Стьопочкіна Ірина Валеріївна

Стьопочкіна

Доцент
Заступник завідувача кафедри

к.т.н.

Профілі:

Intellect
Google Scholar

Контакти:

e-mail

Освіта:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність: прикладна математика, кваліфікація: магістр, 2001 р. Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.03 – системи та процеси керування. Тема дисертації: «Моделювання та керування односторонніми процесами дифузії та тепломасообміну», 2005 р.

Підвищення кваліфікації:

 • Certificate of attendance of “Security Audit and Risk Management” Course from ICASA Kyiv Chapter, 40 Continuing Professional Education hours, 29.08.2022.
 • Сertificate of completion of QA course, 20 hours, from Data Art company. 26.05.2022.
 • Сertificate of completion of the course within the 2021 Cybersecurity Summer Training Program under the USAID Project “Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine” 14 June – 23 July 2021, IoT Security and Privacy course, 90 hours.
 • Certificate of participation in IX International and Practical Conference “Study of World Opinion Regarding the Development of Science”, Nov. 22-25, 2022, Prague, Czech Rep., 24 hours.
 • ННК ІПО, свідоцтво про підвищення кваліфікації №02070921/006444-21 “Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle”, 05.03.21-09.04.21р. 108 год.
 • Сertificate №1193 of completion IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by EPAM Systems, Лютий 2023, 108 год.
 • Сертифікат №TSI-0111110-KSW від 11.06.2023, Scientific and Pedagogical Internship at Cuiavian University (Wroclawek, Poland), “The use of Educational Innovations as a Basis dor Training a Copmetitive Engineering Specialist”, subj.area “Information technologies”, 180 год.

Викладаються такі дисципліни:

 • Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід
 • Методи обчислень
 • Теорія та методи соціальної інженерії в кібербезпеці
 • Кіберзахист об'єктів критичної інфраструктури
 • Методи штучного інтелекту в кібербезпеці
 • Основи захисту інформації (ФІОТ)
 • Безпека інформаційних систем (ФБМІ)

Наукові публікації:

 1. Oleksii Novikov, Georgy Vedmedenko, Iryna Stopochkina and Mykola Ilin, Cyber Attacks Cascading Effects Simulation for Ukraine Power Grid, Р. 23-35//Selected Papers of the XXI International Scientific and Practical Conference "Information Technologies and Security" (ITS 2021), Kyiv, Ukraine, December 9, 2021. http://ceur-ws.org/Vol-3241/ (Scopus).
 2. Д.О. Шатковська, І.В. Стьопочкіна . Механізми монiторингу кібербезпеки об'єктів енергетичної інфраструктури,// Theoretical and Applied Cybersecurity. Перша Всеукраїнська науково-практична конференція , присвячена 100-річному ювілею акад. С.М. Глушкова. Матеріали конференції, с. 21-24 http://is.ipt.kpi.ua/is/TACS-2023/
 3. Шрейдер М.О., Стьопочкіна І. В. Моделювання кібератак на енергетичні системи // Theoretical and Applied Cybersecurity. Перша Всеукраїнська науково-практична конференція , присвячена 100-річному ювілею акад. С.М. Глушкова. Матеріали конференції. С. 248-252 http://is.ipt.kpi.ua/is/TACS-2023/
 4. А.Є. Танчинець, I.В. Стьопочкiна, Розробка стратегії ІБ для об'єктів критичної інфраструктури //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”, 13-14 травня 2021 р., м Київ, с. 430-433.
 5. Petrenko K., Styopochkina I. Maritime security and cyber security: current challenges and threats // Maritime security of the baltic-black sea region: challenges and threats, December 23, 2021 Volume 1, Р.333-337.
 6. Vedmedenko G., Stopochkina I., Novikov O., Ilin M. Cascading effects simulation for cyber attacks on the power supply network // XXI International Scientific and Practical Conference "Information Technologies and Security" (ITS-2021), 09.12.2021 р.
 7. А.В. Власенко, I.В. Стьопочкіна. Тестування на проникнення в сферi соцiальної iнженерii з обходом 2fa та засоби упередження обходу. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики” , 12-13 травня 2020, - с.245-248.
 8. C.В. Iванченко, I.В. Стьопочкiна. Методи автоматизованої генерацiї фiшингових повідомлень для тестування на проникнення //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”, 12-13 травня 2020, - с.257-260.
 9. С.Ю. Дрозд, І.В. Стьопочкіна, Розпізнавання шахрайських оголошень про оренду житла за допомогою обробки природної мови методами машинного навчання з використанням синтетичних даних. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”, 11-12 травня 2023 р., м. Київ, С. 258-262.
 10. O.S. Ponomarenko, I.V. Styopochkina. Social engineering attacks in modern messengers: attack scenarios and applications for offensive security. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”, 11-12 травня 2023 р., м. Київ, С. 297-301.

