Спільні публікації викладачів із здобувачами вищої освіти


 

2019 2020 2021 2022  2023

 

2019 рік

 1. П. В. Бакмаєв, В. М. Степаненко «Покращення якостi вiдеоспостереження в складних умовах освiтленостi» - Матеріали ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 25-26 квітня 2019 р., м. Київ, Україна – С. 118-120.
 2. О. А. Балiцький, О. Д. Василенко «Обґрунтування вибору бiометричних систем iдентифiкацiї» - Матеріали ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 25-26 квітня 2019 р., м. Київ, Україна – С. 121-123.
 3. М. М. Копанєв, Д. О. Прогонов «Бездротова система зв’язку давачiв периметральної системи охорони на основi протоколу LORAWAN» - Матеріали ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 25-26 квітня 2019 р., м. Київ, Україна – С. 124-125.
 4. А. А. Кулько, О. Д. Василенко «Проблеми побудови системи вiдеоспостереження на об’єктах, що потребують високого рiвня безпеки» - Матеріали ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 25-26 квітня 2019 р., м. Київ, Україна – С. 126-128.
 5. В. О. Мазурок, О. Д. Василенко «Ємнiсна система детектування порушника на пiдходах до будiвель» - Матеріали ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 25-26 квітня 2019 р., м. Київ, Україна – С. 129-130.
 6. О. С. Павлусь, В. М. Степаненко «Метод бiнарних дескрипторiв для трекiнгу облич» - Матеріали ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 25-26 квітня 2019 р., м. Київ, Україна – С. 131-134.
 7. I. О. Пугач, О. Д. Василенко «Деякi параметри коливань вiконного скла» - Матеріали ХVII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 25-26 квітня 2019 р., м. Київ, Україна – С. 135-136.
 8. Yulia Mohylina, Dmytro Progonov, and Vladyslav Bohaichuk. Stego images destruction using a decomposition in the basis formed using K-SVD algorithm. – Materials of 7 th International Scientific and Technical Conference “Information Protection and Information Systems Security”. – Lviv, 30-31 May 2019. – pp. 98-99.
 9. Yelizaveta Tereshchenko, Dmytro Progonov. Stego images calibration using wavelet transformation. – Materials of 7 th International Scientific and Technical Conference “Information Protection and Information Systems Security”. – Lviv, 30-31 May 2019. – pp. 106-107.
 10. M. Kopaniev, O. Rybak, A. Zhivkov. Sensors Wireless Communication For Working Conditions Monitoring Based On LoRaWAN Protocol. IEEE International conference of information-telecommunication technologies and radio electronics (UkrMico`2019)

 

2020 рік

 1. А. М. Бiрюкова, С. М. Кущ «Система розпiзнавання образiв, яка використовує iнтелектуальнi вiдеокамери» - Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2020 р., м. Київ, Україна – С. 109-111.
 2. Д. О. Вєтюков, В. М. Луценко «Розробка стандарту для використання iдентифiкацiї за обличчям» - Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2020 р., м. Київ, Україна – С. 112-113.
 3. Б. С. Дрегало, В. М. Степаненко «Аналiз ризикiв iнформацiйної безпеки систем «Розумний дiм»» - Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2020 р., м. Київ, Україна – С. 114-116.
 4. В. А. Кирилюк, С. М. Кущ «Обробка адитивної сумiшi складного сигналу та iмпульсних завад» - Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2020 р., м. Київ, Україна – С. 117-118.
 5. О. I. Кочубей, В. М. Луценко «Оцiнка НД ТЗI 3.7 − 003 − 05 «Порядок проведення робiт iз створення комплексної системи захисту iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi за допомогою методу дiаграми Парето» - Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2020 р., м. Київ, Україна – С. 119-120.
 6. Ю. О. Кудрявцева, Д. О. Прогонов «Новiтнi статичнi та поведiнковi методи бiометричної автентифiкацiї» - Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2020 р., м. Київ, Україна – С. 121-123.
 7. I. В. Струнiн, А. I. Кiсiоглова, Д. О. Прогонов «Огляд сучасних методiв автентифiкацiї користувача за геометрiєю обличчя» - Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2020 р., м. Київ, Україна – С. 124-126.
 8. М. С. Хрущов, В. М. Степаненко «Протидiя сучасним засобам перехоплення iнформацiї з банкiвських автоматiв» - Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2020 р., м. Київ, Україна – С. 127-128.
 9. А. В. Юхименко, В. М. Степаненко «Завадостiйке кодування сигналiв цифрового телебачення» - Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2020 р., м. Київ, Україна – С. 129-131.
 10. М. Б. Яриш, Д. О. Прогонов «Використання згорткових нейронних мереж для оцiнки статистичних характеристик стеганограм» - Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2020 р., м. Київ, Україна – С. 132-134.
 11. Zhivkov A., Kopaniev M., Rybak O. “Smart street” management system prototype based on the LoRaWAN protocol. XIV Міжнародна науково-технічна конференція “Перспективи телекомунікацій” ПТ-2020: Збірник матеріалів конференції. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.
 12. A. Zhivkov, R. Kamarali, M. Kopaniev, O. Krylach, I. Saychenko. Anomalous dispersion and group delay of metamaterial cells. XIV Міжнародна науково-технічна конференція “Перспективи телекомунікацій” ПТ-2020: Збірник матеріалів конференції. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.
 13. Ilchenko M., Zhivkov A., Akopian P., Galickiy I., Sobko T. Attenuation poles in band-pass filters with even end odd modes. XIV Міжнародна науково-технічна конференція “Перспективи телекомунікацій” ПТ-2020: Збірник матеріалів конференції. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.

 

2021 рік

 1. О. А. Бадарак, С.А. Смирнов «Змiшанi етичнi системи для рефлексивних обчислень» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 186 – 188
 2. I. О. Барабаш, С. А. Смiрнов «Застосування методу Головних компонент у ГIС для визначення захворюваностi на COVID-19 в Українi» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 189 – 192
 3. М. О. Бондар, А. М. Родiонов «Використання Uplift-моделювання для виявлення групи впливу» 197 – 199
 4. Г. А. Ведмеденко, I. В. Стьопочкiна «Моделювання взаємодiй об’єктiв критичної iнфраструктури в галузi енергопостачання на основi апарату комплексних мереж» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 200 – 203
 5. М. С. Дякуненко, I. В. Стьопочкiна «Моделювання процесiв розповсюдження шкiдливого ПЗ в мережi Iнтернет» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 212 – 215
 6. О. О. Колодяжна, А. М. Родiонов «Пошук аномалiй у часових рядах» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 228 – 230
 7. Н. I. Конторчук, С. А. Смирнов «Структурний аналiз колективної свiдомостi трьох рефлексивних суб’єктiв» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 231 – 234
 8. К. А. Крива, С. А. Смирнов «Рефлексивнi iгри трьох осiб» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 235 – 238
 9. Б. Р. Омельченко, А. М. Родiонов «Огляд основних пiдходiв до розпiзнавання спаму методами машинного навчання» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 249 – 252
 10. А. Д. Павлюк, В. М. Кригiн, В. М. Ткач «Вiдстеження перiодичного руху об’єктiв зi статичної камери на прикладi вiдеоiгор» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 255 – 257
 11. Я. Л. Поприго, А. М. Родiонов «Аналiз ефективностi алгоритмiв навчання з пiдкрiпленням для моделювання поведiнки безпiлотних автомобiлiв» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 258 – 260
 12. Д. О. Ракович, С. А. Смирнов «Моделювання цiльової атаки соцiальної iнженерiї з використанням рефлексивного аналiзу» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 261 – 263
 13. В. А. Безлюдний, А. М. Родiонов «Security Insights» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 307 – 308
 14. А. Ю. Божко, О. М. Барановський «Методи виявлення DGA в DNS-запитах» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 309 – 311
 15. О. В. Брiкс, О. М. Барановський «Досiдження тенденцiй та методiв фiшингу. Методи протидiї та їх аналiз» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 312 – 315
 16. Р. Є. Вовчук, I. В. Стьопочкiна «Протидiя атакам соцiальної iнженерiї на основi хмарного вектору» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 319 – 322
 17. Д. А. Гончаренко, М. В. Коломицев «Перехоплення мережевого трафiку у мобiльних застосунках, що iгнорують системнi налаштування проксi-серверу» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 323 – 325
 18. В. В. Гресь, М. В. Коломицев «Монiторинг злочинного доступу з використанням метрики Гаверсинуса» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 326 – 328
 19. П. П. Давидюк, О. К. Юдiн «Методи та моделi захисту iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 329 – 332
 20. К. О. Заiграєв, Л. Ю. Гальчинський «Стан сучасних iнструментiв для покращення iзоляцiйних властивостей контейнерiв» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 335 – 337
 21. Е. В. Каширiн, В. М. Ткач «Ризик-аналiз атак несанкцiонованого доступу до конфiденцiйних даних iнтернет магазину” - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 341 – 343
 22. М. С. Король, В. В. Демчинський «Безпека протоколу крос-авторизацiї OAuth 2.0» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 344 – 347
 23. О. В. Курт, Л. Ю. Гальчинський «Модифiкацiя загальнодоступних програм з вiртуальним середовищем для вдосконалення безпеки корпоративних мереж з неоднорiдною iнформацiйною структурою» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 348 – 350
 24. О. Ю. Лень, О. К. Юдiн «Класифiкацiя стеганографiчних методiв» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 351 – 353
 25. В. Р. Лихошерст, М. В. Грайворонський «Використання стримiнгових алгоритмiв кластеризацiї для виявлення аномалiй мережевого трафiку» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 354 – 357
 26. К. С. Люшняк, Л. Ю. Гальчинський «Методи прогнозування кiбератак» 358 – 360
 27. А. О. Маковецький, I. В. Стьопочкiна «Застосування технологiй DeepFake в задачi тестування на проникнення» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 361 – 364
 28. I. О. Макоїд, О. К. Юдiн «Використання iнструментiв та прийомiв комп’ютеризованої пiдтримки IT-аудиту” - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 365 – 368
 29. К.А. Нацвiн, В.В. Демчинський «Виявлення аномалiй мережного трафiку з метою знешкодження прихованих каналiв передачi iнформацiї у мережних протоколах» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 373 – 375
 30. Л. А. Наумейко, О. М. Барановський «Автоматизоване сканування вебсокетiв з використанням ZAP» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 376 – 378
 31. Н.I. Нестеров, В.В. Демчинський «Управлiння цифровими правами в системах електронної комерцiї» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 379 – 382
 32. А. О. Олiферук, О. К. Юдiн «Моделi соцiальної iнженерiї в умовах захисту персональних даних» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 386 – 389
 33. Д. Ю. Пекарчук, В. М. Ткач «Таксономiя iндикаторiв компрометацiї» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 393 – 395
 34. К. М. Петренко, I. В. Стьопочкiна «Безпека пристроїв iнтернету речей на базi Linux платформи на прикладi iнтелектуального транспорту» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 396 – 399
 35. В. М. Полiщук, В. М. Ткач «Метод виявлення аномалiй в часових рядах» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 400 – 402
 36. К. С. Рейценштейн, Л. Ю. Гальчинський «Виявлення вразливостей DAC в операцiйнiй системi Windows 10» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 403 – 405
 37. Д. О. Романюк, Л. Ю. Гальчинський «Розробка механiзму та набору службових прикладних програм для системи виявлення фiшингу» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 406 – 408
 38. В. С. Семичастний, Л. Ю. Гальчинський «Банковская информационная система: Моделирование остаточных рисков» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 409 – 411
 39. К. Л. Сидоренко, О. М. Барановський «Модель-Граф Атрибуцiї Кiбератак» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 412 – 413
 40. М. Д. Синицiн, Ю. Г. Даник «Обґрунтування доцiльностi використання R-програмування для оцiнки ризикiв» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 414 – 416
 41. К. I. Солдатова, М. В. Коломицев «Моделювання та порiвняльний аналiз багаторiвневої безпеки в реляцiйних СУБД» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 417 – 420
 42. М. С. Стурчак, В. М. Ткач «Аудит Web-застосунку кафедри. Аналiз виявлених загроз» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 428 – 429
 43. А. Є. Танчинець, I.В. Стьопочкiна «Розробка стратегiї IБ для об’єктiв критичної iнфраструктури» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 430 – 433
 44. М. А. Топчiй, Л. Ю. Гальчинський «Способи виявлення кейлогерiв у просторi користувача» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 434 – 436
 45. В. О. Харченко, Л. Ю. Гальчинський «Оцiнювання вразливостi системи кiберзахисту на основi опти-чного тесту Тюринга CAPTCHA» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 439 – 431
 46. Д. М. Христиченко, М. В. Грайворонський «Захищена автоматизацiя роботи в сферi фiнансового менеджменту» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 442 – 443
 47. В. Ю. Антонюк, С. О. Козерук «Методи виявлення та знешкодження безпiлотних лiтальних апаратiв» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 132-133.
 48. К. Р. Василенко, В. М. Степаненко «Атака на системи голосового керування лазерним променем, модульованого аудiосигналом» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 134-135.
 49. В. П. Дмитренко, О. Д. Василенко «Аналiз використання рiзних типiв систем бiометричної автентифiкацiї для рiзних типiв пiдприємств» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 136-138.
 50. С. С. Єгоров, Є. А. Мачуський «Акустична iдентифiкацiя по голосу» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 139-141.
 51. П. О. Захаров, О. В. Чебанюк «Аналiз загроз iнформацiйної безпеки в хмарних сервiсах» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 142-144.
 52. В. В. Камiнський, О. Д. Василенко «Несанкцiонований доступ до мобiльного телефону» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 145-147.
 53. Д. О. Каплiн, Є. А. Мачуський «Сiтка датчикiв виявлення руху» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 148-150.
 54. В. А. Кирилюк, С. М. Кущ «Видiлення корисного сигналу iз адитивної сумiшi складного сигналу та iмпульсних завад» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 151-153.
 55. В. А. Кирилюк, С. М. Кущ «Моделювання системи обробки адитивної сумiшi широкосмугового сигналу та iмпульсних завад у програмному середовищi MATLAB (Simulink)» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 154-156.
 56. Р. В. Корiнний, О. Д. Василенко «Виявлення та iдентифiкацiя людей в автомобiлi» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 157-158.
 57. М. В. Меркулов, О. Д. Василенко «Виявлення несанкцiонованих перемiщень у примiщеннях зi складною геометрiєю» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 159-160.
 58. Р. В. Свистун, Є. А. Мачуський «Аналiз атак на IP-телефонiю за протоколом VOIP» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 161-163.
 59. В. Г. Слободян, О. П. Живков «Активнi та пасивнi методи захисту примiщень вiд витоку iнформацiї вiброакустичним каналом» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 164-165.
 60. I. В. Струнiн, Д. О. Прогонов «Огляд сучасних методiв адаптацiї нейронних мереж для малопотужних пристроїв» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 166-169.
 61. П. В. Ткачук, О. Д. Василенко «Iнтелектуальнi системи оглядового вiдеоспостереження» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 170-173.
 62. А. I. Трубенко, Є. В. Морщ, О. Д. Василенко «Спосiб мiнiмiзацiї впливу людського фактору на охорону об’єкта» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 174-176.
 63. В. А. Фетiсов, О. Д. Василенко «Аналiзатор конфлiктних ситуацiй» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 177-178.
 64. I. В. Христюк, В. М. Степаненко «Гiрофон – розпiзнавання мови по сигналам гiроскопа» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 179-180.
 65. Г. О. Щербаненко, О. В. Чебанюк «Огляд сучасних бездротових технологiй передачi даних для «Internet of Things» та аналiз проблем їх безпеки в контекстi використання у системi «Розумний будинок»» - Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 13-14 травня 2021 р., м. Київ, Україна – С. 181-184.

 

2022 рік

 1. O. O. Dmytrenko, D. V. Lande «Building of semantic networks to determine the degree of text similarity or difference» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 197 – 201
 2. O. Dmytrenko, M. Skulysh «Handling with a Microservice Failure and Adopting Retries» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 194 – 196.
 3. Х. Р. Чудо, С. А. Смирнов «Iнформацiйна безпека рефлексивних iндивiдiв» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 208 -211
 4. О. О. Григор’єва, I. В. Стьопочкiна «Огляд та статистика технологiй виявлення вiртуалiзацiї шкiдливим ПЗ» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 261 – 264
 5. М. В. Маковська, О. В. Козленко «Основнi поняття, пiдходи та основи Cyber Threat Intelligence» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 265 – 267.
 6. А. Р. Муртазiна, Л. Ю. Гальчинський «Об‘єктно-орiєнтована модель компрометацiї протоколу RADIUS» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 268 – 271.
 7. О. О. Скуценя, I. В. Стьопочкiна «Методика забезпечення вiдповiдностi оновленим вимогам GDPR/судовому рiшенню Sсhrems II» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 272 - 274.
 8. О. В. Чалий, М. В. Коломицев «Аналiз програмних засобiв пiдбору даних автентифiкацiї для веб-застосункiв» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 275 – 276.
 9. Д. I. Якобчук, М. В. Овчарук, А. В. Войцеховський «Моделi i методи аналiзу програмного забезпечення на вiдсутнiсть недокументованих функцiй» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 277 – 280.
 10. А. В. Вусата, С. А. Смирнов, П. О. Наказной «Оцiнка ризикiв на основi аналiзу вразливостей за схемою MAUT» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 286 – 289
 11. Н. М. Монiна, С. А. Смирнов, П. О. Наказной «Моделi резонансного керування нелiнiйними гамiльтоновими системами” - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 341 – 344.
 12. Д. В. Чугай, С. А. Смирнов «Моделi впливу у соцiальних мережах» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 372 – 374
 13. Alan Nafiiev, Hlib Kholodulkin, Andrii Rodionov, Dmytro Lande. Comparative Analysis of Machine Learning Models with Different Types of Data Representations for Detecting Malicious Files. Selected Papers of the IX International Scientific Conference "Information Technology and Implementation" (IT&I-2022). Conference Proceedings Kyiv, Ukraine, November 30 - December 02, 2022. CEUR Workshop Proceedings (ceur-ws.org). - Vol-3347. - pp 367-375. ISSN 1613-0073.
 14. В. Є. Анцибор, В. М. Степаненко «Комбiнована аудiо- та вiдеоатака на фiзичний ключ та методи протидiї їй» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 167-171.
 15. Р. С. Безуглий, С. О. Козерук «Моделювання акустичного пеленгатора» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 172-175.
 16. В. I. Кочерга, С. О. Козерук «Локалiзацiя безпiлотних лiтальних апартiв за акустичним випромiнюванням» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 176-178.
 17. О. I. Кочубей, В. М. Луценко «Оцiнка факторiв впливу на властивостi iнформацiї пiд час процесу проектування комплексних систем захисту iнформацiї» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 179-181.
 18. Н. О. Кривчук, В. М. Степаненко «Безконтактна атака за допомогою електромагнiтного випромiнювання для манiпулювання сенсорним екраном» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 182-186.
 19. Д. О. Мелентьєв, О. Д. Василенко «Огляд алгоритму цифрової обробки сигналу надширокосмугового радiолокатора при виявленнi рухомого об’єкту за оптично непрозорою перешкодою» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 187-188.
 20. Я. М. Яворська, О. Д. Василенко «Ефективнiсть сейсмiчних систем охорони об’єкта» - Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 15 червня 2022 р., м. Київ, Україна – С. 189-192.
 21. Progonov Dmytro, Yarysh Mariia. Analyzing The Accuracy Of Detecting Steganograms Formed By Adaptive Steganographic Methods When Using Artificial Neural Networks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 1, Issue 9 (115). – 2022. – pp.45-55. – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251350
 22. Фльонц В.,Ланде Д. Аналіз підходів до побудови інформаційної безпеки у хмарних та гібридних середовищах для реалізації інформаійно-пошукових сервісів. Матеріали науково-практичної конференції студентів, курсантів, аспірантів, докторантів та молодих вчених "Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем" - К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. - С. 286.

 

2023 рік

 1. А. О. Безсонова, О. Д. Василенко «Застосування систем контролю доступу для рiзних типiв пiдприємств» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 117-120.
 2. В. М. Вдовенко, В. М. Степаненко «Електромагнiтна атака на послiдовнi iнтерфейси зв’язку та протидiя їй» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 121-124.
 3. В. О. Герасимчук «Захист мовної iнформацiї у системах радiозв’язку» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 125-127.
 4. I. С. Голубкова, Д. О. Прогонов «Оцiнка завадостiйкостi протоколу зв’язку OcuSync 2.0 в умовах активної радiопротидiї» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 128-129.
 5. Д. В. Кирилюк, О. Д. Василенко «Особливостi радiолокацiйного виявлення низьколiтаючих БПЛА» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 130-132.
 6. А.I. Комчук «Захист NFC систем» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 133-135.
 7. Є.О. Логвін, В.М. Степаненко «Захист акустичної інформації від дистанційного перехоплення оптичними засобами технічної розвідки» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 136-139.
 8. I. I. Мятка, О. Д. Василенко «Ефективнiсть виявлення БПЛА за допомогою ОЕС в IЧ дiапазонi в залежностi вiд погодних умов» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 140-143.
 9. А. В. Нетаврована, В. М. Степаненко «Методи виявлення GPS Spoof атак на безпiлотнi лiтальнi апарати» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 144-147.
 10. I. В. Оснач, О. Д. Василенко «Особливостi побудови автоматичної системи пошуку скритих вiдео камер» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 148-150.
 11. М. О. Сябрук, О. Д. Василенко «Алгоритм обробки сигналiв в АIЧ детекторах» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 151-153.
 12. О. С. Сятковський «Покращення якостi вiдеоспостереження в складних умовах освiтленостi» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 154-156.
 13. А. В. Сiрмановський, О. Д. Василенко «Особливостi захисту вiд деструктивного впливу електромагнiтного випромiнювання на приймальнi вузли засобiв супутникового iнтернету» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 157-160.
 14. М. П. Яковенко, В. М. Луценко «Захист iнформацiї апаратури супутникової навiгацiї лiтальних апаратiв» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 161-164.
 15. Feher A., Lande D. OSINT time series forecasting methods analysis. Theoretical and Applied Cybersecurity : Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2023. - C. 144-152.
 16. Dmytro Lande, Anatolii Feher. OSINT Time Series Forecasting Methods Analysis. Theoretical and Applied Cybersecurity. - Vol. 5. - Issue 1 (2023). DOI: https://doi.org/10.20535/tacs.2664-29132023.1.287750
 17. М. О. Легенчук, С. А. Смирнов. «Взаємодія індивідів із різних етичних систем». - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 165-166.
 18. А. Р. Приходько, С. А. Смирнов «Алгоритм виявлення фейкових сторiнок соцiальної мережi «Instagram». - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 174-177.
 19. Є. О. Тараканов, Ю. Г. Даник «Методика пiдвищення стiйкостi системи електронного голосування до деструктивних впливiв з використанням удосконаленої блок-чейн технологiї». - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 178-180.
 20. М. С. Товстоноженко, С. А. Смирнов «Допомога нейромереж у виправленнi вразливостей в кодi Python». - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 181-183.
 21. А. П. Фегер, Д. В. Ланде Аналiз методiв прогнозування часових рядiв в завданнях OSINT. – - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 184 - 187
 22. Е. В. Абдуллаєва, Л. Ю. Гальчинський «Алгоритм аналiзу блокчейн мережi Ethereum для виявлення незаконної дiяльностi» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С.225 -227
 23. Д. Ю. Андрiєвич, В. М. Ткач «Сучасний стан безпеки смарт-контрактiв у блокчейн-мережi Ethereum: використання статичних аналiзаторiв для пошуку вразливостей». - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 231 – 234.
 24. А. А. Бурячок, С. О. Носок «Дослiдження безпеки Iнтернету речей, розробка методiв захисту та аналiз протоколiв передачi даних» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 235 -239
 25. Г. С. Гузенко, Л. Ю. Гальчинський «Вплив рольової моделi на безпеку та децентралiзацiю блокчейну з консенсусом PoA на прикладi протоколу Ronin» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 249-252
 26. А. О. Дорош, В. В. Демчинський «Класифiкацiя i методи протидiї загроз, нацiлених на Data Plane i Control Plane» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 253-256.
 27. С. Ю. Дрозд, I. В. Стьопочкiна «Розпiзнавання шахрайських оголошень про оренду житла за допомогою обробки природної мови методами машинного навчання з використанням синтетичних даних» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 257 -262.
 28. А. С. Живодьоров, Ю. Г. Даник «Аналiз вразливостей мобiльного звязку 5G. Методика протидiї пiдмiнi базової станцiї в мережах мобiльного зв’язку 5G» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 263 – 266.
 29. Ю. Б. Журибiда, В. М. Ткач «Використання ланцюгiв маркова для виявлення аномалiй в роботi сервера Apache» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 267 – 268.
 30. В. Р. Корольова, Л. Ю. Гальчинський «Тенденцiї змiни безпеки бездротових мереж в залежностi вiд протоколiв передачi даних» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 273 – 278.
 31. П. В. Красний, О. В. Козленко «Методика виявлення clipboard hijacking malware в ОС Windows» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 279 – 281
 32. Л. С. Курганський, О. М. Барановський «Фреймворк готовностi до кримiнологiчного аналiзу iнфраструктури в Amazon Web Services» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 282 – 283
 33. А. М. Мельник, Л. Ю. Гальчинський «Виявлення атак пiдробки квиткiв Kerberos на основi поведiнкового аналiзу у середовищi Active Directory» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 284 – 289.
 34. М. М. Мохонько, В. В. Демчинський «Засоби перевiрки безпечностi бiблiотек з вiдкритим вихiдним кодом» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 290-292.
 35. Є. О. Носова, В. В. Демчинський «Захист LAMP-стеку у хмарному середовищi з використанням DevOps методологiї» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 293- 296.
 36. O. S. Ponomarenko, I. V. Styopochkina «Social engineering attacks in modern messengers: attack scenarios and applications for offensive security» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 297 – 300.
 37. О. А. Проценко, Л. Ю. Гальчинський «Оцiнка кiберстiйкостi за допомогою фреймворка» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 301 – 304.
 38. М. I. Свищо, А. М. Родiонов «Використання ChatGPT для побудови захищенного Веб-застосування» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 305 – 306.
 39. Б. О. Стражник, С. А. Смирнов «Найпопулярнiшi атаки на веб-додатки та методи протидiї їм» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 307 – 309.
 40. В. Є. Таран, М. В. Коломицев «Виявлення ознак атак на критичну iнфраструктуру методом аналiзу мережевого протоколу» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 310 – 312.
 41. Д. В. Тислицький, Л. Ю. Гальчинський «Використання механiзмiв асинхронного вводу/виводу при реалiзацiї атак нульового дня ОС Windows» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 313 – 317.
 42. Д. I. Флекевчук, I. В. Стьопочкiна «Класифiкацiя технiк виявлення вiртуалiзацiя, що аналiзують активнiсть користувача, iз використанням Q-аналiзу» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 318 – 321.
 43. М. Л. Ханас, О. М. Барановський «Сучасний стан безпеки Kubernetes: Використання iснуючих iнструментiв та пiдходiв для тестування на проникнення» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 322 – 326.
 44. Є. О. Хукаленко, I. В. Стьопочкiна «Методи та алгоритми виявлення шкiдливих посилань» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 327 – 330.
 45. К. Є. Шахова, I. В. Стьопочкiна «Пошук пiдозрiлих аккаунтiв з метою виявлення зловмисних спiльнот в соцiальнiй мережi «Twitter». 331 – 337.
 46. М. I. Шовак, В. М. Ткач «Таксономiя аномалiй в контекстi кiберзахисту та захисту iнформацiї» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 338 – 342.
 47. П. I. Щур, Ю. Г. Даник «Методика пiдвищення захищеностi процесу аутентифiкацiї виборцiв пiд час проведення iнтернет голосування (I-voting)» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 343 – 348.
 48. М. С. Дякуненко, С. А. Смирнов «Модифiкацiя алгоритму фазової кореляцiї для виявлення замаскованих об’єктiв на зображеннях» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 368-372.
 49. А. М. Колесник, М. В. Ткач «Пошук аномалiй в системах автентифiкацiй за допомогою методiв машинного навчання» - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 387-391.
 50. В. Г. Кузiн, Є. М. Григоренко, A. Ю. Шелестов «Хмарнi технологiї в задачах аналiзу супутникових даних» » - Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» - 12-13 травня 2023 р., м. Київ, Україна – С. 400 – 402.
 51. Мятка І.І., Василенко О.Д. Вплив погодних умов на виявлення БПЛА поблизу підприємств критичної інфраструктури за допомогою ОЕС. Theoretical and Applied Cybersecurity : Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с. 105-107.ISBN 978-966-990-083-8
 52. Кирилюк Д.В., Василенко О.Д. Захист промислових систем та систем критичної інфраструктури від низьколітаючих БПЛА. Theoretical and Applied Cybersecurity : Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с. 160 -164.ISBN 978-966-990-083-8
 53. Абдуллаєва Е.В., Гальчинський Л.Ю. Аналіз вразливостей та форензіка мережі ethereum: забезпечення безпеки та цілісності блокчейну. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.17-20. ISBN 978-966-990-083-8.
 54. Мельник А.М., Гальчинський Л.Ю. Виявлення Golden Ticket атаки у середовищі Active Directory. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.98-101. ISBN 978-966-990-083-8.
 55. Тислицький Д.В., Гальчинський Л.Ю.Ідентифікація I/O Completion Port як механізм підвищення захисту від атак нульового дня ОС Windows. Theoretical and Applied Cybersecurity:Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с. 133-136. ISBN 978-966-990-083-8.
 56. Гузенко Г. С., Гальчинський Л. Ю. Рольова модель: вплив на безпеку та децентралізацію блокчейну RONIN. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.152-160. ISBN 978-966-990-083-8.
 57. Живодьоров А.С., Даник Ю.Г.Виявлення і протидія підміні базової станції в мережах мобільного зв’язку 5G. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.35-41. ISBN 978-966-990-083-8.
 58. Щур П.І., Даник Ю.Г. Перспективи використання DID для автентифікації виборців під час інтернет-голосування. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.94-97. ISBN 978-966-990-083-8.
 59. Товстенко А.Є., Даник Ю.Г. Методика аналізу та оцінки потенційних вразливостей в системах електронного голосування. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.140-143. ISBN 978-966-990-083-8.
 60. Тараканов Є.О., Даник Ю.Г. Розробка рекомендацій підвищення анонімності відповіді голосуючих у системі електронного голосування. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.252-255. ISBN 978-966-990-083-8.
 61. Дорош А.О., Демчинський В.В.Протидії загрозам, націленим на Data Plane і Control Plane. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.167-170. ISBN 978-966-990-083-8.
 62. Носова Є. О., Демчінський В. В. Безпека віртуальної інфраструктури в процесах DEVOPS. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.120-123. ISBN 978-966-990-083-8.
 63. Овчарук М.В, Сириця В.О, Ільїн М.І. Моделі атак відмови в обслуговуванні на кіберфізичні системи. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.52-57. ISBN 978-966-990-083-8.
 64. Зібаров Д.В., Козленко О.В. Аналіз основних направлень в дослідженні моделі фільтрації VEC листів з використанням машинного навчання. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.223-226. ISBN 978-966-990-083-8.
 65. Таран В.Є., Коломицев М.В. Аналіз мережевого протоколу для виявлення ознак атак на критичну інфраструктуру. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.31-34. ISBN 978-966-990-083-8.
 66. Коломицев М.В., Сендецький К.В. Аналіз інструментів DAST та SAST для покращення безпеки коду в DevSecOps. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с. 75-79. ISBN 978-966-990-083-8.
 67. Ланде Д.В., Страшной Л.Л.Ієрархічне формування причинно-наслідкових мереж на основі ChatGPT. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова : матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.24-31. ISBN 978-966-990-083-8.
 68. Бурячок А.А., Носок С.О. Дослідження вразливостей протоколу MQTT. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова: матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с.126-130. ISBN 978-966-990-083-8.
 69. М. Маманчук, Д. Прогонов. Локалізація позицій стегобітів, вбудованих до зображень-контейнерів з використанням адаптивних стеганографічних методів HUGO та wow. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова: матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с. 42-45. ISBN 978-966-990-083-8.
 70. Д.Р. Друзь, С.А. Смирнов. Адаптивна стратегія розподілу ресурсу для захисту інформації. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова: матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с. 7-11. ISBN 978-966-990-083-8.
 71. Polutsyganova V.I., Smirnov S.A. Assessing cybersecurity risk with Q-analysis. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова: матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с. 57-60. ISBN 978-966-990-083-8.
 72. Нетаврована А.В., Степаненко В.М. Комплексний метод виявлення GPS SPOOF атак на безпілотні літальні апарати. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова: матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с. 170-173. ISBN 978-966-990-083-8.
 73. Логвін Є.О., Степаненко В.М.Аналіз каналів витоку акустичної інформації із застосуванням оптичних засобів. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова: матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с. 193-195. ISBN 978-966-990-083-8.
 74. Шатковська Д.О., Стьопочкіна І.В. Механізми монiторингу кібербезпеки об'єктів енергетичної інфраструктури. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова: матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с 21 -24. ISBN 978-966-990-083-8.
 75. Шрейдер М.О., Стьопочкіна І. В. Моделювання кібератак на енергетичні системи. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова: матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с. 248 - 252. ISBN 978-966-990-083-8.
 76. Shovak M.I., Tkach V.M. An approach to anomaly detection methods classification. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова: матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с. 116-119. ISBN 978-966-990-083-8.
 77. Жембровська О., Ткач В.Оцінка захищеності інформаційної системи. Theoretical and Applied Cybersecurity: Перша Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 100-річному ювілею акад. В. М. Глушкова: матеріали конф. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», травень 2023, с. 173- 176. ISBN 978-966-990-083-8.

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua