НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Практика

     imagesЗавданням практики є формування в умовах виробництва професійних здібностей студента на підставі використання його теоретичних знань в різних ситуаціях, які притаманні майбутній професійній діяльності спеціаліста. Тому практика студентів планується  у формі самостійного виконання, в умовах  визначених програмою, реальних виробничих завдань. В процесі практики  увага повинна приділятися:

  • розвитку творчих здібностей  студента-практиканта;
  • його самостійності ;
  • умінню ним приймати рішення;
  • розвитку його здатності працювати в колективі

 

 

Анотації до звіту з практики

Види практики 

Етапи організації практики

 

Бази практики

Графік практик в 2014-2015 н.р.:

  • виробнича (3 курс) – з 29 червня по 19 липня – програма практики, захист    ___ липня о   ____ в _______ аудиторії
  • переддипломна (4 курс ) –  з 13 квітня по 3 травня  – програма практики – програма практики, захист    ___ липня о   ____ в _______ аудиторії
  • науково-дослідна (6 курс магістри) –  з 2 лютого по 1 березня – програма практики – програма практики, захист    ___ липня о   ____ в _______ аудиторії

Вимоги до студентів, документи з організації практики