, Google Classsrom
Дистанційний курс, Навчальні матеріали (Google Classroom)
Аналіз функцій багатьох змінних (ФБ) доц. Галицька Ірина Євгенівна Telegram (чат), Moodle, Google Meet, КАМПУС, сайт кафедри
Дистанційний курс
Тензорний аналіз (ФФ) Наказной Павло Олександрович Пари онлайн за домогою Zoom, Webex, Google Meet; спілкування у Telegram; література та завдання у Telegram та кампусі; кр та колоквіум за допомогою Telegram
Навчальні матеріали завантажено в систему “Електронний кампус”
Силлабус, Дистанційний курс
Моделі управління знаннями (ММЗІ) доц. Орєхов О.А. Лекції – дистанційно (Google Meet) та в аудиторії (коли це буде дозволено)
Лабораторні роботи – дистанційно (Google Meet) та в аудиторії (коли це буде дозволено)
Навчальні матеріали, Дистанційний курс
Програмування 3 (ФФ) проф. Куссуль Наталія Миколаївна (лектор)
Булигіна Людмила Вікторівна (лабораторні)
Лекції, приймання лабораторних – zoom, навчальні матеріали – Google classroom
Дистанційний курс
Диференціальні рівняння 1 (ФФ) доц. Рябов Георгій Валентинович (лекції), Наказной Павло Олександрович (практичні заняття) Навчальні матеріали, Дистанційний курс
Основи гармонічного аналізу та елементи операційного числення (ФЕ) доц. Южакова Ганна Олексіївна Дистанційна з використанням відео конференцій зум, повідомлень у Телеграм, кампусу та електронної пошти. Дистанційний курс
Фур’є-аналіз та інтегральне перетворення Лапласа (ФЕ) доц. Южакова Ганна Олексіївна Дистанційна з використанням відео конференцій зум, повідомлень у Телеграм, кампусу та електронної пошти. Дистанційний курс
Бакалаврат 3-й курс
Математичне моделювання (ФІ) доц. Смирнов Сергій Анатолійович (лекції), Кіреєнко Олександр Володимирович (лабораторні заняття) Google Classroom tfcx7rz
Методи оптимізації (ФІ) проф. Данилов Валерій Якович
Технології забезпечення якості програмних засобів (ФБ, ФІ) доц. Ткач Володимир Миколайович,
Козленко Олег Віталійович
Навчальні матеріали,
Дистанційний курс
Методи та технології інформаційно-аналітичних досліджень (ФІ, ФБ) проф. Качинський Анатолій Броніславович
Бази даних та інформаційні системи (ФБ) доц. Коломицев Михайло Володимирович Дистанційна форма навчання. Лекції в Zoom, лабораторні роботі оцінюються на основі якості надісланого ел. поштою протоколу і термінів виконання робіт
Дистанційний курс
Зворотна розробка та аналіз шкідливого програмного забезпечення (ФБ, ФІ) доц. Ільїн Микола Іванович Дистанційний курс
Спеціальні розділи програмування 2. Системні технології для застосувань Windows (ФБ, ФЕ) доц. Гальчинський Леонід Юрійович Дистанційний курс
Безпека Інтернет-ресурсів доц. Барановський О.М. Відео-записи, відео-лекції, лабораторні роботи з віртуальними машинами, презентації
Навчальні матеріали, Дистанційний курс
Бакалаврат 4-й курс
Теорія керування (ФІ, ФБ) проф. Новіков Олексій Миколайович
Методи машинного навчання (ФІ) проф. Куссуль Наталія Миколаївна Лекції, приймання лабораторних – zoom, навчальні матеріали – Google classroom (код – iubkn22)
Дистанційний курс, Курсова робота
Вступ до математичних методів розпізнавання образів та комп’ютерного бачення (ФІ) Кригін Валерій Михайлович Дистанційний курс
Бази даних та інформаційні системи (ФІ) доц. Коломицев Михайло Володимирович Дистанційна форма навчання. Лекції в Zoom, лабораторні роботі оцінюються на основі якості надісланого ел. поштою протоколу і термінів виконання робіт
Дистанційний курс
Системи та мережі передачі інформації (ФБ, ФІ) проф. Юдін Олександр Костянтинович Дистанційне on-line навчання: Zoom, Платформа дистанційного навчання «Сікорський», АІС «Електронний кампус», Google Classroom (код курсу 37uong7), Навчальні матеріали
Системний аналіз (ФІ, ФБ) проф. Качинський Анатолій Броніславович,
Наконечна Юлія Володимірівна
Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід (ФБ, ФІ) доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна
  Лекції – Google Meet,
  Практичні роботи – чат з дисципліни в телеграм, контрольні заходи та методичні матеріали на платформі “Сікорський”.
  Дистанційний курс
Безпека операційних систем і комп’ютерних мереж (ФБ) доц. Грайворонський Микола Владленович, Демчинський Володимир Васильович Лекції – Zoom, лабораторні і тестування (МКР) – на платформі Сікорський
Дистанційний курс, Навчальні матеріали
Теорія ризиків (ФБ)
Технічний аудит (ФБ) доц. Барановський О.М. Відео-записи, відео-лекції, лабораторні роботи з віртуальними машинами, презентації
Навчальні матеріали, Дистанційний курс
Основи захисту інформації (ФІОТ) доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна
  Лекції – Google Meet,
  Практичні роботи – чат з дисципліни в телеграм, контрольні заходи та методичні матеріали на платформі “Сікорський”.
  Дистанційний курс
Безпека інформаційних систем (ФБМІ) доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна
  Лекції – Google Meet,
  Практичні роботи – чат з дисципліни в телеграм, контрольні заходи та методичні матеріали на платформі “Сікорський”.
  Дистанційний курс
Магістратура 1-й рік
Кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури (ФБ) доц. Стьопочкіна І.В.
  Лекції – Google Meet,
  Практичні роботи – чат з дисципліни в телеграм, контрольні заходи та методичні матеріали на платформі "Сікорський".
  Дистанційний курс
Загальна теорія ігор (ФІ) доц. Терещенко І.М. Дистанційна, G Suite for Education, Telegram, Zoom, ел-пошта
Основи наукових досліджень (ФІ) доц. Носок С.О. Telegram, Zoom

