НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Вступ до магістратури – 2021

Спеціальності та освітні програми

У 2021 році кафедра інформаційної безпеки проводить прийом на навчання за спеціальністю

125 Кібербезпека

Освітня програма Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

Освітньо-наукова та освітньо-професійна програма підготовки магістрів

Денна і заочна форми навчання

Детальніше про освітні програми кафедри ІБ…

Увага!

Витяг з Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.
[…]
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Джерело – сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідно, бажаючи поступити в магістратуру на кафедру Інформаційної безпеки ФТІ, ви маєте обрати одну або кілька конкурсних пропозицій рівня Магістр з Переліку конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського, а саме:

 • 244. Фізико-технічний інститут, 125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання
 • 245. Фізико-технічний інститут, 125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма навчання
 • 246. Фізико-технічний інститут, 125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, Магістр (освітньо-професійна програма), заочна форма навчання

Джерело – сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Зверніть увагу, що пропозиція №246 (заочна форма) є небюджетною конкурсною пропозицією

Програми фахових вступних випробувань

Освітня програма Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

     Приклади задач фахового вступного іспиту

Освітня програма Системи технічного захисту інформації

Тривалість навчання в магістратурі

  • Освітньо-професійна програма – 1 рік 4 місяці

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи

  • Освітньо-наукова програма – 1 рік 9 місяців

Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі ЗНО. Інформація про вступ 2021 (дати, процедури реєстрації) поки відсутня

Перелік документів для вступу

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (копія, оригінал мати з собою);
 • екзаменаційний листок ЄВІ (оригінал);
 • інформаційна картка (роздруковується з особистої сторінки вступника на сайті testportal.gov.ua;
 • диплом бакалавра (оригінал);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал);
 • чотири кольорові фотографії 3х4;
 • два конверти зі зворотною адресою і марками по Україні;
 • військовий документ – військовий білет або приписне свідоцтво (для хлопців; копії, оригінал мати з собою);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • ідентифікаційний код (копія, оригінал мати з собою);

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Для тих, хто цікавиться вступом на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (“за контрактом”)

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році, Спеціальність 125 Кібербезпека, другий (магістерський) рівень вищої освіти, складала:

 • денна форма – 33700 грн за рік
 • заочна форма – 15700 грн за рік

Джерело – сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Детальніше з інших джерел

 

Графік фахових випробувань та консультацій

Спеціальність Освітня програма Хвиля Іспит Консультація
125 Системи, технології та
математичні методи кібербезпеки
1 18.08.2020 о 10:00, ауд. 107-7 17.08.2020 о 12:00
2 25.08.2020 о 10:00, ауд. 107-7 21.08.2020 о 12:00

Посилання на онлайн-консультації

Освітня програма Посилання Ідентифікатор Код
Системи, технології та
математичні методи кібербезпеки
729 0663 4769 125_master