НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:
доцент кафедри інформаційної безпеки
Алла Миколаївна Лавренюк к.т.н.
На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни: Наукові інтереси:
  • Інтелектуальні методи обробки даних, проектування розподілених програмних систем, математичне моделювання, інформаційні технології