НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота

Роботи, що виконано на кафедрі інформаційної безпеки протягом 2015-2019 рр

  2015
  1. 2602-ф «Логіко-ймовірнісний підхід в задачах безпеки структурно-складних систем» Номер державної реєстрації: 0113U002468, Науковий керівник: д.т.н., професор Новіков О.М. – завершена
  2. 2727п «Розробка інформаційно-експертної системи передбачення з урахуванням поглибленої аналітики неструктурованих даних» Науковий керівник: Н.Д.Панкратова – перехідна

  2016
  1. 2933-ф «Моделі та методи кібернетичного захисту інформаційних систем на основі інтелектуального аналізу даних і машинного навчання» Номер держреєстрації 0116U604874, 2016 р. Науковий керівник: Новіков О.М.
  2. Госпдоговірна тема НДР “Шипшина” “Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці операційних систем Windows” 2016 р. Науковий керівник: — Новіков О.М.

  2017
  1. 2933-ф «Моделі та методи кібернетичного захисту інформаційних систем на основі інтелектуального аналізу даних і машинного навчання» Номер держреєстрації 0116U604874, 2016 р. Науковий керівник: Новіков О.М.
  2. Госпдоговірна тема НДР “Шипшина” “Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці операційних систем Windows” 2017 р. Науковий керівник: — Новіков О.М.
  3. Державний контракт на виконання НДР за державним оборонним замовленням “Глод” “Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці інформаційних систем на прикладі вразливостей прикладного програмного забезпечення та недоліків механізму захисту з елементами евристичного аналізу” 2017 р. Науковий керівник — Новіков О.М.
  4. Договір на виконання НДР № Ф76/130-2017 “Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу в інтересах сільского господарства” 2017 р. Науковий керівник — Шелестов А.Ю.
  5. Замовлення корпорації Google “Побудова карт класифікації сільскогосподарських культур для території України на основі злиття радарних та оптичних даних” Науковий керівник — Шелестов А.Ю.

  2018
  1. “Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці інформаційних систем, технологій протидії сигнатурним та евристичним системам сучасного антивірусного програмного забезпечення з використанням механізмів антивіртуалізації, антиемуляції та захисту від відлагоджування для платформи операційних систем Windows”. Номер державної реєстрації теми — 0118U001654. Науковий керівник — Новіков О.М.
  2. Грант Державного фонду фундаментальних досліджень МОН України “Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу в інтересах сільського господарства” Номер державної реєстрації теми — Ф76/86 – 2018. Науковий керівник — Шелестов А.Ю.
  3. Замовлення Самсунг Електронікс Україна Компані, шифр “18_Sudak”, Договір N o РД/735/02-0518 від 02.05.2018 р. Науковий керівник – Грайворонський М.В.

  2019
  1. НДР “Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці інформаційних систем на прикладі вразливостей прикладного та серверного програмного забезпечення для платформ операційних систем Windows та Linux”, Номер державної реєстрації — 0119U102098. Науковий керівник — Новіков О.М.

Наукові теми, які виконували викладачі і науковці кафедри у попередні роки:

  • №2301-ф Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем (з 2010 по 2012 рр.)
  • №2101-ф Методи та алгоритми дослідження односторонніх фізичних процесів з післядією (з 2008 по 2009 рр.)
  • №2956-ф Математичне моделювання та керування жорсткими та сингулярними односторонніми процесами (з 2006 по 2007 рр.)
  • №2708-ф Математичні методи прогнозування та оптимального керування складними динамічними системами з елементами критичної та стохастичної поведінки (з 2004 по 2005 рр.)
  • №2507-ф Математичні методи керування та оцінювання складних фізичних процесів, що описуються варіаційними нерівностями (з 2002 по 2003 рр.)