Матеріально-технічні ресурси

Для досягнення цілей та програмних результатів навчання залучають фінансові та матеріально-технічні ресурси Університету, НН ФТІ, кафедри, партнерів-роботодавців.

Матеріально-технічні ресурси Університету

Фінансування матеріально-технічних ресурсів Університету здійснюється за рахунок загального та спеціального фондів відповідно до стратегії розвитку Університету. Фінансові звіти розміщуються на сайті Університету. В кампусі Університету на території близько 120 гектарів поєднані умови для навчання, інтелектуального та наукового розвитку, занять спортом, відпочинку. Науково-технічна бібліотека Університету має близько 2,5 млн. примірників у друкованому фонді і більше 45 тис. найменувань в електронному архіві. Університет має власне видавництво "Політехніка”, науковий парк, гуртожитки, спортивний комплекс, Центр культури та мистецтв, 4 бази відпочинку.

Здобувачі вищої освіти та викладачі мають безкоштовний доступ до комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням. Доступна програма Microsoft Imagine Academy та Office365 https://kpi.ua/node/17615. Телекомунікаційна мережа КПІ надає широкополосний доступ до інформаційних ресурсів університету та до Інтернету, в тому числі до інформаційних ресурсів міжнародних наукометричних баз та видавництв (завдяки активній роботі науково-технічної бібліотеки університету).

В Університеті створено платформу дистанційного навчання “Сікорський” на базі Moodle та Workspace for Education, електронні системи адміністрування навчального процесу Кампус та my.kpi.

Матеріально-технічні ресурси НН ФТІ

Матеріальна база ФТІ постійно оновлюється і вдосконалюється.

В 2017-2022 р.р. відремонтовано із заміною вікон навчальні, допоміжні приміщення, сходові клітини в 11 корпусі, навчальні аудиторії ФТІ на 4 і 5 поверхах 16 корпусу, лабораторія термодинаміки в 1 корпусі, почали капітальний ремонт лекційної аудиторії 107 на 200 осіб з мультимедійним обладнанням для проведення лекцій.

За рахунок спонсорських коштів випускників ФТІ, засновників і співвласників компанії EVO Group та партнеру ФТІ, Національного банку України, придбано 3 потужні сервери для організації навчального процесy, за рахунок спонсорських коштів компанії EPAM передано 25 комплектів персональних комп’ютерів для комп’ютерного класу НН ФТІ.

В освітньому процесі використовуються:

  • 3 комп'ютерних класи Фізико-технічного інституту загальною кількістю 80 посадкових місць;
  • смарт-клас з інтерактивною дошкою і 20 планшетами для тестування, обладнаний партнерами - компанією Samsung R&D Institute Ukraine за перемогу студента НН ФТІ Олександра Мурзіна в конкурсі наукових робіт:
  • коворкінг зала з мультимедійним обладнанням (205, 11 корпус) для організації нових форм занять, змагань, хакатонів, наукових конференцій,
  • мультимедійна аудиторія для поглибленого вивчення іноземної мови (202, 11 корпус);
  • велика фізична аудиторія на 200 місць з інтерактивною дошкою, великим екраном, мультимедійним обладнанням;
  • мультимедійний клас з інтерактивною дошкою (154, 1 корпус) на 20 посадкових місць,
  • бібліотека НН ФТІ з кабінетом дипломного проектування (11 корпус).

Дослідні роботи, магістерські дисертації, лабораторні роботи з технічних засобів захисту інформації, можна проводити в Науково-дослідному центрі систем технічного захисту інформації “ТЕЗІС”, Навчально-науковій лабораторії технічної інформаційної безпеки, що входять до складу НН ФТІ.

Матеріально-технічні ресурси кафедри

З метою досягнення цілей та програмних результатів навчання професійних освітніх компонент за ОП спеціальності 125 Кібербезпека (“Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”, “Системи технічного захисту інформації”) використовуються, крім ресурсів Університету, матеріальна база кафедри:

  • Кіберполігон (4 спеціалізовані сервери, 12 робочих станцій для різних напрямів моделювання в галузі кібербезпеки, аудиторія 312 в11 корпусі),
  • Лабораторія моделювання систем технічного захисту інформації (аудиторія 207 в 11 корпусі, паспорт лабораторії),
  • Лабораторія радіоелектроніки (аудиторія 210 в 11 корпусі, паспорт лабораторії)

Матеріально-технічні ресурси партнерів-роботодавців

Професійна освіта здобувачів за ОП спеціальності 125 Кібербезпека (“Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”, “Системи технічного захисту інформації”) збагачується і підсилюється за рахунок тісної співпраці з партнерами-роботодавцями кафедри, використання їх матеріально-технічних ресурсів під час виконання практики, кваліфікаційних робіт, навчання за дуальною освітою.

 

Матеріально-технічне забезпечення КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Матеріально-технічне забезпечення спеціальності 125 Кібербезпека

 

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua