ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ

кафедри інформаційної безпеки Навчально-наукового фізико-технічного інституту

 • Математичні методи моделювання і проектування систем захисту інформації (керiвник – д.т.н., проф., засл. діяч науки та техніки Новiков О.М.)
 • Інтелектуальний аналіз даних в галузі кібербезпеки (керівник - д.т.н., проф., Ланде Д.В.)
 • Створення і дослідження методів і засобів OSINT як складової частини кібербезпеки (керівник - д.т.н., проф., Ланде Д.В.)
 • Радіотехнічні пристрої та системи НВЧ (керiвник - д.т.н., проф., засл. діяч науки та техніки Мачуський Є.А.);
 • Гідроакустичні пристрої та системи (керiвник - д.т.н., проф., засл. діяч науки та техніки Мачуський Є.А.);
 • Квантові комунікації (керiвник - д.т.н., проф., засл. діяч науки та техніки Мачуський Є.А.);
 • Системний аналіз безпеки складних систем (керівник – д.т.н., проф., засл. діяч науки та техніки України Качинський А.Б.)
 • Задачі прийняття рішень в умовах невизначеності та конкурентної взаємодії (керівник – к.ф.-м.н., с.н.с. Смирнов С.А.)
 • Математичні методи аналізу та синтезу нелінійних фiзичних процесів (керiвник – д.т.н.,проф., засл. діяч науки та техніки Новіков О.М.)

 

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

кафедри інформаційної безпеки Навчально-наукового фізико-технічного інституту


 

Викладач

Тематика

Барановський Олексій Миколайович
 • Кібербезпека критичної інфраструктури
 • Безопека блокчейн технології та використання блокчейн в засобах безпеки
 • Інформаційні потоки в мережі Інтернет та їх аналіз
 • Тести на проникнення, комп’ютерна криміналістика
 • Обробка інцидентів інформаційної безпеки
Василенко Олексій Дмитрович
 • Визначення особивостей виявлення порушників в зоні дії різних типів переметрових систем виявлення.:
 • Ефективність використання систем біометричної автентифікації в залежності від типу підприємства, та умов застосування
 • Активні та пасивні інфрачервоні детектори з розширеними можливостями, стосовно визначення місця та параметрів пересування порушника.
 • Виявлення несанкціонованих переміщень у приміщеннях зі складною геометрією із застосуванням різних типів засобів виявлення: акустичні,ємнісні, інфрачервоні тощо.
 • Вибір і обґрунтування методів пошуку різних типів закладних радіоелектронних та засобів відео спостереження.
 • Обґрунтування вибору структури систем відео спостереження для об’єктів з великою кількістю людей
 • Розробка та впровадження нових методів пошуку та виявлення диверсійних засобів.
 • Вибір та обґрунтування засобів захисту акустичної інформації від витоку.
Гальчинський Леонід Юрійович
 • Дослідження вразливостей рівня UEFI та розробка методів їх зниження
 • Розробка комплексної системи захисту інформації для визначених ІС
 • Методи та моделі ідентфікації фішингу
 • Дослідження системних механізмів дії зловмисних програм
 • Непараметричні методи оцінки рівня інформаційної безпеки для організацій у визначених галузях
Грайворонський Микола Владленович
 • Дослідження і удосконалення моделей керування доступом (рольова політика, тематичний доступ, типізована матриця доступу) і практичне застосування (КСЗІ, програмні засоби захисту)
 • Дослідження і удосконалення моделей безпеки сучасних операційних систем (різні дистрибутиви Linux, Android, перспективні розробки з відкритим кодом)
 • Дослідження і моделювання функціювання шкідливих програм (вірусів, експолоітів, руткітів тощо)
 • Розробка КСЗІ для певних типових ІКС (за вибором) — переважно, тема для заочників
 • Розвиток існуючих або розробка нових моделей керування доступом, моделей систем захисту, моделей процесів захисту у контексті кібербезпеки (переважно для магістрів)
 • Дослідження і удосконалення моделей безпеки сучасних операційних систем (різні дистрибутиви Linux, Android, перспективні розробки з відкритим кодом) — (переважно для магістрів)
 • Дослідження і моделювання функціювання шкідливих програм (вірусів, експолоітів, руткітів тощо)
 • Застосування машинного навчання у системах виявлення аномальної поведінки користувачів, поведінкового аналізу програмного коду, тощо.
 • Розробка методик застосування міжнародних стандартів з безпеки та(або) їх зіставлення з вітчизняними стандартами (переважно для магістрів-професіоналів)
 • Розробка і удосконалення засобів захисту для операційних систем (переважно для магістрів-професіоналів )
Демчинський Володимир Васильович
 • Аналіз ринків Bitcoin (тенденції руху грошової маси).
 • Аналіз текстів та виявлення статистик натуральних мов.
 • Обчислення над зашифрованими даними.
 • Поведінка статистик в хвостах нормального розподілу (фінанси, ISO9000, ризики, трафіки...).
 • Моделі самоподібності, спрощена (наближена) генерація Self-similar трафіка.
 • Генерація трафіка с заданими характеристиками, оцінка продуктивності, QoS.
 • Мережна система керування доступом (NAC) та кореляція статистик трафіків.
 • Задача кластеризації в системах авторизації (групи, ролі..).
 • Алгоритм пошуку для HRU-подібних моделей, формальний пошук вразливостей (аудит) в ACL.
 • Алгебра віртуалізації.
 • Шаблони (сігнатури) пошуку вразливостей ПЗ.
 • Моделювання протокола, контекст-аналіз протокола.
 • Статистики при аналізі аномального трафіка, статистики та аналіз аномалій.
 • Аналіз стегоканалів.
 • Приховані канали в мережних протоколах та їх знешкодження.
 • Ідентифікація даних в захищеному тунелі.
 • Аналіз трафіка в VPN та маскування характеристик трафіка.
 • Аналіз та вдосконалення протокола Tor.
 • Реалізація сервіса неспростовності в критичній інфраструктурі.
 • Зхист протоколів маршрутизації (OSPF, HSRP).
 • Механізми захисту в архітектурі DRM-систем.
 • Механізми захисту в архітектурі DLP-систем.
 • Застосування ADFS.
 • Захист терміналів загального користування.
 • Суб`єктивні фактори автентифікації.
 • Політика персонального мережного екрана.
Ільїн Микола Іванович
 • Моделі та методи класифікації шкідливого програмного забезпечення (malware detection and classification)
 • Моделі та методи виявлення мережевих вторгнень (network intrusion detection systems)
 • Моделі та методи автоматичного пошуку вразливостей програмного забезпечення (smart fuzzing)
 • Моделі та методи виявлення та протидії новим загрозам інформаційної безпеки (APT mitigation)
Качинський Анатолій Броніславович
 • Математичне моделювання оцінок стану захищеності складних систем
 • Аналіз структур складних систем безпеки
 • Математичне моделювання систем забезпечення безпеки
 • Розробка основних системних принципів і функцій діяльності системи забезпечення безпеки
 • Розробка кількісних оцінок складності систем безпеки за допомогою методів самоорганізованої критичності
 • Аналіз нелінійних моделей складних систем безпеки
 • Системний аналіз закономірностей реалізації загроз
 • Аналіз мереж небезпечних подій
 • Діахронний аналіз конфліктних ситуацій
 • Розробка математичних методів ранжування загроз складних систем безпеки
 • Кількісна оцінка стійкості систем безпеки за допомогою граничних значень
 • Розробка статистичних методів оцінки ризику
 • Розробка експертних методів оцінки ризику
 • Розробка стохастичних методів керування стратегічними ризиками
