НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Магістри 2019-2020 років за ОПП

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема магістерської дисертації Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника МД
 
113 «Прикладна математика»
 
Навчальна група ФІ-81мп
1 Матіяш Андрій Анатолійович Моделі колективного прийняття рішень на прикладі Верховної Ради України VIII скликання д.т.н, професор, засл. діяч Качинський  Анатолій Броніславович
2 Салата Олексій Миколайович Методи розпізнавання емоцій по голосу к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна
3 Чмерук Олександр Миколайович Покращення точності експертних оцінок за допомогою бутстреп-методу д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович
4 Ямковий Олександр Вячеславович Механізм раннього виявлення аномалій в SIEM системах д.т.н, професор, засл. діяч Качинський  Анатолій Броніславович
5 Топчій Данило Анатолійович Класифікація контенту Twitter-стрічки на основі алгоритмів машинного навчання к.т.н., доц. Родіонов Андрій Миколайович
 
125 «Кібербезпека»
 
 Навчальна група ФБ-81мп
1 Блинков Володимир Геннадійович Цифрова реалізація ідентифікаційних документів на мобільних пристроях з гарантуванням автентичності к.т.н., доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна
2 Голобородько Василиса Валентинівна Метод підвищення ефективності механізму автентифікації та авторизації протоколу RADIUS к.т.н., доц. Барановський Олексій Миколайович
3 Гребенюк Михайло Сергійович Виявлення APT-атак на рівні операційних систем за допомогою методів машинного навчання к.т.н., доц. Барановський Олексій Миколайович
4 Дешуніна Дарія Сергіївна Виявлення зловмисних повідомлень в соціальній мережі Twitter на основі URL-посилань к.ф.-м.н.,  доц. Грайворонський Микола Владленович
5 Іванченко Олексій Вячеславович Методи підвищення захищеності систем обробки критичної інформації к.т.н., доц. Барановський Олексій Миколайович
6 Катрук Артур Володимирович Ризик-орієнтоване тестування безпеки програмного забезпечення к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
7 Кисіль Віктор Юрійович Політика безпеки для промислового Інтернету речей та оцінка її дієвості к.т.н., доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна
8 Коваленко Дмітрій Максимович Реалізація веб-застосунку авторизації користувача к.ф.-м.н., доц. Орєхов Олександр Арсенійович
9 Кифоренко Ірина Вячеславівна Метод аналізу APT атак за допомогою технік MITRE та алгоритму нечіткого пошуку к.т.н., доц. Барановський Олексій Миколайович
10 Кондратюк Оксана Сергіївна Методика виявлення та виправлення порушень цілісності схеми бази даних на основі скриптів ініціалізації к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
11 Корженевський Олександр Сергійович Виявлення шкідливих вхідних параметрів у веб-застосунках к.ф.-м.н.,  доц. Грайворонський Микола Владленович
12 Левченко Артем Ігорович Механізм виявлення інформаційних впливів агентами в соціальних мережах к.е.н., доц. Ткач Володимир Миколайович
13 Майстренко Олег Миколайович Методика аналізу безпеки BLE пристроїв на прикладі фітнес-трекера к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
14 Мельник Вадим Васильович Класифікація пристроїв Інтернету речей з використанням методів машинного навчання к.т.н., доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна
15 Молчанов Євгеній Ігорович Метод виявлення Honeypot к.ф.-м.н.,  доц. Грайворонський Микола Владленович
16 Насвіт Євгеній Олексійович Фреймворк управління процесами забезпечення інформаційної безпеки в SOC к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
17 Савченко Артем Юрійович Технології автоматичного виправлення помилок безпеки в програмному забезпеченні к.т.н., доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна
18 Самойленко Роман Юрійович Метод виявлення шкідливих Javascript сценаріїв к.ф.-м.н.,  доц. Грайворонський Микола Владленович
19 Скрипюк Богдан Романович Аудит даних автентифікації  в Інтернеті речей к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
20 Супруненко Ілля Олександрович Виявлення вразливостей за заданою схемою в SPA застосунках стеку NodeJs та  ReactJs к.ф.-м.н.,  доц. Грайворонський Микола Владленович
21 Теплицька Тетяна Павлівна Адаптивний підхід до управління інформаційною безпекою д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович
22 Фокін Олександр Владиславович Технології самовідновлення для розподілених систем на базі штучного інтелекту к.т.н., доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна
23 Хренов Олександр Геннадійович Виявлення мережевих аномалій в IDS на основі методів машинного навчання к.е.н., доц. Ткач Володимир Миколайович
24 Цап Максим Вікторович Підхід до побудови системи безпеки хмарних баз даних к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
25 Черноусов Артем Вікторович Метод автоматичного виявлення помилок безпеки в програмному забезпеченні на основі глибинного навчання к.т.н., доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна