Науковa школa
"Моделювання та безпека складних систем"

Наукову школу «Моделювання та безпека складних систем» засновано у 1996 р. академіком НАН України М.З. Згуровським.

Формування її сучасного обліку складалося під значним впливом видатних вчених: д.т.н, проф. В.В. Ажогіна, чл.-кор. НАН України В.С. Мельника, акад. НАН України Ю.І. Самойленка та інших вчених. Наразі, наукова школа налічує 3 покоління, починаючи з 1994 р. у неї підготовлені 1 доктор і 7 кандидатів наук. За останні 5 років 1 представника школи було обрано чл.-кор. НАН України.

Наукові дослідження школи охоплюють математичні проблеми моделювання складних систем, загальні проблеми безпеки, та прикладні проблеми кібернетичної безпеки.

Дослідження у галузі математичного моделювання, аналізу та управління нелінійними фізичними процесами та полями є важливими науковими результатами наукової школи. Завданням дослідників у той період було скорочення розриву між достатньо високим рівнем розвитку математичної теорії аналізу та управління нелінійними процесами і полями та практикою її використання у прикладних наукових дослідженнях та для вирішення задач у промисловості.

Другим напрямком роботи школи була розробка підходу, комплексу моделей загроз та методики розрахунку ймовірності переходу структурно-складних систем до небезпечного стану, які відрізняються використанням логіко-ймовірнісного методу, а також врахуванням топології структурних зв'язків між підсистемами. Зазначені результати було використано для побудови захищених інформаційно-комунікаційних систем різного класу.

Третім напрямком роботи школи є наукові дослідження у галузі математичного моделювання, аналізу та проектування систем кібернетичної безпеки, заснування освітньої програми з кібернетичної безпеки.

Засновник наукової школи
Академік НАН України
Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович - доктор технічних наук, професор, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського (з 1992), директор Інституту прикладного системного аналізу МОН України та НАН України (з 1997), академік Національної академії наук України (обраний: 14.04.1995, спеціальність: інформатика та обчислювальні системи) і Академії педагогічних наук України (1995), заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1990, 1999, 2005), лауреат премії ім. В. Глушкова НАН України (1994), премії ім. В. Михалевича НАН України (2000).

Kерівник наукової школи
Член-кор. НАН України
Олексій НОВІКОВ

НОВІКОВ Олексій Миколайович - доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України (1998), Член-кор. НАН України за спеціальністю «Кібербезпека» (2021), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005) за розробку нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій для розв’язування задач трансобчислювальної складності, нагороджений орденом «За заслуги» 3 ступеня (2008), під його керівництвом підготовлено 7 кандидатів наук.

Ключові наукові досягнення школи за період існування

З часу заснування акад. НАН України Згуровським М.З. у 1994 році, наукова школа мала 3 періоди розвитку:

  1. Перший період (1994р. – 2005р.) – наукові дослідження в галузі математичного моделювання, аналізу та управління нелінійними фізичними процесами та полями, заснування освітньої програми з прикладної математики.
  2. Другий період (2005р. – 2015р.) – наукові дослідження у галузі математичного моделювання, аналізу та проектування систем інформаційної безпеки, заснування освітньої програми з безпеки інформаційно-комунікаційних систем.
  3. Третій період (2015р. – поточний час) – наукові дослідження у галузі математичного моделювання, аналізу та проектування систем кібернетичної безпеки, заснування освітньої програми з кібернетичної безпеки.

Найбільш вагомі результати за 5 років

Серед результатів роботи наукової школи за останні 5 років можна визичити:

  1. результати підготовки та виступів команди білих хакерів DCUA під керівництвом М.І. Ільїна. Команда протягом останніх 10 років входить до ТОР 10 світового змагання CTF (захоплення прапора), а у 2016 році зайняла 1-е місце в цьому конкурсі серед 12 тисяч 600 команд;
  2. видання колективної монографії - Моделі та методи кібернетичного захисту інформаційно-комунікаційних систем на основі логіко-ймовірнісного підходу /О.М. Новіков, А.М. Родіонов, А.О. Тимошенко. - Київ: НТУУ “КПІ” Вид-во “Політехника”, 2015. - 276 с.;
  3. учасником наукової школи М.І. Ільїним у 2018 році було захищено дисертацію кандидата технічних наук, а М.С. Лавренюком у 2020 році, вперше в історії КПІ ім. Ігоря Сікорського, було захищено дисертацію доктора філософії (PhD);
  4. на замовлення Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших замовників за 5 років було виконано 10 проєктів з розробки моделей, методів та систем кібернетичного захисту.

Детальна інформація щодо наукової школи  

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua