НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Види практики

У Фізико-технічному інституті студенти проходять:

  • виробничу (3 курс);
  • переддипломну (4 курс та 6 курс спеціалісти) – анотації звітів про практику;
  • науково-дослідну (6 курс магістри)

практики.

 Виробничу практику проходять студенти старших курсів. У процесі цієї практики вони виконують за спеці­альністю весь цикл основних робіт, перебуваючи на робочих місцях, вивчаючи значну за обсягом ділянку ви­робництва і набуваючи навичок організування, управ­ління і контролю.

Під час переддипломної практики сту­денти готують матеріали до дипломного проекту або дип­ломної роботи.

Науково-дослідна практика є важливою складовою магістерської програми підготовки інженера-дослідника і має на меті систематизацію, розширення і закріплення професійних знань, формування у студентів початкової компетенції ведення самостійної наукової роботи, дослідження та експериментування. Суть науково-дослідної практики полягає у залученні студентів-магістрантів до самостійної дослідницької роботи, ознайомленні з методикою проведення науково-дослідної роботи в академічних та спеціалізованих інститутах, провідних компаніях