Вступ до магістратури – 2022

Спеціальності та освітні програми

У 2022 році кафедра інформаційної безпеки проводить прийом на навчання за спеціальністю

125 Кібербезпека

Освітня програма Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

Денна і заочна форми навчання

Освітня програма Системи технічного захисту інформації

Освітньо-наукова та освітньо-професійна програма підготовки магістрів

Денна форма навчання

Детальніше про освітні програми кафедри ІБ

Відповідно, бажаючи поступити в магістратуру на кафедру Інформаційної безпеки ФТІ, ви маєте обрати одну або кілька конкурсних пропозицій рівня Магістр з Переліку конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського, а саме:

 • Фізико-технічний інститут, 125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання
 • Фізико-технічний інститут, 125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма навчання
 • Фізико-технічний інститут, 125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, Магістр (освітньо-професійна програма), заочна форма навчання

Джерело – сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Зверніть увагу, що пропозиція по заочній формі навчання є небюджетною конкурсною пропозицією

Програми фахових вступних випробувань

Освітня програма "Системи, технології та математичні методи кібербезпеки"

Освітня програма "Системи технічного захисту інформації"

Тривалість навчання в магістратурі

Освітньо-професійна програма – 1 рік 4 місяці

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи

Освітньо-наукова програма – 1 рік 9 місяців

Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови

У 2022 році Єдиний вступний іспит з іноземної мови СКАСОВАНО

Порядок проведення комплексного фахового випробування

Порядок проведення комплексного фахового випробування під час вступу до магістратури в умовах дистанційного навчання за освітніми програмами «Системи, технології та математичні методи кібербезпеки» (ОНП/ОПП, денна, заочна форма) «Системи технічного захисту інформації (ОПП)»

ВИПСКА ІЗ ВІДОМІСТІ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБОВУВАННЯ У 2022 РОЦI

Подання документів для вступу

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 20.

Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 серпня 2022 року зареєструвати електронний кабінет.

Подати заяви можна буде з 16 серпня до 15 вересня 2022 року включно.

Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти у період з 05 вересня 2022 року до 18 вересня 2022 року включно відповідно до розкладу робіт атестаційної комісії.

Основні ключові дати вступної кампанії у 2022 році на сайті Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського.

Перелік документів для вступу

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (копія, оригінал мати з собою);
 • інформаційна картка (роздруковується з особистої сторінки вступника на сайті testportal.gov.ua;
 • диплом бакалавра (оригінал);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал);
 • чотири кольорові фотографії 3х4;
 • два конверти зі зворотною адресою і марками по Україні;
 • військовий документ – військовий білет або приписне свідоцтво (для хлопців; копії, оригінал мати з собою);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • ідентифікаційний код (копія, оригінал мати з собою);
 • мотиваційний лист.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського та Відбіркової комісії НН ФТІ.

Контактні телефони Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського: +38 (097) 694-50-58 - вступ на 1 курс; +38 (063) 743-47-57 - вступ до магістратури.

Контакти Відбіркової комісії НН ФТІ: корпус № 11, 2-й поверх, кімн. 214, тел. (097) 050-04-15, (063) 357-00-74, E-mail: pk.ipt@ukr.net

Розклад роботи атестаційної комісії магістратури 2022 р


Розрахунок конкурсного балу

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = П1,

де П1 – оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів.

Для тих, хто цікавиться вступом на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (“за контрактом”)

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році, Спеціальність 125 Кібербезпека, другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • денна форма – 44100 грн за рік
 • заочна форма – 25000 грн за рік

Джерело – сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Детальніше з інших джерел

Про особливості вступу в магістратуру в 2022 році - на сайті ФТІ

Про особливості вступу в магістратуру в 2022 році на сайті приймальної комісії КПІ

Нормативні документи

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 (зі змінами)

 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022 В ІНФОГРАФІКАХ. Джерело: сайт МОН України

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua