НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Розширення функціональности автоматизованого рабочого місця функціонального аналізу програмного коду

Науковий керівник – к.ф.-м. н. М. В. Грайворонський

Метою виконання ДКР було створення дослідного зразка розширення функціональності автоматизованого робочого місця (далі – АРМ) функціонального аналізу програмного коду для перевірки надійності програмного забезпечення (далі – ПЗ) для процесорів типу PowerPC та MIPS.

Призначення продукції підвищення ефективності захисту сучасних інформаційних систем та створення ефективних механізмів протидії зовнішнім атакам. Основною проблемою, яку має вирішити ДКР, є відсутність інструментарію, здатного проводити автоматизований функціональний аналіз програмних кодів, ідентифікацію та класифікацію різних за функціональним призначенням ділянок програмного коду з можливістю автоматичного тестування ПЗ на надійність для процесорів типу PowerPC та MIPS.

Основним результатом роботи є дослідний зразок розширення функціональності автоматизованого робочого місця функціонального аналізу програмного коду. Автоматизоване робоче місце, функціональність якого підлягає розширенню, побудовано на основі інтерактивного дизасемблера. Головними компонентами програмного забезпечення дослідного зразка є: декомпілятор; зневаджувач; емулятор апаратних платформ PowerPC і MIPS а також ряду інших; набір програм для автоматизованого пошуку вразливості у бінарному коді програм а також у мережних службах і протоколах; набір програм для розпакування і розшифрування програмного коду, у тому числі прошивок різних мережних і термінальних пристроїв; ряд допоміжних програмних засобів.

Результати відповідають світовому рівню. Створений дослідний зразок автоматизованого робочого місця відповідає рівню кращих світових відкритих розробок. Розроблений декомпілятор для платформ PowerPC і MIPS перевищує за якістю декомпіляції усі наявні відкриті розробки.

Результати розробки призначені для використання в підрозділах замовника. Згідно з умовами державного контракту питання просування на ринок і усі майнові права належать виключно замовнику.

Результати розробки можуть застосовуватись в організаціях, діяльність яких спрямована на забезпечення надійності і безпеки програмних засобів – як уповноважених державних органів, так і компаній-розробників антивірусних засобів. Згідно з умовами державного контракту усі майнові права належать виключно замовнику.

Розробка завершена, створений дослідний зразок у робочому стані переданий замовнику.