Дистанційний курс
Магістратура 2-й рік
Розпізнавання несуперечності обмежень (ФІ93мн) проф. Шлезінгер М.І. (лекції), ас. Сдобніков В.Ю. (практика)
  Практики за розкладом в MS Teams + Miro

Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації (ОНП) доц. Носок С.О. Telegram, Zoom

Дистанційний курс

Весняний семестр 2020-2021 навчального року

Бакалаврат 1-й курс
Бакалаврат 2-й курс
Бакалаврат 3-й курс
Дисципліна Викладач Засоби і посилання
Методи обчислень (ФІ) доц. Стьопочкіна І.В.
  Лекції – Google Meet,
  Практичні роботи – чат з дисципліни в телеграм, контрольні заходи та методичні матеріали на платформі “Сікорський”.
  Дистанційний курс
Проектування розподілених систем доц. Родіонов А.М.
  Лекції – Google Meet,
  Практичні роботи – чат з дисципліни в телеграм, контрольні заходи та методичні матеріали на платформі “Сікорський”.
  Дистанційний курс
Кіберзахист об'єктів критичної інфраструктури доц. Стьопочкіна І.В.
  Лекції – Google Meet,
  Практичні роботи – чат з дисципліни в телеграм, контрольні заходи та методичні матеріали на платформі “Сікорський”.
  Дистанційний курс
Інтелектуальний аналіз даних Доц Сахненко Н.К.
  Лекції – Google Meet,
  Практичні роботи – чат з дисципліни в телеграм, контрольні заходи та методичні матеріали на платформі “Сікорський”.
  Дистанційний курс
Захист програмного забезпечення доц. Коломицев Михайло Володимирович
  Дистанційна форма навчання. Лекції в Zoom, лабораторні роботі оцінюються на основі якості надісланого ел. поштою протоколу і термінів виконання робіт. Якщо карантин триватиме до кінця семестру, то курсова робота приймається так само
  Дистанційний курс
Бакалаврат 4-й курс
Магістратура 1-й рік
Теорія та методи соціальної інженерії в кібербезпеці (ФБ) доц. Стьопочкіна І.В.
  Лекції – Google Meet,
  Практичні роботи – чат з дисципліни в телеграм, контрольні заходи та методичні матеріали на платформі “Сікорський”.
  Дистанційний курс
Магістратура 2-й рік
Підготовка докторів філософії 1-й рік

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua