Науково-дослідні роботи, що виконано на кафедрі інформаційної безпеки протягом 2015-2021 рр

N Рік
Реєстраційний номер та назва розробки, N держреєстраці (науково-дослідні роботи, розробки)
Факультет, кафедра, керівник проекту
2021
1 2021 Державний контракт на виконання ДКР за державним оборонним замовленням N 41 від 24.06.20р., додаткова угода №1 від 29.12.2020 «Розроблення механізмів аналізу комп’ютерних програм та їх оновлень на відсутність не документованих функцій, навмисне використання яких може заподіяти шкоду даних, що обробляються, та комп’ютерним системами, які використовують такі програми» р/к N 0120U103181 ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
2 2021 Державний контракт на виконання НДР за державним оборонним замовленням N 495/21 від 17.05.21р. «Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці інформаційних систем, технологій протидії сучасним системам безпеки з використанням механізмів анонімізації роботи в Інтернеті та протидії аналізу мережевого трафіку шкідливого програмного забезпечення», р/к N 0121U111191 ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
3 2021 Договір на виконання НДР N 76-21 від 15.07.21р. «Дослідження, аналіз та моделювання загроз вбудованих систем підключених до Інтернет, мережевого обладнання SOHO рівня » р/к N 0121U112244 ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
4 2021 Договір на виконання НДР N 0320/01-21 від 27.07.21р. «Розробка проекту нормативного документу системи технічного захисту інформації, який визначає класифікацію за рівнем перевірки та методику оцінки рівня гарантій (рівня упевненості) відсутності недокументованих функцій у програмному забезпеченні» р/к N 0121U001016 ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
2020
5 2020 Державний контракт на виконання НДР за державним оборонним замовленням. N 221/20 від 26.03.20р. «Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці інформаційних систем, технологій протидії системам сучасного антивірусного програмного забезпечення з використанням механізмів антивіртуалізації, антиемуляції та захисту від відлагоджування» р/к N 0120U101800 ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
6 2020 Договір № 202/02.2020 від 06.11.2020 «Геопросторові моделі та інформаційні технології супутникового моніторингу проблем розумного міста» N 0120U105085 (Національний фонд досліджень України) ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Шелестов А.Ю.
7 2020 Договір N 192/01.2020 від 06.11.2020 «Інтелектуальні моделі і методи визначення індикаторів деградації земель на основі супутникових даних» N 0120U105086 (Національний фонд досліджень України) ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Шелестов А.Ю.
8 2020 Державний контракт на виконання ДКР за державним оборонним замовленням. N 41 від 24.06.20р. «Розроблення механізмів аналізу комп’ютерних програм та їх оновлень на відсутність не документованих функцій, навмисне використання яких може заподіяти шкоду даних, що обробляються, та комп’ютерним системами, які використовують такі програми» р/к N 0120U103181 ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
9 2020 Договір на виконання НДР N 88-20 від 26.08.20р. «Дослідження, аналіз та моделювання шкідливого програмного забезпечення та вразливостей, що становлять загрозу інформаційним системам на базі операційних систем Windows, Linux та найбільш розповсюджених мережевих протоколів», р/к N 0120U103742 ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
2019
10 2019 НДР «Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці інформаційних систем на прикладі вразливостей прикладного та серверного програмного забезпечення для платформ операційних систем Windows та Linux» р/к N 0119U102098 ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
2018
11 2018 Д/б N 2933-ф "Моделі та методи кібернетичного захисту інформаційних систем на основі інтелектуального аналізу даних і машинного навчання" ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
12 2018 Державний контракт на виконання науково-дослідної роботи за державним оборонним замовленням N 457/18 від 26.06.2018р. "Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці інформаціних систем" ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
13 2018 Договір N РД/735/02-0518 "Система раннього прогнозування на основі штучного інтелекту" ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
14 2018 Ф76/86-2018 "Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу в інтересах сільського господарства" (Грант Державного фонду фундаментальних досліджень МОН України) ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Шелестов А.Ю.
2017
15 2017 НДР 0116U604874 "Моделі та методи кібернетичного захисту інформаційних систем на основі інтелектуального аналізу даних і машинного навчання" ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
16 2017 Госпдоговірна тема НДР "Шипшина" "Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці операційних систем Windows" ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
17 2017 Державний контракт на виконання НДР за державним оборонним замовленням "Глод". "Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці інформаційних систем на прикладі вразливостей прикладного програмного забезпечення та недоліків механізму захисту з елементами евристичного аналізу" ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
18 2017 Договір на виконання НДР N Ф76/130-2017 "Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу в інтересах сільского господарства" ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Шелестов А.Ю.
19 2017 Замовлення корпорації Google "Побудова карт класифікації сільскогосподарських культур для території України на основі злиття радарних та оптичних даних" ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Шелестов А.Ю.
2016
20 2016 2933-ф "Моделі та методи кібернетичного захисту інформаційних систем на основі інтелектуального аналізу даних і машинного навчання" Номер держреєстрації 0116U604874 ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
21 2016 Госпдоговірна тема НДР "Шипшина" "Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці операційних систем Windows" ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
2015
21 2015 2602-ф "Логіко-ймовірнісний підхід в задачах безпеки структурно-складних систем". Номер державної реєстрації: 0113U002468 ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, Новіков О.М.
 

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua