Новіков Олексій Миколайович (Alexei Novikov)

Новіков

Професор

д.т.н., професор
Науковий керівник
кафедри Інформаційної безпеки
Директор Фізико-технічного інституту
Заслужений діяч освіти

Профілі:

Intellect
Google Scholar

Біографія

  Олексій Миколайович пов’язав свій життєвий шлях з НТУУ «КПІ» в 1975 році, вступивши на перший курс факультету автоматики та електроприладобудування. Ще з студентських років багато зусиль вклав в розвиток КПІ – з ентузіазмом приймав участь у відбудові інституту, довгий час виконував обов’язки заступника директора НДІ міждисциплінарних досліджень, заступника завідувача кафедри математичних методів системного аналізу.
  З 1995 року очолює роботу по створенню і розвитку Фізико-технічного інституту на посаді декану фізико-технічного факультету (1995-1999), директора Фізико-технічного інституту (1999-2015 та з 2019). Під його керівництвом Фізико-технічний факультет, у складі якого спочатку не було кафедр, перетворився на потужний структурний підрозділ КПІ з 5 кафедрами.
  Завідувач кафедри iнформацiйної безпеки (1999-2015).
  Проректор з перспективного розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського (2013-19).
  Має близько 300 публікацій.

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

 • Теорія управління
 • Вступ до інформаційної безпеки

Наукові інтереси:

 • Прикладна математика

Монографії та підручники:

 • А. Н. Новиков, А. Н. Родионов, А. А. Тимошенко Модели и методы кибернетической защиты информационно-коммуникационных систем на основе логико-вероятностного подхода: монография – К.: НТУУ “КПИ”, 2015. – 274 с.
 • О.М. Новіков, І.В. Стьопочкіна Науковий метод в точних науках: Навч. посіб. – К.: ВПЦ “Наш формат”, 2015. – 100 с.
 • Грайворонський М. В., Новіков О. М. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: підручник – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608

Основні публікації за останні роки:

 • M. Lavreniuk, N. Kussul, A. Novikov Deep Learning Crop Classification Approach Based on Sparse Coding of Time Series of Satellite Data, IGARSS 2018-2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, pp. 4812-4815
 • M. Lavreniuk, N. Kussul, A. Novikov Deep learning crop classification approach based on coding input satellite data into the unified hyperspace, 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 239-244
 • Shelestov A., Lavreniuk M., Kussul N., Novikov A., Skakun S., Exploring Google Earth Engine Platform for Big Data Processing: Classification of Multi-Temporal Satellite Imagery for Crop Mapping, Front. Earth Sci., vol. 5, no. 17, pp. 1-10, 2017. doi: 10.3389/feart.2017.00017. 2017-2018
 • Лавренюк М.C., Новіков О.М., Огляд методів машинного навчання для класифікації великих обсягів супутникових даних, Системні дослідження та інформаційні технології, vol. 1, pp. 52-71, 2018.
 • С.А. Шубаков, А.Н. Новиков Автоматическое тестирование функций управления для системы автоматического управления технологическими процессами ответственного назначения, Технологии электромагнитной совместимости №4, с. 27-31 (2018)
 • A. Shelestov, M. Lavreniuk, N. Kussul, A. Novikov, S. Skakun Large scale crop classification using Google Earth Engine platform, International Geo science and Remote Sensing Symposium (23–28 липня 2017 р. у м. Fort Worth, США).
 • N. Kussul, A. Shelestov, M. Lavreniuk, A. Novikov, B. Yailymov Fusion Of Sentinel-1A And Sentinel-1B Data To Discover Of Crop Planting And Crop Phenology Phases, Fringe 2017 Workshop
 • A. Shelestov, M. Lavreniuk, N. Kussul, A. Novikov Exploring Google Earth Engine platform for big data processing: Classification of multi-temporal satellite imagery for crop mapping, Frontiers in Earth Science, vol.5. p.17 (2017)
 • М.І. Ільїн, О.М. Новіков Ідентифікація інтенсивності джерел забруднення атмосфери на базі гібридних обчислювальних систем, Системні дослідження та інформаційні технології, № 3, 2017, С.21-29.
 • N. Kussul, M. Lavreniuk, A. Shelestov, A. Novikov, B. Yailymov Large Scale Crop Classification Using Deep Learning Approach, Cybern. Syst. Anal 52, 127-138 (2016)
 • Novikov O., Grayvoronsky M. Fundamentals of Security of Information and Communication Systems, Information Security: International Training Workshop, C.47-53 (2014-2015)
 • Алексахіна І.В., Новіков О.М., Родіонов А.М. Задача оптимального синтезу структури системи захисту інформації з мінімальною вартістю та необхідним рівнем захищеності ІКС, Системні дослідження та інформаційні технології, 2014, No 3, с. 73-85

Наші партнери:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua