Прогонов Дмитро Олександрович

Прогонов

Intellect

доцент, к.т.н., м.н.с.

 

Сторінка Google Scholar
Сторінка ORCID
Сторінка Intellect
Сторінка ResearcherID

 

Випускник кафедри Фізико-технічних засобів захисту інформації (ФТЗЗІ) 2013 р. У 2012 р. Стипендіат ряду академічних (стипендіат Президента України – 2012 р., стипендіат ректора НТУУ «КПІ» – 2010-2011 рр., 2013 р.) та комерційних стипендій (стипендіат Дмитра Андрієвського – 2012 р., стипендіат банку «Надра» – 2013 р. Проходив стажування на підприємстві GmbH «JDSU Deutschland» (Німеччина).

У 2016 році захистив кадидатську дисертацію на тему “Структурні методи пасивного стегоаналізу цифрових зображень”.

Учасник міжнародного наукового товариства ITHEA International Scientific Society.

З 2013 р. працює на кафедрі ФТЗЗІ, з 2017 року – на посаді доцента.

Напрям наукової діяльності


  • Стеганоаналіз мультимедійних даних (Digital media steganalysis)
  • Обробка сигналів (Advanced signal processing)
  • Теорія розпізнавання образів (Digital image forensics and Machine learning)

На поточний момент підготовлені та викладаються такі дисципліни:


  • Основи стегоаналізу мультимедійних даних
  • Проактивних захист персональних даних 1
  • Проактивних захист персональних даних 2
  • Методи та засоби технічного захисту інформації 2
  • Захист конфіденційної інформації з використанням методів машинного навчання
  • Основи структурного аналізу сигналів

Навчальні посібники


 • Теорія сигналів. Частина III. Спектральний аналіз неперіодичних сигналів. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Системи технічного захисту інформації» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов, В. П. Смирнов. – Електронні текстові дані (1 файл: 533 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 31 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27150.
 • Теорія сигналів. Частина II. Спектральний аналіз періодичних сигналів. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Системи технічного захисту інформації» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов, В. П. Смирнов – Електронні текстові дані (1 файл: 691 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 36 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27148.
 • Теорія сигналів. Частина I. Математичні моделі детермінованих сигналів. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищихнавчальних закладів спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Системи технічного захисту інформації» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов, В. П. Смирнов. – Електронні текстові дані (1 файл: 738 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 27 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27140.
 • Широкосмугові сигнали в системах технічного захисту інформації. Лабораторний практикум. Частина І [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою «Системи технічного захисту інформації» за спеціальністю 125 «Кібербезпека» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов, В. П. Смирнов. – Електронні текстові дані (1 файл: 926 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 66 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27139.
 • Широкосмугові сигнали в системах технічного захисту інформації. Курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 125 «Кібербезпека» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 44 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24961.
 • Широкосмугові сигнали в системах технічного захисту інформації. Лабораторний практикум. Частина I [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 125 «Кібербезпека» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов. – Електронні текстові дані (1 файл: 829 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 77 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24960.

Перелік публікацій


Основні

 1. Конахович Г.Ф., Прогонов Д.О., Пузиренко О.Ю. Комп’ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних. – Підручник. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 558 с. – ISBN 978-617-673-741-4.
 2. Dmytro Progonov. Multiclass detector for modern steganographic methods // International Journal “Information Theories and Applications” (IJ ITA). – Vol. 24, No. 3. – 2017. – pp. 55-71.
 3. Dmytro Progonov. Statistical Steganalysis of Multistage Embedding Methods // International Journal “Information Models & Analyses”. – Volume 5, Number 1. – 2016. – pp. 23-36.
 4. Dmytro Progonov, Serhii Kushch. Passive Steganalysis of Multidomain Embedding Methods // International Journal “Information Theories & Applications”. – Volume 22, Number 1. – 2015. – pp. 86-99.
 5. Прогонов Д.А. Мультифрактальный флуктуационный анализ стеганограмм. / Прогонов Д.А., Кущ С.Н. // Системные исследования и информационные технологии. – № 4, 2015. – с. 39-47.
 6. Прогонов Д.А., Кущ С.Н. Спектральный анализ стеганограмм // Научный журнал «Радиоэлектроника, информатика, управление», Запорожский Национальный технический университет. – №2 (33), 2015. – с. 71-81. – DOI 10.15588/1607-3274-2015-2-9
 7. Прогонов Д.О. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень. / Прогонов Д.О., Кущ С.М. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – № 57, 2014. – с.128-142.

Науково-технічні журнали

 1. Прогонов Д.О. Аналiз змiн хi-квадрат вiдстанi мiж розподiлами яскравостi пiкселiв при фiльтрацiї стеганограм, сформованих згiдно методу UNIWARD. / Прогонов Д.О. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – № 76, 2019. – с.72-76. – DOI: 10.20535/RADAP.2019.76.72-76; (Журнал внесений до переліку фахових видань ВАК, наукометричних баз DOAJ, РИНЦ, Web of Science)
 2. Dmytro Progonov. Analysis of changes the Renyi divergence for pixel brightness distributions by stego images Wiener filtering / International Journal “Information Technologies & Knowledge” (IJ ITK). – Vol. 12, No. 2. – 2018. – pp. 3-25.
 3. Прогонов Д.О. Аналiз змiн хi-квадрат вiдстанi мiж розподiлами яскравостi пiкселiв при фiльтрацiї зображень-контейнерiв та стеганограм. / Прогонов Д.О. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – № 75, 2018. – с.54-60. – DOI: 10.20535/RADAP.2018.75.54-60; (Журнал внесений до переліку фахових видань ВАК, наукометричних баз DOAJ, РИНЦ, Web of Science)
 4. Dmytro Progonov. Information-Theoretic Estimations of Cover Distortion by Adaptive Message Embedding. // International Journal “Information Theories and Applications”. – Vol. 25, No. 1. – 2018. – pp. 47-62.
 5. Dmytro Progonov. Multiclass detector for modern steganographic methods / International Journal “Information Theories and Applications” (IJ ITA). – Vol. 24, No. 3. – 2017. – pp. 55-71.
 6. Dmytro Progonov. Information entropy of quantum dynamics. – Journal of Lasers, Optics & Photonics (ISSN: 2469-410X). – Volume 4, Issue 3, September 2017. – p. 48. – DOI: 10.4172/2469-410X-C1-014.
 7. Dmytro Progonov. Statistical Steganalysis of Multistage Embedding Methods // International Journal “Information Models & Analyses”. – Volume 5, Number 1. – 2016. – pp. 23-36 (Журнал внесений до наукометричних баз ROAD).
 8. Прогонов Д.А. Мультифрактальный флуктуационный анализ стеганограмм. / Прогонов Д.А., Кущ С.Н. // Системные исследования и информационные технологии. – № 4, 2015. – с. 39-47; (Журнал внесений до переліку фахових видань ВАК, наукометричних баз DOAJ, IndexCopernicus, EBSCO, Google Scholar, РІНЦ, Вініті, Український реферативний журнал “Джерело”, Реферативна база даних “Україніка наукова”, Наукова періодика України)
 9. Dmytro Progonov, Serhii Kushch. Passive Steganalysis of Multidomain Embedding Methods // International Journal “Information Theories & Applications”. – Volume 22, Number 1. – 2015. – pp. 86-99 (Журнал внесений до наукометричних баз ROAD).
 10. Прогонов Д.А., Кущ С.Н. Спектральный анализ стеганограмм // Научный журнал «Радиоэлектроника, информатика, управление», Запорожский Национальный технический университет. – №2 (33), 2015. – с. 71-81. – DOI 10.15588/1607-3274-2015-2- 9; (Журнал внесений до переліку фахових видань ВАК, Academic Keys, ACNP, ADAT, Akademik Dizin, ARDI, BASE, CiteFactor, CNKI, COPAC, CrossRref, IIF, DOAJ, DOI, DRJI, EBSCO, eLibrary.ru / РИНЦ, ETOC, Exlibris, EZB, GBV/GVK, GENERAL IMPACT FACTOR, GetInfo, GIF, Google Scholar, Impactfactor.pl, Index Copernicus, INSPEC, ISRA JIF, ISSN, JIFACTOR, Jour Informatics, Journalindex.net, JournalTOCs, Konferencii.ru, MIAR, OAIster, OAJI, Open Science Directory, Openaccessarticles, Openaire, Perechen-izdaniy.ru, PUBGET, Research Bible, ROAD, Scholar Steer, Sciary, SHERPA/RoMEO, SIS, SJIF, SJournals, SSM, UIF, UINC, Ulrich’s Periodical Directory, Universia, WorldCat, WorldWideScience, ZDB, ВІНІТІ, “Джерело”, “Україніка наукова”, УРАН, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Російська державна бібліотека)
 11. Прогонов Д.О. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень. / Прогонов Д.О., Кущ С.М. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – № 57, 2014. – с.128-142; (Журнал внесений до переліку фахових видань ВАК, наукометричних баз DOAJ, РИНЦ, Web of Science)
 12. Прогонов Д.О., Кущ С.М. Варіограмний аналіз стеганограм, сформованих на основі комплексних методів приховання даних / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні системи та мережі». – 2014. – № 806. – с. 226-232.
 13. Кущ С.М., Прогонов Д.О. Алгоритм формування стеганограм на основі LSB-методу та його використання для оцінювання ефективності методів активного стегоаналізу // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2013. – № 774. – С.21–27.
 14. Кущ С.М., Луценко В.М., Прогонов Д.О. Виявлення прихованих повідомлень як складова комплексних систем захисту інформації. – наук.-техн. Журнал «Захист інформації», №3 (56). – Постановою президії ВАК України від 10.11.2010 р. №1-05/7 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України. – К.: НАУ, 2012. – с. 65-71.

Всеукраїнські науково-практичні конференції

 1. Яриш М.Б. Використання згоркових нейронних мереж для оцінки статистичних характеристик стеганограм / Яриш М.Б., Прогонов Д.О. – Матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – 12-13 травня 2020 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2018. – с. 132-134.
 2. Струнін І.В. Огляд сучасних методів автентифікації користувача за геометрією обличчя / Струнін І.В., Кісіоглова А.І., Прогонов Д.О. – Матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – 12-13 травня 2020 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2018. – с. 124-126.
 3. Кудрявцева Ю.О. Новітні статичні та поведінкові методи біометричної автентифікації / Кудрявцева Ю.О., Прогонов Д.О. – Матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – 12-13 травня 2020 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2018. – с. 121-123.
 4. Чайка Д.В. Виявлення стеганограм, сформованих згідно адаптивних методів, з використанням статистичної моделі PHARM / Чайка Д.В., Прогонов Д.О. – Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 26-27 квітня 2018 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2018. – с. 144-146.
 5. Терещенко Є.М. Методи реконструкції контейнерів з використанням розріджених та надлишкових базисів / Терещенко Є.М., Прогонов Д.О. – Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 26-27 квітня 2018 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2018. – с. 138-141.
 6. Остапюк Н.В. Виявлення стеганограм з використанням ріджлет-перетворення / Остапюк Н.В., Прогонов Д.О. – Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 26-27 квітня 2018 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2018. – с. 127-129.
 7. Дуброва Т.Г. Ефективність автоматизованої системи пошуку прихованого відеоспостереження / Дуброва Т.Г., Василенко О.Д., Прогонов Д.О. – Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 26-27 квітня 2018 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2018. – с. 119-121.
 8. Богайчук В.О. Деструкція стеганограм з використанням методу головних компонент / Богайчук В.О., Прогонов Д.О. – Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 26-27 квітня 2018 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2018. – с. 113-115.
 9. Яцура П.П. Ефективність використання спеціалізованих методів обробки цифрових зображень для деструкції стеганограм / Яцура П.П., Прогонов Д.О. – Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 25-27 травня 2017 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2017. – с. 150-152.
 10. Дорошенко А.В. Визначення параметрів стеганограм з використанням авторегресійних моделей цифрових зображень / Дорошенко А.В., Прогонов Д.О. – Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 25-27 травня 2017 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2017. – с. 123-125.
 11. Черепахова К.В., Прогонов Д.О. Вейвлет-стиснення стеганограм. – Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 26-28 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2016. – с. 173-175.
 12. Панічева Д.О., Прогонов Д.О. Статистичний стегоаналіз цифрових зображень з використанням універсальної моделі CDF. – Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 26-28 травня 2015р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2016. – с. 157-159.
 13. Чіпак М.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Ефективність стиснення стеганограм з даними, вбудованими в області перетворення цифрового зображення. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 198-199.
 14. Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Вейвлет-аналіз стеганограм. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 195-197.
 15. Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Медіанна, адаптивно-медіанна та двовимірна вінерівська фільтрація стеганограм. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 192-194.
 16. Фролов А.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Вариограмный анализ стеганограмм, сформированных с применением одноэтапных методов скрытия сообщений. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 189-191.
 17. Панічева Д.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Ефективність SPAM-моделі для розпізнавання факту використання двоступеневих методів вбудовування стегоданих в цифрові зображення. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 177-180.
 18. Дорошенко А.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Виявлення стеганограм з даними, вбудованими в області перетворення цифрових зображень, з використанням моделей просторової кореляції. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 158-160.
 19. Голубничий В.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Використання метрик якості цифрових зображень для виявлення стеганограм, створених на основі комплексних методів приховування повідомлень. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 155-157.
 20. Голубничий В.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Демаскуючі ознаки вбудованих стегоданих. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 172-174.
 21. Дорошенко А.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Демаскуючі ознаки повідомлень, вбудованих у частотній області цифрових зображень. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 177-178.
 22. Панічева Д.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Статистичні характеристики стеганограм при вбудовуванні повідомлень у просторовій області контейнеру. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 201-202.
 23. Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Активний стегоаналіз повідомлень, прихованих в цифровому зображенні. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 219-221.
 24. Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Медіанна та двовимірна вінеровська фільтрація стеганограм. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 222-224.
 25. Чіпак М.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Оцінка ефективності R/S-аналізу для виявлення стегоданих в 2D контейнерах. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 227-228.
 26. Яцура П.П., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Аналіз методів виявлення демаскуючих ознак стеганограм. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 229-231.
 27. Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Використання γ-корекції для спотворення даних, прихованих у стеганограмах. – Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – с. 175-176.
 28. Прогонов Д.О., Кущ С.М. Аналіз ефективності RS-методу виявлення стегоданих у цифрових зображеннях з різними ступенями деталізації. – Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – с. 177-179.
 29. Кущ С.М., Прогонов Д.О. Деструкція прихованих повідомлень. – Збірка тез доповідей учасників X Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – с. 110-111.
 30. Прогонов Д. О. Визначення структури та параметрів сигналів широкосмугових закладних пристроїв. – Збірка тез доповідей учасників VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Київ, 2011. – с. 124-125.
 31. Маркіна Т.М., Прогонов Д.О. Аналіз режимів нелінійних схем в системах ТЗІ. – Збірка тез доповідей учасників IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Київ, 2011. – с. 110-111.
 32. Прогонов Д. Визначення структури широкосмугових сигналів. – Збірка тез доповідей учасників VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Київ, 2010. – с. 143-144.

Міжнародні науково-практичні конференції

 1. Progonov Dmytro. Evaluation system for user authentication methods on mobile devices / Progonov Dmytro, Veronika Prokhorchuk, Andriy Oliynyk. The 11th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT’2020. – 14-18 May, 2020, Kyiv, Ukraine. – pp. 95-101.
 2. Yelizaveta Tereshchenko, Dmytro Progonov. Stego images calibration using wavelet transformation. – Materials of 7 th International Scientific and Technical Conference “Information Protection and Information Systems Security”. – Lviv, 30-31 May 2019. – pp. 106-107.
 3. Yulia Mohylina, Dmytro Progonov, and Vladyslav Bohaichuk. Stego images destruction using a decomposition in the basis formed using K-SVD algorithm. – Materials of 7 th International Scientific and Technical Conference “Information Protection and Information Systems Security”. – Lviv, 30-31 May 2019. – pp. 98-99.
 4. Прогонов Д.О. Теоретико-інформаційні оцінки стійкості методів UNIWARD до стегоаналізу. – Матеріали XX Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології». – Київ, 21-24 травня, 2018. – ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» – с. 256.
 5. Прогонов Д.О. Теоретико-інформаційні оцінки спотворень контейнерів при формуванні стеганограм . – Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». – Київ, 19-25 березня 2018. – с. 273-275.
 6. Бука М.А., Прогонов Д.О. Деструкція прихованих повідомлень шляхом масштабування контейнеру. – Proceedings of International Research and Practice Conference “Modern Methods, Innovations, and Experience of Practical Application in the Field of Technical Sciences”. – 27-28 December 2017, Radom, Republic of Poland. – pp. 9-13.
 7. Progonov Dmytro. Structural Stegdetector Performance in case of Side-Informed Message Embedding. – Proceedings of 4 th IEEE International Scientific-Practical Conference “Problems of Infocommunications Science and Technology” (PIC S&T 2017). – Kharkiv, 10-13 October, 2017. – pp. 232-236. – DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246386.
 8. Stoyan A. Poryazov, Dmytro Progonov, Emiliya T. Saranova. Quality of Telecommunications as a Composition of Qualities of Subservices, Including Security and Trusted Third Parties. – Proceedings of 25 th IEEE Telecommunications forum TELFOR- 2017. –21-22 November 2017, Belgrade, Serbia. – pp. 13-16. – ISBN: 978-1-5386-3072-3.
 9. Stoyan Poryazov, Dmytro Progonov, Emiliya Saranova and Zlatogor Minchev. Performance prediction in secure telecommunication system with quality of service guarantees. – Proceedings of 9 th International Conference on Business Information Security (BISEC-2017). – 18 th October 2017, Belgrade, Serbia. – pp. 44-49.
 10. Голубничий В. Вплив вибору базисних функцій вейвлет-перетворення на ефективність стегодетектору Фаріда / Голубничий В., Прогонов Д. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – 1-2 червня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с. 107-108.
 11. Богайчук В. Виявлення стеганограм, сформованих згідно адаптивного методу SI-UNIWARD, з використанням універсальних стегодетекторів / Богайчук В., Терещенко Є., Прогонов Д. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – 1-2 червня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с. 105-106.
 12. Прогонов Д.О. Порівняльний аналіз точності виявлення стеганограм при використанні статистичних моделей цифрових зображень / Прогонов Д.О., Сівкович П.О., Могиліна Ю.В. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – 1-2 червня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с. 101-102.
 13. Прогонов Д.О. Виявлення стеганограм, сформованих комплексними методами, з використанням стегодетектора Фаріда / Прогонов Д.О., Голубничий В.О. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпека інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах». – 25-26 травня 2017 р. – Київ: НДЦ «Тезіс», НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – с. 218.
 14. Прогонов Д.О. Ефективність варіаційних методів шумоподавлення у задачах активного стегоаналізу цифрових зображень / Прогонов Д.О., Яцура П.П. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпека інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах». – 25-26 травня 2017 р. – Київ, НДЦ «Тезіс», НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – с. 217.
 15. Прогонов Д.О. Ефективність універсальних стегодетекторів у випадку використання адаптивних методів формування стеганограм / Прогонов Д.О., Богайчук В.О., Терещенко Є.М. – Праці VI міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів та негаусівських процесів», присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка: Тези доповідей. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – с. 232-234.
 16. Прогонов Д.О. Вплив невідповідності областей приховання повідомлень та проведення стегоаналізу на ефективність статистичних стегодетекторів – Матеріали 19-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології». – Київ, 22-25 травня, 2017. – ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» – с. 317-318.
 17. Прогонов Д.О. Ефективність універсального стегодетектору Фаріда при вбудовуванні даних у цифрові зображення згідно адаптивних методів. – Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». – Київ, 20-26 березня, 2017. – с. 266-268.
 18. Прогонов Д., Фролов А. Мультифрактальний флуктуаційний аналіз стеганограм, сформованих згідно комплексних методів. – Матеріали V-тої Міжнародної науково- технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – с. 112-113.
 19. Прогонов Д.О. Стегодетектор на основі мультифрактального аналізу цифрових зображень. – Материалы 18-й Международной научно-практической конференции «System analysis and information technologies». – К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2016. – с. 403.
 20. Дорошенко А.В., Прогонов Д.О. Пасивний стегоаналіз цифрових зображень з використанням моделей просторової кореляції. – Сборник тезисов участников XVII Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2016. – с. 34.
 21. Прогонов Д.О., Панічева Д.О. Виявлення стеганограм з використанням універсальних статистичних моделей контейнеру. – Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14 – 20 березня 2016 р. – Київ, 2016. – с. 228-230.
 22. Progonov D. O. Robustness of multistage embedding methods to statistical steganalysis. – Proceeding of the 5 th International Scientific Conference of Students and Young Scientist “Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics”. – Kyiv: Bukrek, 2015. – pp. 45-52.
 23. Прогонов Д.О., Чіпак М.О. Аналіз ступеня компресії стеганограм, сформованих на основі комплексних методів вбудовування даних. – Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I-2015). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – с.61-63.
 24. Прогонов Д.О., Черепахова К.В. Порівняльний аналіз ефективності методів деструкції стеганограм з даними, вбудованими в просторовій області цифрових зображень. – Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I-2015). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – с.59-61.
 25. Прогонов Д.О., Панічева Д.О. Пасивний стегоаналіз цифрових зображень з використанням статистичної моделі SPAM. – Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I-2015). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – с.57-59.
 26. Прогонов Д.А., Паничева Д.О., Кущ С.Н. Анализ точности статистических методов обнаружения стеганограмм с данными, встроенными в области преобразования контейнера. – Материалы 17-той Международной научно-технической конференции System Analysis and Information Technology (SAIT-2015). – Киев, 22-25 июня 2015 г. / УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». – К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2015. – с. 273-274.
 27. Прогонов Д., Панічева Д., Кущ С. Виявлення стеганограм з використанням комплексних статистичних моделей цифрових зображень. – Матеріали IV-тої Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – Львів: Українська академія друкарства, 2015. – с. 127-128.
 28. Прогонов Д., Чіпак М., Кущ С. Пасивний аналіз стеганограм на основі стандартних алгоритмів стиснення. – Матеріали IV-тої Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – Львів: Українська академія друкарства, 2015. – с. 125-126.
 29. Прогонов Д., Яцура П. Эффективность деструкции стеганограмм с применением стандартных методов обработки изображений. – Материалы V Международной научно-технической конференции ITSEC. – Киев, 19-22 мая 2015 г. – К.: НАУ, 2015. – с. 14-15.
 30. Прогонов Д.О., Кущ С.М. Статистичний аналіз стеганограм з даними, прихованими в області перетворення контейнеру. – Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави». – Київ, 19 березня 2015 року. – К.: Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. – с. 329-332.
 31. Прогонов Д.А., Яцура П.П., Кущ С.Н. Деструкция стеганограмм с данными, встроенными в области преобразования цифровых изображений. – Зб. наук. доп. та тез науково-технічної конференції «Інформаційна безпека України». – Київ, 12-13 березня 2015 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – с. 20-21.
 32. Прогонов Д.А., Паничева Д.О., Дорошенко А.В. Использование пакета тестов NIST для определения области встраивания стегоданных в контейнер. – Зб. наук. доп. та тез науково-технічної конференції «Інформаційна безпека України». – Київ, 12-13 березня 2015 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – с. 134-135.
 33. Прогонов Д.А., Черепахова К.В., Чипак М.А. Обнаружение и подавление сообщений, встроенных в контейнеры на основе LSB-методов. – Зб. наук. доп. та тез науково-технічної конференції «Інформаційна безпека України». – Київ, 12-13 березня 2015 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – с. 135-136.
 34. Голубничий В.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Виявлення демаскуючих ознак стеганограм, сформованих на основі сингулярного розкладу матриць цифрових зображень. – Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16 – 22 березня 2015 р. – Київ, 2015. – с. 259-262.
 35. Прогонов Д.О., Кущ С.М. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень. – Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 238-240.
 36. Прогонов Д.А., Кущ С.Н. Определение типа преобразований, использованных для скрытия данных в цифровых изображениях. – Материалы 16-й Международной научно-практической конференции «System analysis and information technologies». – К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2014. – с. 435-436.
 37. Прогонов Д., Кущ С. Варіограмний аналіз стеганограм. – Матеріали III-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – Львів: Українська академія друкарства, 2014. – с. 84-85.
 38. Дорошенко А.В., Кущ С.М., Прогонов Д.О. Спектральні характеристики стеганограм. – Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2014. – с. 327-328;
 39. Progonov D.O., Kushch S.M. On the Multifractal Analysis of Steganograms. Proceeding of the 4th International Scientific Conference of Students and Young Scientist “Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics”. – Kyiv: Bukrek, 2014. – pp. 32-38.
 40. Прогонов Д., Кущ С. Оценка эффективности статистических методов стегоанализа 2D-контейнеров. – Сборник тезисов участников XVI Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2013. – с.52.
 41. Кущ С., Прогонов Д. Алгоритм формування стеганограм на основі LSB-методу. – Матеріали II-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – с. 110-11.
 42. Progonov D.O., Kushch S.M. Evaluation of the effectiveness of applying the image quality metrics for acquisition the steganograms. – Proceeding of the 3rd International scientific conference of students and young scientist “Theoretical and applied aspects of cybernetics” (TAAC – 2013). – Kyiv: Bukrek, 2013. – pp. 34-42.
 43. Мачусский Е. Прогонов Д. Малоквантовая модуляция сигналов и предел Шеннона. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.33.
 44. Прогонов Д. Выявление и деструкция информационных сообщений, встроенных в 2D-контейнеры на основе метода Куттера-Джордана-Боссена. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.34.
 45. Кущ С.М., Прогонов Д.О. Виявлення інформаційних повідомлень, вбудованих у 2D-контейнери за методом Куттера-Джордана-Боссена. – Збірка тез доповідей учасників X Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладі проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – с. 102-103;
 46. Прогонов Д. Розпізнавання сигналів, сформованих на основі функцій Уолша 4-ї діади, у каналі з адитивним білим гаусовим шумом. – Сборник тезисов участников XIV Юбилейной Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2011. – с. 101.
 47. Progonov D. Detection of the structure and parameters the broadband signals. – Innovation in Science and Technology/ Part I. 5 th Annual Students Conference. Abstracts. – Kyiv, 2010. – pp. 104-105.
 48. Progonov D. Future electronics. Polymer revolution. – Innovation in Science and Technology/ Part I. 3 rd Annual Students Conference. Abstracts. – Kyiv, 2009. – pp. 51-52.

Наші партнери:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua