НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Алла Миколаївна Лавренюк (Alla Lavrenyuk)

Лавренюк

Доцент

к.т.н., доцент

Профілі:

Intellect
Google Scholar

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

Наукові інтереси:

 • Інтелектуальні методи обробки даних
 • Інформаційні технології
 • Розробка розподілених систем
 • Математичне моделювання

Монографії та навчальні посібники:

 • Куссуль Н. М., Шелестов А. Ю., Лавренюк А. М. Інтелектуальні обчислення. Навчальний посібник (з грифом МОН України).- К.: «Наукова думка», 2006. — 186 с.

Основні публікації за останні роки:

 • Лавренюк А.М., Лавренюк С.I., Тульчинський П.Г. Підхід до оптимізації програмного забезпечення для аналізу великих даних // Компьютерная математика. – 2017. – №1. – c. 121-125.
 • Тульчинский П.Г., Роганов В.Ю., Лавренюк А.Н., Лавренюк С.И. Оптимизированный метод обработки данных при определении азимутов трещиноватостей в волновом акустическом каротаже скважин // Компьютерная математика. – 2015. – №2. – c. 40-50.
 • Лавренюк А.Н., Лавренюк С.И., Назаренко Е.В. Подход к оптимизации программы обработки больших объемов сейсмических данных на примере 3D миграции дуплексных волн // Компьютерная математика. – 2014. – №1. – c. 69-75.
 • Kogan F., Kussul N., Adamenko T., Skakun S., Kravchenko O., Kryvobok O., Shelestov A., Kolotii A., Kussul O., Lavrenyuk A. Winter wheat yield forecasting in Ukraine based on Earth observation, meteorological data and biophysical models // International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. – 2013. – vol. 23. – p. 192-203
 • Kogan F., Kussul N., Adamenko T., Skakun S., Kravchenko O., Kryvobok O., Shelestov A., Kolotii A., Kussul O., Lavrenyuk A. Winter wheat yield forecasting: A comparative analysis of results of regression and biophysical models // Journal of Automation and Information Sciences. – 2013. – Vol. 45, No. 6. – p. 68-81.
 • Лавренюк А.Н., Лавренюк Н.С. Метод оптимизации вычислений с использованием GPU в гетерогенных кластерах и в грид-сети // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2013. –№2 (112). – c. 138-147.