ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Кафедра інформаційної безпеки проводить прийом на навчання за спеціальністю

125 КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

Освітні програми магістрів:

 • Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

Освітньо-професійна та освітньо-наукова програми підготовки
Денна і заочна форми навчання
 • Системи технічного захисту інформації

Освітньо-професійна програма підготовки
Денна форма навчання

Детальніше про освітні програми кафедри ІБ

Відповідно, вступники, які бажають поступити до магістратури на кафедру Інформаційної безпеки НН ФТІ, мають обрати одну або декілька конкурсних пропозицій рівня магістр з Переліку конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського, а саме:

 • Фізико-технічний інститут, 125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання
 • Фізико-технічний інститут, 125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма навчання
 • Фізико-технічний інститут, 125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, Магістр (освітньо-професійна програма), заочна форма навчання
 • Фізико-технічний інститут, 125 Системи технічного захисту інформації, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма навчання

Джерело – сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Зверніть увагу, що пропозиція по заочній формі навчання є небюджетною конкурсною пропозицією

Тривалість навчання в магістратурі

 • Освітньо-професійна програма – 1 рік 4 місяці
Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи
 • Освітньо-наукова програма – 1 рік 9 місяців

Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського та Відбіркової комісії НН ФТІ

Контактні телефони Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського:

+38 (097) 694-50-58 - вступ на 1 курс;

+38 (063) 743-47-57 - вступ до магістратури.

Контакти Відбіркової комісії НН ФТІ

корпус № 1, 3-й поверх, кімн. 305-1, тел. (097) 050-04-15, (063) 357-00-74, E-mail: vstup.ipt@gmail.com

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 p.

 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2023 В ІНФОГРАФІКАХ. Джерело: сайт МОН України

Детальніше з інших джерел

Про особливості вступу в магістратуру на сайті ФТІ

Про особливості вступу в магістратуру на сайті приймальної комісії КПІ

Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році

Спеціальність 125 Кібербезпека, другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • денна форма – 53 900 грн за рік
 • заочна форма – 35 900 грн за рік

Перелік документів для вступу

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (копія, оригінал мати з собою);
 • інформаційна картка (роздруковується з особистої сторінки вступника на сайті testportal.gov.ua;
 • диплом бакалавра (оригінал);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал);
 • чотири кольорові фотографії 3х4;
 • два конверти зі зворотною адресою і марками по Україні;
 • військовий документ – військовий білет або приписне свідоцтво (для хлопців; копії, оригінал мати з собою);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • ідентифікаційний код (копія, оригінал мати з собою);
 • мотиваційний лист.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Освітня програма "Системи, технології та математичні методи кібербезпеки"

Освітня програма "Системи технічного захисту інформації"

Розклад вступних випробувань та консультацій

Розклад проведення фахових іспитів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Порядок проведення комплексного фахового випробування

Порядок проведення комплексного фахового випробування під час вступу до магістратури в умовах дистанційного навчання за освітніми програмами «Системи, технології та математичні методи кібербезпеки» (ОНП/ОПП, денна, заочна форма) «Системи технічного захисту інформації (ОПП)»

Результати вступних випробувань в електронному кабінеті вступника

Розрахунок конкурсного балу

Kалькулятор конкурсного балу

 

Відеозапис консультації по освітній програмі «Системи технічного захисту інформації»

від 17 липня 2023 р.

 

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua