НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Прикладна математика, магістри

Навчальна група ФІ-31м

1.

Антоненко

Євгеній Ігорович

Контрольоване перемикання стану антиферомагнетика за допомогою спінового струму

д.ф.-м.н., проф. Гомонай Олена Василівна

2.

Антонець

Олена Олександрівна

Класифікація прикладних методів виключення аномальних даних

д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович

3.

Бабенко

Ольга Юріївна

Фреймворк навчання з підкріпленням

к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна

4.

Бурдун

Вячеслав Вікторович

Оптимізація виконання операцій з використанням Java 8 Stream API

к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна

5.

Дацюк

Петро Олександрович

Уточнення нечітких оцінок в задачах прийняття рішень на основі ентропійного підходу

к.ф.-м.н., доц. Смирнов Сергій Анатолійович

6.

Донченко

Валентина Юріївна

Характеризація структури складних систем методами q-аналізу

к.ф.-м.н., доц. Смирнов Сергій Анатолійович

7.

Захаров

Олександр Ігорович

Засіб криптографічного захисту NFC-терминалів 

к.е.н., ст. викл. Ткач Володимир Миколайович

8.

Карасьова

Леся Юріївна

Універсальна квантова схема для двокубітного перетворення

д.ф.-м.н., проф. Гомонай Олена Василівна

9.

Полянський

Дмитро Олексійович

Інформаційні сугестивні потоки в тріаді «Державна політика – ЗМІ – соціум»

д.т.н, професор, засл. діяч Качинський Анатолій Броніславович

10.

Ушаков

Владислав Едуардович

Перевірка квантового алгоритму блукання для пошуку неповторювальних елементів на мові програмування QCL

д.ф.-м.н., проф. Гомонай Олена Василівна
11.

Чернецький

Артем Владиславович

Реалізація універсального набору операцій на кубіті на основі вуглецевих нанотрубок

д.ф.-м.н., проф. Гомонай Олена Василівна

12.

Шеремета

Назар Олексійович

Розробка квантової структури даних на основі методів квантового блукання

д.ф.-м.н., проф. Гомонай Олена Василівна

13.

Янкович

Михайло Сергійович

Керування заплутаними станами реалізованими на наномеханічних резонаторах

д.ф.-м.н., проф. Гомонай Олена Василівна