НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Магістри 2018-2019 років за ОПН

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема магістерської дисертації Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника МД
 
113 «Прикладна математика»
 
Навчальна група ФІ-71мн
1 Миколович Юрій Васильович Модель розвитку простих організмів з використанням генетичних алгоритмів та глибинного навчання к.ф.-м.н., доц. Орєхов Олександр Арсенійович
2 Шкорінова Олександра Сергіївна Статистичні виведення в умовах М-невизначеності к.ф.-м.н., м.н.с. Рябов Георгій Валентинович
 
Навчальна група ФІ-72мн
1 Башинський Богдан Янович Прогнозування й аналіз поведінки національних валют за допомогою вейвлет-аналізу д.т.н, професор, засл. діяч Качинський Анатолій Броніславович
 
125 «Кібербезпека»
 
Навчальна група ФБ-71мн
1 Гончаренко Євгенія Олександрівна Вибір підходу до оцінки ризиків інформаційної безпеки для підприємств роздрібної торгівлі к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
2 Кіфорчук Кирило Олегович Ідентифікація Twitter ботів засобами машинного навчання к.т.н., доц. Родіонов Андрій Миколайович
3 Кожокар Владислав Юрійович Виявлення шкідливого програмного забезпечення на основі поведінкових характеристик к.т.н., доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна
4 Саханда Павло Петрович Система виявлення веб скраперів з використанням пасток к.е.н., доц. Ткач Володимир Миколайович
5 Хоменко Максим Русланович Аналіз застосувань клептографічних атак к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна
6 Шевчук Ірина Борисівна Оцінка захищеності SCADA систем на основі функцій правдоподібності к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович