НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Кучинська Наталія Вікторівна (Nataliia Kuchynska)

Кучинська

Доцент

к.т.н., доцент

Профілі:

Google Scholar

Контакти:

e-mail

Освіта:

 • КПІ ім. Ігоря Сікорського

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

 • Вища математика

Методичні розробки:

 • Ковальчук Л.В., Кучинська Н.В. Теорія чисел та її застосування в криптоаналізі – К.: ІСЗЗІ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – 106 с.
 • Л.В. Ковальчук, С.М. Конюшок, Н.В. Кучинська Теоретична криптологія: основи алгебри та теорії чисел – Київ: ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2015 – 184 с.
 • Проскуровський Р.В., Кучинська Н.В., Завадська Л.О. Спеціальні розділи математики: скінченні поля: навч посібник – К. Вид-во ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2012 – 68 с.
 • Л. В. Ковальчук, С. М. Конюшок, Н. В. Кучинська Прикладна алгебра: основні поняття алгебри та теорії чисел: навчальний посібник, НТУУ «КПІ», 2011 (електронне видання)

Основні публікації за останні роки:

 • A. Bessalov, L. Kovalchuk, N. Kuchinska, O. Telizhenko Security of modified digital public-key signature EDDSA // Радіотехніка , Вип. 198, 2019, c. 209-215
 • L. Kovalchuk, N. Kuchynska, O. Bespalov, P. Selukh, A. Zhylin, V. Tsurkan Substantiation of correctness and advantages of Lenstra factorization method on Edwards curves // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Vol.6, No 4 (96), 2018, p. 6-14
 • Ковальчук Л.В., Кучинська Н.В. Методики перевірки незалежності статистичних тестів // Information Technology and Security – July-December 2017 – Vol. 5, Iss. 2. – p. 20-32
 • Ковальчук Л.В., Кучинська Н.В. Оцінка практичної стійкості модифікацій нових стандартів блокового шифрування відносно цілочисельного різницевого криптоаналізу // Збірник наукових праць Інституту Кібернетики НАНУ ім. В.М. Глушкова «Математичне та комп’ютерне моделювання», вип. 15, 2017, с. 69-74
 • Беспалов О.Ю., Кучинська Н.В. Крива Едвардса над кільцем лишків як декартів добуток кривих Едвардса над скінченними полями // Прикладна радіоелектроніка. – т. 16, №3, 4 – 2017, с. 170-174
 • Ковальчук Л.В., Кучинська Н.В. Методики перевірки незалежності статистичних тестів // Information Technology and Security – July-December 2017 – Vol. 5, Iss. 2. – p. 20-32
 • Ковальчук Л.В., Кучинська Н.В., Скрипник Л.В. Побудова верхніх оцінок середніх імовірностей цілочисельних диференціалів композицій ключового суматора, блоку підстановки та лінійного (над деяким кільцем) оператора // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні, вип. 1 (29), 2015, c. 13-19