НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Прикладна математика, бакалаври

Авраменко

Валерія Віталіївна

Експериментальне дослідження стохастичної моделі рефлексивного вибору

к.ф.-м.н., доц. Смирнов Сергій Анатолійович

Бурда

Максим Юрійович

Модель впливу інформаційної протидії на рішення агентів в умовах біполярного вибору

к.ф.-м.н., доц. Терещенко Іван Миколайович

Вдовичинський

Дмитро Михайлович

Моделювання менеджеру кеш-пам`яті на основі навчання з підкріпленням

к.т.н., доц. Родіонов Андрій Миколайович

Гончарук

Костянтин Васильович

Математична модель оптимальної структури системи забезпечення безпеки

д.т.н, професор, засл. діяч Качинський Анатолій Броніславович

Гуліта

Анна Петрівна

Визначення асимптотичної обчислювальної складності за результатами виконання програм

к.т.н., доц. Родіонов Андрій Миколайович

Дроботун

Анастасія Сергіївна

Модифікація Метода Аналіза Ієрархій (МАІ) за допомогою інтервальної оцінки

к.ф.-м.н., доц. Смирнов Сергій Анатолійович

Ілюхін

Максим Валерійович

Ймовірнісна модель взаємодії двох рефлексивних суб’єктів

к.ф.-м.н., доц. Смирнов Сергій Анатолійович

Карпов

Олександр Сергійович

Математичне моделювання взаємодіючих процесів на прикладі театру воєнних дій (ТВД)

к.ф.-м.н., доц. Смирнов Сергій Анатолійович

Карпова

Наталія Миколаївна

Стохастична модель рефлексивного багато-альтернативного вибору

к.ф.-м.н., доц. Смирнов Сергій Анатолійович

Коваленко

Ксенія Сергіївна

Тестування неперервної моделі рефлексивного біполярного вибору

к.ф.-м.н., доц. Смирнов Сергій Анатолійович

Коваленко

Роман Володимирович

Моделювання складних систем безпеки за допомогою діаграм типу мережа

д.т.н, професор, засл. діяч Качинський Анатолій Броніславович

Мішина

Катерина Дмитрівна

Формалізація та моделювання багатошагових ігор трьох осіб

к.ф.-м.н., доц. Смирнов Сергій Анатолійович

Молоченко

Дар’я Романівна

Математичні методи оцінки могутності держави

д.т.н, професор, засл. діяч Качинський Анатолій Броніславович

Осіпчук

Дмитро Євгенійович

Конфліктна модель типу дуель з інформаційним протиборством

к.ф.-м.н., доц. Терещенко Іван Миколайович

Попов

Антон Сергійович

Математичне моделювання гіперболічного рівняння Бюргерса

к.ф.-м.н., доц. Грайворонський Микола Владленович

Рева

Костянтин Володимирович

Розподіл ресурсів між пулами із застосуванням машинного навчання з підкріпленням

к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна

Сіліна

Олена Олексіївна

Метод маршрутизації мереж з самоподібним навантаженням

к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна

Шипка

Тарас Богданович

Математичне моделювання трафіку телекомунікаційних мереж за допомогою самоподібного випадкового процесу

к.ф.-м.н., доц. Грайворонський Микола Владленович

Ярошевська

Ірина Ільдарівна

Побудова розподіленого алгоритму захоплення робіт

к.т.н., доц. Родіонов Андрій Миколайович