НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Наукові напрямки

  • Математичні методи моделювання і проектування систем захисту інформації (керiвник – д.т.н., проф., засл. діяч науки та техніки Новiков О.М.);
  • Системний аналіз безпеки складних систем (керівник – д.т.н., проф., засл. діяч науки та техніки України Качинський А.Б.);
  • Безпека інформаційно-комунікаційних систем (керівник – д.т.н., проф. Архипов О.Є);
  • Задачі прийняття рішень в умовах невизначеності та конкурентної взаємодії (керівник – к.ф.-м.н., с.н.с. Смирнов С.А.);
  • Математичні методи аналізу та синтезу нелінійних фiзичних процесів (керiвник – д.т.н.,проф., засл. діяч науки та техніки Новіков О.М.)