Pезультати професійної діяльності:

 1. Oleksii Novikov, Georgy Vedmedenko, Iryna Stopochkina and Mykola Ilin. Cyber Attacks Cascading Effects Simulation for Ukraine Power Grid, Р. 23-35//Selected Papers of the XXI International Scientific and Practical Conference "Information Technologies and Security" (ITS 2021), Kyiv, Ukraine, December 9, 2021. http://ceur-ws.org/Vol-3241/.(Scopus)
 2. А. Качинський, В. Галишак, І. Стьопочкіна. Сучасний підхід до оцінки прийняття колективних рішень на прикладі Верховної Ради України VIII скликання, //Стратегічні пріоритети, №1(49), 2019, С.80-90. ISSN 2306-5664 (фахове видання).
 3. А.Б. Качинський, І.В. Стьопочкіна. Використання інформаційних технологій для розуміння процесів ухвалення колективних рішень Верховною Радою України //Безпека інформації, Т. 25, №1, С. 30-37, 2019. ISSN 2411-071X (фахове видання).
 4. А.Б. Качинський, І.В. Стьопочкіна. Системний підхід до аналізу явищ інформаційного та кібернетичного просторів. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020. No 11: 16—23 . ISSN 1025-6415. (фахове видання категорії Б).
 5. Malicious information source detection in social networks, Vadym Melnyk, Iryna Styopochkina, //Theoretical and Applied Cybersecurity Vol. 1 No. 1 (2019) https://doi.org/10.20535/tacs.2664-29132019.1 (фахове видання).
 6. D. Lande, O. Novikov, I. Stopochkina. Reference functions of cyber incidents displaying in the media space //Theoretical and Applied Cybersecurity Vol. 3 No. 1 (2021): Theoretical And Applied Cybersecurity. https://doi.org/10.20535/tacs.2664-29132021.1 (фахове видання категорії Б).
 7. Vlasenko A., Stopochkina I., Ilin M. Methods of counteraction of bypassing two-factor authentication using reverse proxy //Theoretical and Applied Cybersecurity Vol. 3 No. 1 (2021): Theoretical And Applied Cybersecurity. https://doi.org/10.20535/tacs.2664-29132021.1 (фахове видання категорії Б).
 8. Shevchenko Н., Stopochkina I., Babenko I., Peculiarities of phishing threats and preventive measures in the conditions of war in Ukraine // Theoretical and Applied Cybersecurity Vol. 4 No. 1 (2022). https://doi.org/10.20535/tacs.2664-29132022.1. (фахове видання категорії Б).
 9. Методи штучного інтелекту в кібербезпеці: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів спец. 125 «Кібербезпека» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І.В. Стьопочкіна – Електронні текстові дані (1 файл: 388,3 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 18 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47692.
 10. Методи обчислень: Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спец. 113 «Прикладна математика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І.В. Стьопочкіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 30 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52234.
 11. Методи обчислень: Розрахунково-графічна робота [Електронний; ресурс] : навч. посіб. для студ. спец. 113 «Прикладна математика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І.В. Стьопочкіна. – Електронні текстові дані . – Киів : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 56 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52235.
 12. Безпека інформаційних систем. Лабораторний практикум. / Стьопочкіна І.В., Ільїн К.І., 2020.-60 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43510.
 13. Методи штучного інтелекту в кібербезпеці [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів спец. 125 «Кібербезпека» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О.М. Новіков, І.В. Стьопочкіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 19,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 82 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47605.
 14. Числові моделі та алгоритми: Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спец. 113 «Прикладна математика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І.В. Стьопочкіна, І.М. Терещенко, К.І.Ільїн. – Електронні текстові дані (1 файл: 9,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 58 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51597.
 15. Числові моделі та алгоритми. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спец. 113 «Прикладна математика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І.В. Стьопочкіна, І.М. Терещенко, К.І. Ільїн. – Електронні текстові дані (1 файл: 9,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 45 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51598.

Участь у конференціях

 1. М.С. Дякуненко, I.В. Стьопочкiна, Моделювання процесів розповсюдження шкідливого пз в мережі iнтернет, // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики” , 13-14 травня 2021 р., м Київ, С. 212-215.
 2. Р.Є. Вовчук, I.В. Стьопочкiна, Протидія атакам соцiальної iнженерii на основі хмарного вектору, // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”, 13-14 травня 2021 р., м Київ, с. 319-322.
 3. Маковецький А.О., Стьопочкіна І.В. Застосування технологiй deepfake в задачi тестування на проникнення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”, 13-14 травня 2021 р., м Київ, с. 361-364.
 4. К.М. Петренко, I.В. Стьопочкiна, Безпека пристроїв інтернету речей на базi linux платформи на прикладі iнтелектуального транспорту //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”, 13-14 травня 2021 р., м Київ, с. 396-399.
 5. А.Є. Танчинець, I.В. Стьопочкiна, Розробка стратегії ІБ для об'єктів критичної інфраструктури //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”, 13-14 травня 2021 р., м Київ, с. 430-433.
 6. Petrenko K., Styopochkina I. Maritime security and cyber security: current challenges and threats // Maritime security of the baltic-black sea region: challenges and threats, December 23, 2021 Volume 1, Р.333-337.
 7. Vedmedenko G., Stopochkina I., Novikov O., Ilin M. Cascading effects simulation for cyber attacks on the power supply network // XXI International Scientific and Practical Conference "Information Technologies and Security" (ITS-2021), 09.12.2021 р.
 8. А.В. Власенко, I.В. Стьопочкіна. Тестування на проникнення в сферi соцiальної iнженерii з обходом 2fa та засоби упередження обходу. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики” , 12-13 травня 2020, - с.245-248.
 9. C.В. Iванченко, I.В. Стьопочкiна. Методи автоматизованої генерацiї фiшингових повідомлень для тестування на проникнення //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”, 12-13 травня 2020, - с.257-260.
 10. В.В. Личик, I.В. Стьопочкіна. Безпека безпровiдного зв’язку на основi протоколу WPA3. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”, 2020, - с.271-273.
 11. К.М. Рiшко, I.В. Стьопочкiна. Використання SMT–розв’язникiв для передбачення псведовипадкових послiдовностей //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики” , 12-13 травня 2020, - с.293-296.

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua