НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Силлабуси дисциплін навчальних планів 2020 року

Нормативні
Загальні

 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 2. Історія науки і техніки
 3. Фізичне виховання або основи здорового способу життя
 4. Іноземна мова
 5. Економіка і організація виробництва
 6. БЖД та цивільний захист
 7. Вища математика
 8. Фізика
 9. Теорiя ймовiрностей та математична статистика
 10. Дискретна математика
 11. Програмування
 12. Алгебра та геометрiя
 13. Вступ до кібернетичної безпеки
 14. Інформаційні технології
 15. Кібернетична безпека
 16. Аналіз та моніторинг кібернетичної безпеки

Професійні

 1. Архітектура комп’ютерних систем
 2. Операцiйнi системи
 3. Теорія сигналів
 4. Комп’ютерні мережі
 5. Криптографія
 6. Технічний захист інформації
 7. Теорiя iнформацiї та кодування
 8. Функціональні залежності та структури
 9. Основи створення Web-додатків
 10. Курсова робота з Основ створення Web-додатків
 11. Оптика
 12. Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід
 13. Системний інжиніринг
 14. Спеціальні розділи математики
 15. Алгоритми та структури даних
 16. Системи та технології кібернетичної безпеки
 17. Безпека операційних систем та комп’ютерних мереж
 18. Курсова робота з Безпеки операційних систем та комп’ютерних мереж
 19. Бази даних та iнформацiйнi системи
 20. Переддипломна практика

Вибіркові

Загальні

 1. Освітній компонент 1 ЗУ-Каталогу
 2. Освітній компонент 2 ЗУ-Каталогу
 3. Освітній компонент 3 ЗУ-Каталогу
 4. Освітній компонент 4 ЗУ-Каталогу
 5. Іноземна мова професійного спрямування

Професійні

 1. Класичні методи сучасного системного програмування
 2. Засоби підготовки та аналізу даних
 3. Теорія скінченних полів
 4. Моделі рефлексії у кібербезпеці
 5. Диференцiальні рiвняння
 6. Спеціальні розділи програмування
 7. Методи та технології інформаційно-аналітичних досліджень
 8. Технології забезпечення якості програмних засобів
 9. Математичне програмування
 10. Дослідницький практикум за спеціальністю
 11. Безпека інтернет-ресурсів
 12. Моделі та методи прийняття рішень
 13. Цифрова схемотехніка
 14. Методи обчислень
 15. Технології статичного аналізу вихідних кодів
 16. Системний аналіз
 17. Технології захисту засобів ІoТ
 18. Системи та мережі передачі інформації
 19. Теорія керування
 20. Криптографічний захист інформації на мобільних пристроях
 21. Технічний аудит
 22. Теорія ризиків
 23. Безпека мобільних застосунків
 24. Управління інформаційною безпекою
 25. Аналіз даних
 26. Основи безпечної розробки програмного забезпечення
 27. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
 28. Нечітке моделювання систем безпеки
 29. Корпоративні стандарти програмування

Дисципліни навчального плану кафедри ФТЗЗІ

(Спеціалізація ” Системи технічного захисту інформації “)

 1. Електроакустичні пристрої
 2. Гідроакустичні та сейсмоакустичні системи
 3. Основи метрології
 4. Основи системотехніки
 5. Технічні засоби та системи акустичного моніторингу
 6. Автоматизація обробки інформації в технічних системах
 7. Вейвлет-аналіз сигналів
 8. Основи структурного аналізу сигналів

Дисципліни навчального плану кафедри ММЗІ

(Спеціалізація “Математичні методи криптографічного захисту інформації”)

 1. Спеціальні розділи комбінаторного аналізу
 2. Методи теорії надійності та ризику