КПІ ім. Ігоря Сікорського
Навчально-науковий Фізико-Технічний Інститут
Кафедра інформаційної безпеки

 

Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 125 Кібербезпека галузі знань 12 Інформаційні технології

Метою освітньої програми «Системи, технології та математичні методи кібербезпеки» (Systems, Technologies and Mathematical Methods of Cyber Security) є

підготовка фахівців, здатних використовувати і впроваджувати новітні технології та математичні методи і проводити інноваційну діяльність в ґалузі захисту інформації і кібернетичної безпеки. А також:

 • забезпечення фундаментальної підготовки (дає змогу працювати із широким спектром нових методів та технологій);
 • гармонійність, багатовимірність освіти (забезпечує кругозір випускника);
 • інтеграція науково-інноваційної та практичної діяльності і навчального процесу (студенти беруть участь в проектах кафедри на замовлення установ та організацій);
 • орієнтація на міжнародні вимоги в сфері кібербезпеки (студенти та викладачі мають змогу стажуватись у престижних іноземних університетах за програмою Erasmus+);
 • орієнтація на вимоги ринку праці та дуальну освіту (кафедра підримує тісний зв’язок із роботодавцями, частина викладачів – представники роботодавців).

Особливостями бакалаврської програми є:

 1. ґрунтовна фундаментальна підготовка у поєднанні із сучасною професійною підготовкою, яка дозволяє проводити інноваційну діяльність і працювати з наукоємними технологіями кібербезпеки;
 2. проходження переддипломної практики на базі підприємств- партнерів та участь студентів у виконанні спільних науково- дослідних проектів на замовлення установ та провідних ІТ- компаній України за фахом;
 3. підготовка до дуальної освіти в магістратурі (підписано меморандум про дуальну освіту із компанією Samsung).

Серед предметів циклу професійної підготовки є такі предмети як Безпека комп’ютерних мереж, Зворотна розробка та аналіз шкідливого програмного забезпечення, Захист програмного забезпечення, Управління інцидентами комп’ютерної безпеки, Безпека операційних систем, Технічний аудит, Аналіз та моніторинг кібернетичної безпеки, Управління інформаційною безпекою, Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід, Криптографія, Теорія ризиків, Системна інженерія та інші.

Забезпечується грунтовна фундаментальна підготовка та підготовка в галузі інформаційних технологій та програмування, яка дає змогу випускнику швидко адаптуватись до нових потреб ринку праці.

Випускники-бакалаври ОП можуть працювати

 1. фахівцями із захисту інформації та кібербезпеки в складі відповідних департаментів організацій, підприємств та банків;
 2. розробниками та тестувальниками застосунків, що потребують виконання особливих вимог щодо інформаційної та кібернетичної безпеки;
 3. співробітниками служб захисту інформації;
 4. адміністраторами інформаційної та кібернетичної безпеки;
 5. проектувальниками систем захисту в кіберпросторі;
 6. розробниками програмних та програмно-апаратних засобів захисту інформації в кіберпросторі;
 7. консультантами-інструкторами з кібербезпеки;
 8. спеціалістами в галузі кібербезпеки в складі правоохоронних органів (зокрема – в кіберполіції), спеціалістами з забезпечення кібербезпеки в кіберпросторі (зокрема, на об’єктах критичної інфраструктури).

Зараз випускники кафедри займають керівні посади та працюють за фахом у ряді відомих підприємств, серед яких підприємства-партнери кафедри інформаційної безпеки: Samsung Electronics Ukraine Company, ISSP, Infosafe, Prom.ua , Global Logic, Epam.

