Монографії


Архипов О.Є., Муратов О.Є., Бровко В.Д. Основи теорії ризиків: навчальний посібник – К.: НА СБ України, 2019. – 267 с.

Шелестов А.Ю., Лавренюк М.С., Яйлимов Б.Я., Ткаченко О.М. Методи глибинного навчання для геопросторового аналізу та задач спостереження Землі – К.: “Наукова думка” – 2019. – 228 с.

Ахметов Б.Б., Корченко А.Г., Архипов А.Е., Казмирчук С.В. Построение систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности. Теория и практические решения: монография (в 2-х книгах) – Актау: редакционно-издательский отдел КГУТИ им. Ш. Есенова, 2018. – 390 с. (кн. 1), 346 с. (кн. 2).

Архипов О.Є., Гулак Г.М., Кащук В.І., Мельник С.В. Основи телекомунікації: навчальний посібник – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2017. – 237 с.

А.Б. Качинський Безпека складних систем: математичне моделювання небезпечних процесів і системний аналіз її забезпечення – К.: «Азимут-Україна», 2016. 498 с.

А.Н. Новиков, А.Н. Родионов, А.А. Тимошенко. Модели и методы кибернетической защиты информационно-коммуникационных систем на основе логико-вероятностного подхода: монография – К.: НТУУ “КПИ”, 2015. – 274 с.

О.Є. Архипов Вступ до теорії ризиків: інформаційні ризики : моногр. – К.: Нац. акад. СБУ, 2015. – 248 с.

О. Корченко, О. Архипов, Ю. Дрейс Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці: монографія”. – К.: Наук.-вид. центр НА СБ України, 2014. –332 с.

А.Б. Качинський Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень монографія. – К.: НІСД, 2013, – 104 с.

А.Б. Качинський Методологія застосування граничних значень індикаторів національної безпеки: монографія. – К.: НІСД, 2013, – 112 с.

А.Г. Корченко, А.Е. Архипов, С.В. Казмирчук Анализ и оценивание рисков информационной безопасности: монография. – К.: ООО “Лазурит-Полиграф”, 2013, – 275 с.

О.Є. Архипов, О. Є. Муратов Критерії визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення інформації, що охороняється державою: монографія – К.: Наук.-вид. відділ Національної академії Служби безпеки України, 2011. – 193 с.

В.П. Горбулін, А.Б. Качинський Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки. Монографія. – К.: НІСД, 2010. – 288 с.

І.В. Жданова (Стьопочкіна) Моделювання та керування процесами дифузії та тепломасообміну з жорсткими односторонніми властивостями: монографія. – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 140 с.

Грайворонський М.В., Новіков О.М. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: підручник – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 с.

В.П. Горбулін, А.Б. Качинський Засади національної безпеки України; Ін-т пробл. нац. безпеки. – К., 2008. – 305 с. – Бібліогр.: с. 301-305.
О.Є. Архипов, І.Т. Бородавко, В.П. Ворожко Оцінювання ефективності системи охорони державної таємниці. Монографія. – К.: Вид-во НА СБУ, 2007.- 62 с.
А.Б. Качинський Безпека, загрози та ризик. – К.: Інс-т проблем національної безпеки, 2003. – 472 с.
О.Є. Архипов, С.А. Архіпова Моделювання і прогнозування в соціальній сфері: Навч.-метод. посіб. – К.: ІВЦ”Політехніка”, 2001. – 60 с.
 

Наші партнери:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua