НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Навчальні плани кафедри

Спеціальність 125 “Кібербезпека”

Освітня програма “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”

Денна форма навчання бакалаврів

Денна форма навчання магістрів

Заочна форма навчання бакалаврів

Заочна форма навчання магістрів