НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Грайворонський М. В., Новіков О. М.

Безпека Інформаційно-Комунікаційних Систем. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 с.: іл.

Навчальне видання – Підручник. Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист № 14/18-Г-977 від 06.05.2008 р.

ISBN 966-552-167-5

Підручник знайомить студентів із сучасними підходами до розв’язання проблеми безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах. У ньому докладно й систематично розглянуто питання створення, введення в дію та супроводження захищених систем, а також подано діючі в Україні нормативні документи та міжнародні стандарти, що регламентують діяльність у цій сфері.

Читати: PDF – 33 MB

Grai_Novi_Cover