 • Розробка кількісних методів визначення величини прийнятного ризику
 • Ухвалення рішень в умовах ризику: стохастичні та експертні методи
 • Розробка кількісних оцінок регіональних загроз
 • Розробка методів системного аналізу та розробки сценаріїв політики безпеки
 • Стратегічне планування систем забезпечення безпеки за допомогою SWOT-аналізу
 • Застосування методів машинного навчання для оцінки небезпечних ситуацій.
Коломицев Михайло Володимирович
 • Захист інформації в базах даних.
 • Захист інформації в автоматизованих інформаційних системах.
 • Захист програмного забезпечення.
Ланде Дмитро Володимирович
 • Виявлення кіберінцидентів методами машинного навчання (варіанти – нейронні мережі, метод опорних векторів, байєсовські методи)
 • Технології розвідки у відкритих джерелах (OSINT) в задачах кібербезпеки
 • Методи виявлення злочинних хакерських угрупувань і їх діяльності на основі застосування OSINT
 • Прогнозування кібернетичних атак на базі застосування OSINT
 • Виявлення і аналіз інформаційних операцій у кіберпросторі на базі застосування OSINT
 • Застосування технологій генеративного штучного інтелекту у кібербезпеці
 • Формування семантичних мереж в галузі кібербезпеки із застосуванням технологій генеративного штучного інтелекту
 • Формування і застосування каузальних мереж у галузі кібербезпеки (варіанти – оцінка ризиків, формування сценаріїв захисту, виявлення причин уразливостей)
 • Створення і аналіз діяльності віртуальних експертів в галузі кібербезпеки на базі застосування систем і сервісів генеративного штучного інтелекту
 • Технології обробки мережевих даних великих обсягів (Big Data) у сфері кібербезпеки
Литвинова Тетяна Василівна
 • Система захисту інформації організації від несанкціонованого доступу внутрішнього порушника
 • Система захищеного електронного обміну інформації в організації
 • Захист конфіденційної інформації в приватних організаціях
 • Комплексна система захисту інформації організації
Луценко Володимир Миколайович
 • Методичні засади створення проектів "Систем" (В тому числі "комплексних систем") захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.
 • Питання використання (вибору) активних та пасивних методів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах.
 • Вибір та обмеження використання засобів екранування, фільтрації та заземлення для забезпечення захисту від побічних електромагнітних випромінювань.
 • Використання електромагнітної зброї при веденні інформаційних війн.
 • Методи та засоби захисту мовної інформації на об'єктах інформаційної діяльності.
 • Комп'ютери в захищеному виконанні згідно міжнародної програми TEMPEST.
Прогонов Дмитро Олександрович
 • Методи підвищення точності стегодетекторів на основі згорткових нейронних мереж
 • Методи оцінки взаємного положення об'єктів за даними відеокамер систем телеспостереження
 • Деструкція стеганограм з використанням спеціальних методів спектрального аналізу
 • Спектральний аналіз стеганограм з використанням адаптивних перетворень контейнерів
 • Методи формування стеганограмм на основі генеративно-змагальних мереж
 • Деструкцiя стеганoграм з викoристанням варiацiйних автoенкoдерiв
 • Моделювання у середовищі MATLAB системи обробки адитивної суміші широкосмугових сигналів та синхронізованих структурованих імпульсних завад
 • Підвищення ефективності застосування IoT пристроїв в комплексах аутентифікації користувачів
Родіонов Андрій Миколайович
 • Розподілені обчислення
 • Розподілені системи
 • Великі дані
 • Машинне навчання
Смирнов Сергій Анатолійович
 • Рефлексивний аналіз та моделювання атак соціальної інженерії
 • Методи оцінювання ризиків для кіберзагроз
 • Рішення в умовах невизначеності для захисту від кіберзагроз
 • Моделі та безпека кіберфізичних систем
 • Методи машинного навчання для задач кібербезпеки
 • Кіберзагрози та вразливості для систем керування
 • Аналіз загроз та вразливостей для поведінкових моделей
 • Структурний аналіз вразливостей складних систем
Степаненко Володимир Михайлович
 • Вплив атак з застосуванням електромагнітного випромінювання на сучасні телекомунікаційні системи і пристрої та методи протидії їм.
 • Дослідження акустичних каналів витоку інформації та методи протидії їм.
 • Системи охорони периметру та системи контроля доступу об'єктів критичної інфраструктури.
 • Комплекси відеоспостереження та моніторингу, алгоритми обробки та ідентифікації відеозображень.
 • Аналiз ризикiв iнформацiйної безпеки систем автоматизації типу "Smart house", "Smart City" та підвищення їх надійності.
 • Застосування квантових ефектів у телекомунікаційних системах для підвищення безпеки передачі даних.
Стьопочкіна Ірина Валеріївна
 • Підвищення ефективності попередження витоку конфіденційної інформації підприємства на основі технології DLP
 • Особливості архітектури інформаційної системи підприємства та впровадження SIEM рішень
 • Цифрова імунна система із використанням SOC (security operation centers)
 • Антивірусні техніки в розробці цифрової імунної системи
 • Протидія атакам на основі соціальної інженерії
 • Передбачувальна аналітика подій безпеки із використанням SIEM
 • Фрактальні показники в задачах оцінки захищеності інформаційної системи
 • Принципи дії атак на інтернет речей та засоби протидії
 • Протидія інтелектуальним видам шкідливого ПЗ
 • Моделювання односторонніх процесів дифузії та тепломасообміну
 • Моделювання фізичних процесів в умовах великої розмірності модельної системи
 • Підвищення ефективності обчислень при моделюванні фізичних процесів
Ткач Володимир Миколайович
 • Методи аналізу і обробки великих даних
 • Системи глибинного аналізу великих даних, отриманих з мобільних пристроїв
 • Виявлення аномалій в SIEM-системах
 • Системи розпізнавання образів та комп’ютерне бачення
 • Нейро-нечіткі моделі розпізнавання графічної інформації

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua