КПІ ім. Ігоря Сікорського
Навчально-науковий Фізико-Технічний Інститут
Кафедра інформаційної безпеки

 

Системи технічного захисту інформації

Освітньо-професійну програму “Системи технічного захисту інформації” спеціальності 125 “Кібербезпека” побудовано на основі класичної системи фізико-технічної освіти, розробленої і впровадженої у провідних університетах Європи і Північної Америки.

Через стрімкий розвиток новітніх інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій світова спільнота отримала не лише численні переваги, а й цілу низку випробувань, зумовлених дедалі більшою вразливістю інфосфери щодо стороннього кібернетичного впливу. Тому створення і постійне вдосконалення надійних систем кібербезпеки та забезпечення злагоди в кіберпросторі стало головним завданням нашої інформаційної епохи.

Технічні напрями безпеки інформації складають:

 • технічний захист каналів зв’язку;
 • збереження цілісності інформації;
 • перешкоджання внесенню дезінформації в інформаційні потоки;
 • захист інформації від підслуховування, підглядання, відеоспостереження, фотографування тощо;
 • зберігання і захист банківських, промислових, персональних, державних і військових таємниць та велика кількість інших завдань захисту інформації.

Програма органічно поєднує фундаментальну підготовку з математики і широкого спектру природничих наук з передовими технологіями видобування, збереження, передавання, приймання, оброблення і захисту інформації у комунікаційних системах приватного, суспільного, бізнесового, військового, управлінського та загальнодержавного призначення.

Студенти кафедри отримують знання для вирішення завдань з блокування витоку інформації технічними каналами: фундаментальні знання з інформаційних технологій, з фізики, математики, іноземної мови, а також професійні знання з основ радіофізичних та електроакустичних методів закривання технічних каналів витоку інформації в кіберпросторі.

Випускники працюють у державних установах (Національний банк України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерство закордонних справ України), у комерційних банках, аудиторських та консалтингових агентствах, компаніях інформаційного та телекомунікаційного напряму, насамперед тих, що ведуть розробки або надають послуги в галузі захисту інформації (ДП «Українська спеціальні системи», Дослідному центрі технічного захисту інформації «Безпека», АТ «Марс», «Сатурн-2000», «Укрспецтехніка», ВАТ «Укртелеком», корпорації Sumsung, Microsoft, Cisco).

Логіко-математичний цикл включає в себе наступні дисципліни:

 • Безпека комп’ютерних мереж;
 • Зворотна розробка та аналіз шкідливого програмного забезпечення;
 • Захист програмного забезпечення;
 • Управління інцидентами комп’ютерної безпеки;
 • Безпека операційних систем;
 • Технічний аудит;
 • Аналіз та моніторинг кібернетичної безпеки;
 • Управління інформаційною безпекою;
 • Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід;
 • Криптографія;
 • Теорія ризиків;
 • Системна інженерія.

Фізико-технічний цикл включає в себе такі дисципліни:

 • Класична та квантова механіка;
 • Класична та квантова термодинаміка;
 • Класична та квантова електродинаміка;
 • Електроніка;
 • Електроакустика;
 • Оптоелектроніка;
 • Аналогова та цифрова радіотехніка;
 • Теорія передавання-приймання та оброблення інформації;
 • Телекомунікаційні системи;
 • Кібернетика;
 • Квантові обчислення і квантова стеганографія.

Проект удосконалення освітньої програми виставлено на громадське обговорення на сторінці ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОП

Програма обговорювалась на засіданнях кафедри, Вченої ради Фізико-технічного інституту, з представниками студентських організацій ФТІ, з начальником лабораторії ТЗІ центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та захисту інформації ДНСН України Миколаєнко О.В., співбробітниками СБУ.

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки

Адреса: КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua