Монографії


Основи теорії і практики інтелектуального аналізу даних у сфері кібербезпеки: навчальний посібник Д.В. Ланде, І.Ю. Субач, Ю.Є. Бояринова. -К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікрорського, 2018. - 300 с. ISBN 978-966-2577-12-9

Оброблення надвеликих масивів даних (Big Data) : навчальний посібник. / Д.В. Ланде, І.Ю. Субач, А.Я. Гладун. / - Київ 2021. - 168 с. ISBN 978-966-2344-83-7

Архипов О.Є., Муратов О.Є., Бровко В.Д. Основи теорії ризиків: навчальний посібник – К.: НА СБ України, 2019. – 267 с.

Шелестов А.Ю., Лавренюк М.С., Яйлимов Б.Я., Ткаченко О.М. Методи глибинного навчання для геопросторового аналізу та задач спостереження Землі – К.: “Наукова думка” – 2019. – 228 с.

Information Operations Recognition. From Nonlinear Analysis to Decision-Making A. Dodonov, D. Lande, V. Tsyganok, O. Andriichuk, S. Kadenko, A. Graivoronskaya - LAP Lambert Academic Publishing, 2019. - 292 p. ISBN-13: 978-620-0-27697-1, ISBN-10: 6200276978, EAN: 9786200276971

Dmytro Lande, Leonard Strashnoy. GPT Semantic Networking: A Dream of the Semantic Web - The Time is Now - Kyiv: Engineering, 2023. - 168 p. ISBN 978-966-2344-94-3

О. Корченко, О. Архипов, Ю. Дрейс Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці: монографія”. – К.: Наук.-вид. центр НА СБ України, 2014. –332 с.

Архипов О.Є., Гулак Г.М., Кащук В.І., Мельник С.В. Основи телекомунікації: навчальний посібник – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2017. – 237 с.

А.Б. Качинський Безпека складних систем: математичне моделювання небезпечних процесів і системний аналіз її забезпечення – К.: «Азимут-Україна», 2016. 498 с.

А.О. Снарський, Д.В. Ланде, І.Ю. Субач. Основи теорії складних мереж: навч. пос. / Снарський А.О., Ланде Д.В., Субач І.Ю.; ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. - Київ: ТОВ "Iнжинiринг", 2023. - 225 с. ISBN 978-966-2344-95-0.

О.Є. Архипов Вступ до теорії ризиків: інформаційні ризики : моногр. – К.: Нац. акад. СБУ, 2015. – 248 с.

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання: навч. посіб. / Д.В. Ланде , В.М. Фурашев , К.В. Юдкова. - К.: НТУУ "КПІ", 2014. - 220 с. ISBN 978-966-622-672-6

А.Б. Качинський Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень монографія. – К.: НІСД, 2013, – 104 с.

А.Б. Качинський Методологія застосування граничних значень індикаторів національної безпеки: монографія. – К.: НІСД, 2013, – 112 с.

О. Корченко, О. Архипов, Ю. Дрейс Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці: монографія”. – К.: Наук.-вид. центр НА СБ України, 2014. –332 с.

О.Є. Архипов, О. Є. Муратов Критерії визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення інформації, що охороняється державою: монографія – К.: Наук.-вид. відділ Національної академії Служби безпеки України, 2011. – 193 с.

В.П. Горбулін, А.Б. Качинський Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки. Монографія. – К.: НІСД, 2010. – 288 с.

І.В. Жданова (Стьопочкіна) Моделювання та керування процесами дифузії та тепломасообміну з жорсткими односторонніми властивостями: монографія. – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 140 с.

Грайворонський М.В., Новіков О.М. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: підручник – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 с.

В.П. Горбулін, А.Б. Качинський Засади національної безпеки України; Ін-т пробл. нац. безпеки. – К., 2008. – 305 с. – Бібліогр.: с. 301-305.
О.Є. Архипов, І.Т. Бородавко, В.П. Ворожко Оцінювання ефективності системи охорони державної таємниці. Монографія. – К.: Вид-во НА СБУ, 2007.- 62 с.
А.Б. Качинський Безпека, загрози та ризик. – К.: Інс-т проблем національної безпеки, 2003. – 472 с.
О.Є. Архипов, С.А. Архіпова Моделювання і прогнозування в соціальній сфері: Навч.-метод. посіб. – К.: ІВЦ”Політехніка”, 2001. – 60 с.
 

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua