НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Освітні програми

Кафедра інформаційної безпеки здійснює підготовку за освітніми програмами (ОП) на освітніх рівнях бакалавра, магістра, доктора філософії
 

Спеціальність 113 Прикладна математика

Освітня програма “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних” 2020

Увага! Починаючи з 2021-2022 навчального року підготовку за цією освітньою програмою буде здійснювати нова кафедра Фізико-технічного інституту – кафедра математичного моделювання та аналізу даних. Інформацію на нашому сайті буде суттєво оновлено після офіційної передачі освітньої програми на нову кафедру (з липня 2021 року). Але вже зараз запрошуємо усіх зацікавлених на сайт нової кафедри!

З 2017 до 2020 року в освітній програмі “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних” спеціальності 113 Прикладна математика було два блоки дисциплін:

  • Математичні методи комп’ютерного моделювання
  • Математичні методи розпізнавання образів і комп’ютерного зору

Кожен з цих блоків Освітніх програм доповнював знання і уміння (компетентності) загальної частини ОП в першому чи другому напрямку. Зараз, в процесі втілення нових ідей в освіті, частина дисциплін цих блоків (базова) увійшла до загального переліку дисциплін, інша формує додаткові компетентності цих напрямків.

 

Спеціальність 125 Кібербезпека

Освітня програма “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки” 2020

з 2018 до 2020 року кафедра впроваджувала освітню програму “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки” 2018, у якій було два вибіркових блоки дисциплін:

  • Системи і технології кібербезпеки
  • Математичні методи кібербезпеки

Перший з цих блоків – це прямий нащадок спеціальності “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”. Випускники, які вивчали дисципліни цього блоку, орієнтувались на практичну діяльність в галузі комп’ютерної безпеки.

Другий блок раніше існував (з тією ж назвою) в спеціальності Прикладна математика. Випускники також орієнтовані на діяльність в галузі комп’ютерної безпеки, але вони мають більш фундаментальну підготовку з математики і краще підготовлені до участі у розробці новітніх технологій захисту. Детальніше…

                

239

У 2020 році вибіркові блоки дисциплін скасовані. Після вступу на певну освітню програму, студенти обирають окремі дисципліни, які і складають те, що можна назвати спеціалізацією.