НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Освітні програми

Кафедра інформаційної безпеки здійснює підготовку за спеціальністю 125 Кібербезпека за освітніми програмами (ОП) “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки” та “Системи технічного захисту інформації” на освітніх рівнях бакалавра та магістра, і освітньо-науковою програмою “Кібербезпека” рівня доктор філософії
 

Освітні програми рівня бакалавріату

Структура програм

Відповідно до вимог Стандарту вищої освіти (СВО), загальний обсяг ОП рівня бакалавріату складає 240 кредитів ECTS (4 роки, 8 семестрів навчання). З них:

  • загальний обсяг циклу професійної підготовки – 106 кредитів,
  • загальний обсяг циклу загальної підготовки – 134 кредити, в тому числі:
    • загально-університетські дисципліни, які формують загальні компетентності (soft skills) – 35 кредитів
    • факультетські або кафедральні дисципліни, які формують фахові компетентності – 99 кредитів

Загальний обсяг вибіркових дисциплін складає 60 кредитів, в тому числі з загально-університетського каталогу – 14 кредитів

Документи

Освітня програма “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”

Освітня програма “Системи технічного захисту інформації”

Посилання

Освітні програми рівня магістратури

Документи

Посилання

Освітня програма рівня доктор філософії

Програми англійською мовою

Cyber Science