НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Освітні програми

Кафедра інформаційної безпеки здійснює підготовку за освітніми програмами (ОП) на освітніх рівнях бакалавра, магістра, Phd:

  1. За спеціальністю 125 Кібербезпека:

    ОП “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки” 2020

навчальний план ОП 2020

силабуси дисциплін навчального плану 2020

з 2018 до 2020 року  кафедра впроваджувала  освітню програму “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”2018, у якій було два вибіркових блоки* дисциплін:

  • Системи і технології кібербезпеки (СТКБ)
  • Математичні методи кібербезпеки (ММКБ)

Перший з цих блоків  (СТКБ) – це прямий нащадок спеціальності “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”. Випускники, які вивчали дисципліни цього блоку, орієнтувались на практичну діяльність в галузі комп’ютерної безпеки.

Другий блок (ММКБ) раніше існував (з тією ж назвою) в спеціальності Прикладна математика. Випускники також орієнтовані на діяльність в галузі комп’ютерної безпеки, але вони мають більш фундаментальну підготовку з математики і краще підготовлені до участі у розробці новітніх технологій захисту.

  1. За спеціальністю 113 Прикладна математика:

    ОП   “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів і безпеки даних”2020

навчальний план ОП 2020

силабуси дисциплін навчального плану 2020

З 2017 до 2020 року в  освітній програмі спеціальності 113 Математичні методи моделювання, розпізнавання образів і безпеки даних”  спеціальності 113 Прикладна математика  було два  блоки* дисциплін:

  • Математичні методи комп’ютерного моделювання
  • Математичні методи розпізнавання образів і комп’ютерного зору

кожен з цих блоків Освітніх програм доповнював знання і уміння (компетентності) загальної частини ОП в першому чи другому напрямку. Зараз, в процесі втілення нових ідей в освіті, частина дисциплін цих блоків (базова) увійшла до загального переліку дисциплін, інша формує додаткові компетентності цих напрямків. Але ви маєте можливість обрати дисципліну, яка чомусь вас навчить в іншій галузі. Тому в процесі розробки оновлені варіанти освітніх програм.