Родіонов Андрій Миколайович

Родіонов

Доцент

к.т.н., доцент

Профілі:

Intellect
Google Scholar

Контакти:

e-mail
Twitter

Освіта:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2005 рік, спеціальність: інформатика, кваліфікація: магістр прикладної математики.

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук, 05.13.21 – системи захисту інформації, тема дисертації: «Логіко-ймовірнісний підхід до побудови захищених iнформаційно-комунікаційних систем».

Підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат Coursera Університету Джона Хопкінса, тема: «Kotlin for Java Developers», 29.12.2018 р.
 2. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02070921/006290-21. Програма «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності», з 08.12.2020 р. по 01.02.2021 р. Обсяг 108 год.
 3. Certificate of completion the course “Digital Forensic” within the 2021 Cybersecurity Summer Training Program under the USAID Project “Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine” 18 October – 1 December 2021. Обсяг 90 год..

Основні наукові публікації:

 1. Alan Nafiiev, Hlib Kholodulkin, Andrii Rodionov. Comparative analysis of machine learning methods for detecting malicious files //Theoretical and Applied Cybersecurity Vol. 3 No. 1 (2021): Theoretical And Applied Cybersecurity. P. 46-50 (фахове видання категорії Б).
 2. Alan Nafiiev, Hlib Kholodulkin, Andrii Rodionov, Dmytro Lande. Comparative analysis of machine learning models with different types of data representations for detecting malicious files. // Information Technology and Implementation 2022. CEUR Workshop Proceedings https://ceur-ws.org/Vol-3347/Short_8.pdf (WoS)

Види і результати професійної діяльності:

 1. Орєхов О.А., Орєхова Н.А., Родіонов А.М. Програмування: Частина 1. Структурний підхід: Лабораторний практикум Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 105 Прикладна фізика і наноматеріали, 113 Прикладна математика, 125 Кібербезпека. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 2 від 30.09.2022 р.) за поданням Вченої ради Навчально-наукового фізико-технічного інституту (протокол № 11 від 01.09.2022 р.).
 2. Проектування розподілених систем. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) для здобувачів другого рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми “СТММКБ”. Розробник: доц. А.М. Родіонов. Ухвалено кафедрою інформаційної безпеки (протокол №5/2022 від 22.06.2022) Погоджено Методичною комісією НН ФТІ (протокол №6/2022 від 30.06.2022). http://is.ipt.kpi.ua/is/distsiplini-kafedri/.
 3. Проектування розподілених систем. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) для здобувачів другого рівня вищої освіти, освітньо-наукової програми “СТММКБ”. Розробник: доц. А.М. Родіонов. Ухвалено кафедрою інформаційної безпеки (протокол №5/2022 від 22.06.2022) Погоджено Методичною комісією НН ФТІ (протокол №6/2022 від 30.06.2022). http://is.ipt.kpi.ua/is/distsiplini-kafedri/.

Проекти:

Проект з компанією CRDF Global (США) “Кіберветерани: Програма розвитку та реінтеграції аналітиків”. № договору: Угода N PO20-02003. Дата реєстрації: 19.10.2021 р.

Матеріали конференцій:

 1. Могир, М. С. Визначення автора тексту з використанням методiв машинного навчання / М. С. Могир, А. М. Родiонов // XIX Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики», 12-13 травня 2020 року, м. Київ. – Київ : КПI iм. Iгоря Сiкорського, Видавництво «Полiтехнiка», 2020. - C. 280-283.
 2. Бондар, М.О. Використання Uplift-моделювання для виявлення групи впливу / М.О. Бондар, А. М. Родiонов // XIX Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики», 13-14 травня 2021 року, м. Київ. – Київ : КПI iм. Iгоря Сiкорського, Видавництво «Полiтехнiка», 2021. - С.197-199.
 3. Колодяжна, О.О. Пошук аномалiй у часових рядах / О.О. Колодяжна, А. М. Родiонов // XIX Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики», 13-14 травня 2021 року, м. Київ. – Київ : КПI iм. Iгоря Сiкорського, Видавництво «Полiтехнiка», 2021. - С.228-230.
 4. Омельченко, Б. Р. Огляд основних пiдходiв до розпiзнавання спаму методами машинного навчання / Б. Р. Омельченко, А. М. Родiонов // XIX Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики», 13-14 травня 2021 року, м. Київ. – Київ : КПI iм. Iгоря Сiкорського, Видавництво «Полiтехнiка», 2021. - С. 249-252.
 5. Поприго, Я. Л. Аналiз ефективностi алгоритмiв навчання з пiдкрiпленням для моделюванняповедiнки безпiлотних автомобiлiв / Я. Л. Поприго, А. М. Родiонов // XIX Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики», 13-14 травня 2021 року, м. Київ. – Київ : КПI iм. Iгоря Сiкорського, Видавництво «Полiтехнiка», 2021. - С.258-260.
 6. Безлюдний, В. А. Security Insights / В. А. Безлюдний, А. М. Родiонов // XIX Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики», 13-14 травня 2021 року, м. Київ. – Київ : КПI iм. Iгоря Сiкорського, Видавництво «Полiтехнiка», 2021. - С.307-308.

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua