НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Юдін Олександр Костянтинович (Oleksandr Yudin)

Юдін

Професор

д.т.н., професор,
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Профілі:

Scopus
Web of Science
ORCID iD
Google Scholar
Intellect

Кар’єра:

  Народився в 1966 році у м. Київ.
  У 1989 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Технічна експлуатація авіаційного радіоелектронного обладнання» та здобув диплом інженера.
  У 1997 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.04 – «Радіолокація і радіонавігація». Тема дисертації: «Алгоритми ідентифікації і відновлення зображення радіолокаційних об’єктів».
  У 2004 році отримав звання доцента.
  У 2007 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології». Тема дисертації: «Методи структурного кодування даних в автоматизованих системах управління». У 2011 році отримав звання професора.
  Доктор технічних наук за спеціальністю – «Інформаційні технології» (Польща). Процедура засвідчення габілітації Доктора технічних наук відбулася у Західнопоморському Технологічному Університеті (Польща), свідоцтво №2/2015 , протокол №64/2014/2015 від 22.05.2015.
  Професор кафедри теоретичної кібернетики факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2018 року).
  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки від 18 травня 2012 року. Тема: «Система оперативного управління в кризових ситуаціях».
  Член-кореспондент Академії Зв’язку України та ООН.

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

 • Аналіз та моніторинг кібернетичної безпеки

Наукова та педагогічна діяльність:

  має більше 30 років загального стажу та науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації;
  автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць (Google Scholar: загальний h-індекс 10\12), з них 7 монографій, 9 підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом МОН України), 5 навчально- методичних посібників, 10 авторських свідоцтв;
  науковий керівник: 3 докторів технічних наук, 5 кандидатів технічних наук (за спеціальностями: «Інформаційна безпека держави», «Інформаційні технології»).