НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Історія

Кафедра Інформаційної Безпеки створена 2 серпня 1999 спільними зусиллями вчених і викладачів НТУУ “КПІ” та НАН України

 

Novikov Першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор, директор Фізико-техїнічного інституту Новіков Олексій Миколайович (1999-2013 рр). З 2013 року по 2021 рік кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Грайворонський Микола Владленович, автор наукових публікацій, сертифікований спеціаліст в галузі інформаційної безпеки (Certified EC-Council Instructor та Сertfied Ethical Hacker). Грайворонський

З 2018 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів за Освітніми програмами, які створені на основі багаторічного досвіду кафедри в сфері безпеки інформації та прикладної математики на базі попередніх спеціалізацій:

  • Освітня програма “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”, спеціальність 125 Кібербезпека;
  • Освітня програма “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних”, спеціальність 113 “Прикладна математика”.

На третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти здійснюється підготовка докторів філософії (PhD) за спеціальностями 125 “Кібербезпека”, 113 “Прикладна математика”.

 В період 2016-2018 р. кафедра здійснювала підготовку:

–        бакалаврів та магістрів за спеціальністю 125 “Кібербезпека”, спеціалізації – “Системи і технології кібербезпеки”, “Математичні методи кібербезпеки” а також за спеціальністю 113 “Прикладна математика”, спеціалізація “Математичні методи комп’ютерного моделювання”.

–        на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – підготовка докторів філософії (PhD) за спеціальністю 125 “Кібербезпека”, 113 “Прикладна математика”.

До 2016 року кафедра здійснювала підготовку бакалаврів за напрямами підготовки: 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”,  6.040301 “Прикладна математика”; спеціалістів за спеціальностями 7.17010101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” та 7.04030101 “Прикладна математика”; магістрів за спеціальностями 8.17010101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” та “8. 04030101 Прикладна математика”.

Головним завданням кафедри є підготовка фахівців високої кваліфікації за спеціальностями  125 «Кібербезпека» та 113 «Прикладна математика».

До навчального процесу, який забезпечує кафедра, у штат залучено викладачів високої кваліфікації, серед яких 4 доктора наук, професора, 17 кандидатів наук; а також старші викладачі, асистенти, аспіранти. До навчального процесу за сумісництвом залучаються вчені інститутів НАН України, провідні фахівці в галузі інформаційних технологій, прикладної математики, захисту інформації та математичних методів кібербезпеки.

На поточний момент кафедра забезпечує фундаментальну і професійно-орієнтовану підготовку студентів ФТІ з прикладної математики та кібербезпеки, на основі освітніх програм “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів і безпеки даних”, “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”. Освіта, що надається кафедрою, базується на принципах фізико-технічної системи освіти, і передбачає фундаментальність, гармонійність та багатовимірність освіти, відповідність сучасним українським та міжнародним тенденціям в галузі. Ці складові дозволяють здобувачам вищої освіти розв’язувати задачі за фахом в умовах комплексності та невизначеності умов, швидко адаптуватись до змін в технологіях та вимогах ринку праці, брати участь у інноваційних та наукових дослідженнях.

Кафедра створює умови для поєднання навчання здобувачів із науково-практичними дослідженнями.

Напрямами наукової діяльності кафедри є:

  • математичні методи моделювання і проектування систем захисту інформації (керiвник – д.т.н., проф., засл. діяч науки та техніки Новiков О.М.);
  • системний аналіз безпеки складних систем (керівник – д.т.н., проф., засл. діяч науки та техніки України Качинський А.Б.);
  • безпека інформаційно-комунікаційних систем (керівник – д.т.н., проф. Архипов О.Є);
  • задачі прийняття рішень в умовах невизначеності та конкурентної взаємодії (керівник – к.ф.-м.н., с.н.с. Смирнов С.А.);
  • математичні методи аналізу та синтезу нелінійних фiзичних процесів (керiвник – д.т.н.,проф., засл. діяч науки та техніки Новіков О.М.)

Партнери кафедри

Кафедра має більше 10 угод з партнерами – інститутами НАН України – Інститутом кібернетики, Інститутом математики, Інститутом космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України, Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, а також провідними ІТ-компаніями: Samsung Electronics Company Ukraine, Infosafe, Global Logic, ISSP, NetCracker та іншими.

Випускники кафедри успішно працевлаштовуються за фахом або продовжують навчання в магістратурі, аспірантурі в провідних установах України та за її межами.