НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Математичні методи кібербезпеки – опис спеціалізації

Студенти опановують розробку та застосування методів інтелектуальної обробки інформації для визначення стану та управління безпекою суспільства, економіки, екології; дослідження поширення інформації у кіберпросторі (зокрема, соціальні мережі та медіа простір), моделювання інформаційних потоків, виявлення, інтерпретацію і реагування на критичні інформаційні потоки (аномальна поведінка, небезпечні соціальні процеси); нелінійне та мультиагентне моделювання поведінки і комунікацій людей.

Випускники працюють в державних установах (Національний банк України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерство закордонних справ України), в комерційних банках, аудиторських та консалтингових агентствах, компаніях інформаційного та телекомунікаційного напрямку, у тому числі міжнародних корпораціях (Samsung, Microsoft, Cisco).