Луценко Володимир Миколайович

Луценко

Intellect

доцент, к.т.н., с.н.с.

Розклад викладача
Сторінка Google Scholar

Луценко Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НАН України, доцент ФТІ КПІ ім. Ігоря Сіковського.

Здобув вищу технічну освіту в КПІ на очному відділенні Радіотехнічного факультету та у 1980 році отримав диплом «Інженера-радіотехніка». З 1985 по 1988 рік навчався в аспірантурі Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова під керівництвом академіка Амосова М.М. за спеціальністю «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Захистив кандидатську дисертацію у 1989 році.

До 1999 року працював в Інституті Кібернетики у відділі академіка Амосова, в ОКБ «Шторм» КПІ, а також в комерційних організаціях за контрактом. З 2000 року при організації Факультету інформаційної безпеки НТУУ “КПІ” був запрошений на посаду доцента ФТІ, на якій працює до сьогодні.

Наукові інтереси Володимира Миколайовича зосереджені в галузі безпеки інформації на різних рівнях, нетрадиційних засобів обробки інформації, біт-квантових комунікацій, систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень в парадигмі систем штучного інтелекту, паралельних комп’ютерів, систем ТЗІ та метрологічних аспектів систем ТЗІ і засобів інформаційної атаки на інформаційні системи.

Має більше 40 наукових праць, два авторських свідоцтва, препринт, методичну публікацію для «Центру підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі ТЗІ», методичні матеріали для проведення лабораторних робіт з різних дисциплін. З 2010 по 2013 роки докторант КПІ. Член наукової Ради ФТІ. Нагороджений грамотою СБУ України.

Напрям наукової діяльності


  • Спеціальні методи обробки інформації
  • Системи штучного інтелекту
  • Робототехніка

На поточний момент підготовлені та викладаються такі дисципліни:


  • Оптоелектронні прилади та пристрої
  • Безпека інформаційно-комунікаційних систем
  • Методи та засоби технічного захисту інформації 1
  • Системи захисту мовної інформації
  • Радіомоніторинг та радіопротидія на об’єктах інформаційної діяльності
  • Сучасні технології кібербезпеки

Наукова діяльність


  • Завершені наукові проекти включають 16 проектів по Держзамовленням та Госпдоговорах по тематиках, пов’язаних з системами «штучного розуму» та методів і засобів обробки інформації на нейроподібних сітках.
  • До публікацій відносяться 46 наукових робіт, у тому числі препринт та методичні вказівки з освоєння напрямку «Технічний захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» для студентів, аспірантів та спеціалістів в галузі технічного захисту інформації.

Патенти


Перелік публікацій


Науково-технічні журнали

 1. Steganalysis of adaptive embedding methods by message re-embedding into stego images / D. Progonov, V. Lucenko // Information Theories and Applications, ISSN 1313-0463 – Volume 27, Issue 4, 2020. – p. 303-324.
 2. Lucenko, V.M., Progonov, D.O. Protection of computers from side electromagnetic radiation during monitor images formation / Applied Aspects of Information Technology, 2021; Vol. 4 No.4, 377-385, DOI: https://doi.org/10.15276/aait, ISSN 2663-7723, URL: http://aait.ccs.od.ua/index.php/journal/article/view/129 (фахове видання категорії Б).
 3. Progonov Dmytro, Lutsenko Volodymyr. Effectiveness of stego images pre-processing with spectral analysis methods. Applied Aspects of Information Technology, 2022, Vol. 5, No. 1, pp. 64-75. DOI: https://doi.org/10.15276/aait.01.2022.6, ISSN 2663-7731, URL: http://aait.ccs.od.ua/index.php/journal/article/view/135 (фахове видання категорії Б).
 4. Progonov Dmytro, Lutsenko Volodymyr, Application of the Principle of Information Objects Description Formalization for the Design of Information Protection Systems, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, ISSN 1729-3774, 6 (9 (120)), 28–37. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.269030. (December, 30, 2022) (Scopus, фахове видання категорії А).
 5. Луценко В.М. Можливість автоматизації проектування КСЗІ //В.М. Луценко. /Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ – 2017 – №1 (33).
 6. Луценко В.М. Використання баз даних при проектуванні комплексних систем захисту інформації. / Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні // Київ – 2015, №1 (29), – с. 20-26.
 7. Луценко В.М. Біт-квантові комунікації в телекомунікаційних системах. / Інформаційна безпека людини, суспільства, держави // Київ – 2015, №2 (18), – с. 91-109.
 8. Луценко В.М., Балан А.М. Особливості системи контролю інформаційних потоків великого розміру. / «Захист інформації», наук. тех. журнал, НАУ, Київ, Том 3 № 15, 2013, С. 231-235.
 9. Кущ С.М., Луценко В.М., Прогонов Д.О. Виявлення прихованих повідомлень як складова комплексних систем захисту інформації. / «Захист інформації», наук. тех. журнал, НАУ, Київ, Том 14 № 3(56), 2012, С. 65-71.
 10. Луценко В.М. Автоматизація проектування комплексних систем захисту інформації з використанням засобів підтримки прийняття рішень. / «Захист інформації», наук. тех. журнал, НАУ, Київ, Том 14, № 1 (54), 2012.
 11. Луценко В.М. Комплекснi системи захисту iнформацiї довiльної складностi. / Інформаційна безпека людини, суспільства, держави // Київ – 2012, №2 (18), – с. 5-8.
 12. Луценко В.М. Проектування систем інформаційної безпеки з використанням технічних засобів підтримки прийняття рішень. / Міжнародний науково-технічний журнал “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”// Вінниця: ВНТУ. - 2011, Том 3 № 22. – с. 87-91.
 13. Луценко В.М. Проектування систем інформаційної безпеки з використанням технічних засобів підтримки прийняття рішень. / «Захист інформації», наук. тех. журнал, НАУ, Київ, №1, 2011.
 14. Луценко В.М. Відповідність етапів побудови систем захисту інформації стадіям створення автоматизованих систем. «Захист інформації», наук. тех. журнал, НАУ, Київ, №3 (52), 2011, С. 52-56.
 15. Луценко В.Н. Система интеллектуальной поддержки принятия решений при проектировании комплексных систем защиты информации. / Research Bulletin of NTUU” Kyiv Polytechnic Institute”, № 5, 2010, С. 68-74.

Міжнародні науково-практичні конференції

 1. Lutsenko V.M. International Training Conference and Workshop on Information Security and Responsible Science as integral Components of a Safe and Secure Global Knowledge Society. Information Security – Information Training Workshop, NTUU “KPI” 2014. – pp. 69-74.
 2. Луценко В.М., Мачуський Є.А. Методологія створення моделі заголз для КЗСІ. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.33.
 3. Мачуський Є.А., Луценко В.М. Використання елементів засобів інтелектуальної підтримки прийняття рішень при проектуванні систем інформаційної безпеки. Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2010. Х международная научная конференция имени Т.А. Таран. Киев, 18-21 мая 2010 г.: сб. тр., -К.: Просвіта, 2010.- с. 207-213.
 4. Lucenko V. N. Neurocomputer for image processing.// The international symposium on neural networks and neural computing ‘NEURONET 90’. Prague, Czechoslovakia. September, 10-14, 1990. р. 226-229.
 5. Луценко В.Н., Амосов Н.М., Куссуль Э.М., и др.// Разработка многопроцессорных вычислительных устройств для управления транспортными роботами в естественной среде. // 4 Всесоюзное совещание по робототехническим системам: тез. докл. – г. Киев, 27-29 Окт., 1987, – ч.1.

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua