НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Демчинський Володимир Васильович

Демчинський

Доцент

к.т.н., доцент

Профілі:

Intellect

Освіта:

  • КПІ ім. Ігоря Сікорського

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

  • Кібернетична безпека
  • Комп’ютерні мережі

Основні публікації за останні роки:

  • Я.Ю. Дорогий, В.В. Демчинський, А.В. Попко Метод визначення забарвленості текстових повідомлень // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Століття +, 2017. – №66. – c. 20-26.
  • В.В. Демчинський ADFS аутентификация в инфраструктуре облачных сервисов // Захист інформації, т. 16, №3, 2014.- c. 191-195
  • В.В. Демчинський Особливості застосування засобів формування та обмеження трафіка // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2014. – № 61. – c. 110-113.