НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Програми фахових вступних випробувань до магістратури

113 Прикладна математика

Математичні методи комп’ютерного моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних

125 Кібербезпека

Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

Зверніть увагу:

У 2019 році вступ на освітньо-професійну та освітньо-наукову програми проводиться на освітні програми, а не на спеціальності, як це було в попередні роки. Тому програми вступних іспитів є різними для різних освітніх програм (відповідно, і результати іспитів діють лише для вступу на певну освітню програму).

Детальніше про освітні програми кафедр Фізико-технічного інституту.