Вміння і компетентності, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою «Системи, технології та математичні методи кібербезпеки»:

 1. Знання архітектури комп’ютерних систем та мереж та механізмів їх захисту
 2. Знання мов програмування: Java, C ++, Python, технологій веб-програмування, вміння розробляти прикладні застосунки широкого спектру
 3. Знання методик оцінки ризиків та вміння їх застосовувати
 4. Управління інформаційною безпекою
 5. Вміння запроваджувати моніторинг та аудит кібербезпеки
 6. Розробка програмного забезпечення для задач кібербезпеки широкого спектру
 7. Розробка криптографічних компонент
 8. Аналіз та забезпечення роботи програмно-апаратних комплексів
 9. Проектування, впровадження та супроводу комплексних систем захисту інформації згідно міжнародних та вітчизняних стандартів та законів
 10. Розробка політики безпеки підприємства та впровадження комплексу засобів захисту
 11. Адміністрування безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем
 12. Зворотна розробка та аналіз шкідливого програмного забезпечення, розробка компонентів антивірусного захисту
 13. Управління кібербезпекою та інцидентами комп’ютерної безпеки
 14. Проведення технічного аудиту та аудиту ризиків інформаційної системи підприємства
 15. Вміння аналізувати захищеність програмних компонент та розробляти застосунки з урахуванням вимог безпеки

Переддипломна практика проводиться переважно на базі роботодавця з числа підприємств-партнерів кафедри. Кращі з дипломних робіт можуть приймати участь в конкурсі Sikorsky Challenge чи безпосередньо використовуватись роботодавцями

Де беруть участь наші студенти:

 1. у наукових і науково-практичних конференціях, де вони вчаться представляти свої результати і спілкуватись із колегами;
  (зокрема, Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики)
 2. в олімпіадах, конкурсах та змаганнях за фахом (CTF, хакатони) де здобувачі, зокрема, вчаться командної роботи;
  (наприклад, Cyber Education Day – перемога, приз – поїздка і участь в змаганнях в США)
 3. у літніх школах, де відбувається спілкування іноземною мовою, обмін досвідом;
  (наприклад IT Security Summer School)
 4. у факультативах для студентів:
  1. Факультатив від лабораторії технічної інформаційної безпеки під керівництвом доцента кафедри ІБ Миколи Ільїна, із відповідним телеграм-каналом, присвячений актуальним науково-практичним задачам кібербезпеки. Учасники факультативу беруть участь у міжнародних змаганнях Capture The Flag. Зокрема, в історії команди dcua під керівництвом М. Ільїна, яка входить до top 10 найкращих команд у світі протягом 6 років, є перше місце у світовому рейтингу змагання CTF (2016).
  2. Семінар доцента кафедри ІБ Олексія Барановського, присвячений актуальним задачам і трендам в кібербезпеці. Учасники семінару беруть участь в різноманітних олімпіадах та хакатонах

В нашій історії є перші місця на міжнародних змаганнях CTF (команда dcua під керівництвом Миколи Ільїна), інших олімпіадах та хакатонах.

Наша матеріальна база:

Спеціалізована лабораторія безпеки інформаційних і комунікаційних систем (комп’ютерні практикуми фахових дисциплін); Кіберполігон (для відпрацювання навичок з кібербезпеки), Спеціалізована навчально-наукова лабораторія технічного захисту інформації (науково-інноваційна підготовка студентів, факультатив); Лабораторія криптографічного захисту інформації; Samsung-клас (семінари, тренінги, тестування, захисти робіт), клас дипломного проектування (захисти кваліфікаційних робіт, практики); Навчальний центр (інтерактивні лекторії, семінари, тренінги, факультативи), комп’ютерні класи та інші приміщення для проведення занять.

Трохи про роботу в умовах карантину:

кафедра інформаційної безпеки швидко долучилась до технологій дистанційного навчання. Лекції та практичні роботи проводились із використанням корпоративної версії G Suite for Education, Zoom, Платформи Sikorsky на базі Moodle. Успішно проведено дистанційний захист дипломних робіт.

Долучайтесь до нашого дружного колективу, і станьте частиною команди професіоналів з кібербезпеки!

Посилання

Інші освітні програми кафедри Інформаційної безпеки

Детальніше про Фізико-технічний інститут та навчання на його освітніх програмах можна узнати на сайті інституту і в телеграм-каналі. Запитання можна задавати @fti_kpibot . Ми постійно на зв’язку!

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки

Адреса: КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua