Стьопочкіна Ірина Валеріївна (Iryna Styopochkina)

Стьопочкіна

Доцент

Заступник завідувача кафедри

к.т.н.

Профілі:

Intellect
Google Scholar

Контакти:

e-mail

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

 • Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід
 • Методи обчислень
 • Теорія та методи соціальної інженерії в кібербезпеці
 • Кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури
 • Методи штучного інтелекту в кібербезпеці
 • Основи захисту інформації (ФІОТ)
 • Безпека інформаційних систем (ФБМІ)

Наукові інтереси:

 • Кібербезпека
 • Прикладна математика

Монографії:

 • В.І. Жданов, І.В. Стьопочкіна, А. В. Тугай. Біфуркації та критичні явища в астрономічних системах: монографія – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 163 с.
 • І.В. Жданова (Стьопочкіна) Моделювання та керування процесами дифузії та тепломасообміну з жорсткими односторонніми властивостями: монографія – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 140 с.

Навчальні матеріали:

 • Коломицев М.В., Стьопочкіна І.В. КСЗІ: проектування, впровадження, супровід. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму. Електронний засіб навчального призначення (рекомендовано Вченою радою ФТІ, № протоколу 5/2017)
 • Коломицев М.В., Стьопочкіна І.В Технології захисту інформації. Методичні вказівки до комп’ютерного практикум. Електронний засіб навчального призначення (рекомендовано Вченою радою ФТІ, № протоколу 5/2017)
 • Новіков О.М., Стьопочкіна І.В. Науковий метод у точних науках. Навчальний посібник, Київ: Наш формат, 2015. -100 с.

Основні публікації за останні роки:

 • Стьопочкіна І.В., Грайворонський М.В. Моделювання розповсюдження комп’ютерних вірусів на основі імовірнісного клітинкового автомату. //Захист інформації.- 2015, №4.- С.1-9
 • Качинський А.Б., Стьопочкіна І.В. Використання інформаційних технологій для розуміння процесів ухвалення колективних рішень//Безпека інформації. – 2019. (Т. 25). №1. – С. 31-48
 • Єремізін О., Стьопочкіна І. Перспективи використання нечіткого хешування в антивірусному захисті.//Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні.- 2016, №1 (31). – С.80-85
 • В. Кожокар, І.Стьопочкіна, Структурні закономірності еволюціонування метаморфного шкідливого ПЗ// Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні.- 2017, №1 (33). – С.52-57
 • Мельник В., Стьопочкіна І. Аналіз повідомлень соціальних мереж з метою виявлення джерела шкідливої інформації// Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2018, №1 (35). – с.46-54
 • Vadym Melnyk, Iryna Styopochkina, Malicious Information Source Detection In Social Networks, Theoretical And Applied Cybersecurity, Vol 1, No 1 (2019)

Наші партнери:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua