НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Монографії

  • Архипов О.Є., Муратов О.Є., Бровко В.Д. Основи теорії ризиків: навчальний посібник – К.: НА СБ України, 2019. – 267 с.

  • Ахметов Б.Б., Корченко А.Г., Архипов А.Е., Казмирчук С.В. Построение систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности. Теория и практические решения: монография (в 2-х книгах) – Актау: редакционно-издательский отдел КГУТИ им. Ш. Есенова, 2018. – 390 с. (кн. 1), 346 с. (кн. 2).
  • Архипов О.Є., Гулак Г.М., Кащук В.І., Мельник С.В. Основи телекомунікації: навчальний посібник – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2017. – 237 с.

  • А.Н. Новиков, А.Н. Родионов, А.А. Тимошенко. Модели и методы кибернетической защиты информационно-коммуникационных систем на основе логико-вероятностного подхода: монография – К.: НТУУ “КПИ”, 2015. – 274 с.

  • О. Корченко, О. Архипов, Ю. Дрейс Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці: монографія”. – К.: Наук.-вид. центр НА СБ України, 2014. –332 с.

  • А.Г. Корченко, А.Е. Архипов, С.В. Казмирчук Анализ и оценивание рисков информационной безопасности: монография. – К.: ООО “Лазурит-Полиграф”, 2013, – 275 с.

  • І.В. Жданова (Стьопочкіна) Моделювання та керування процесами дифузії та тепломасообміну з жорсткими односторонніми властивостями: монографія. – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 140 с.
  • А.Б. Качинський Безпека, загрози та ризик. – К.: Інс-т проблем національної безпеки, 2003. – 472 с.