Литвинова Тетяна Василівна

Литвинова

Доцент

Перший заступник директора ФТІ

к.т.н., доцент

Профілі:

Intellect
Google Scholar

Освіта:

 • КПІ ім. Ігоря Сікорського

Біографія:

  Литвинова Тетяна Василівна – доцент кафедри інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, в.о. директора ФТІ (2015-2019).

  Закінчила з золотою медаллю середню школу Києва та з відзнакою фізико-технологічний (нині інженерно-фізичний) факультет Київського політехнічного інституту. Працювала на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, доцента кафедр загальної та експериментальної фізики, фізики металів.

  З 1995 року приймає активну участь у створенні та розвитку фізико-технічного факультету (пізніше – Фізико-технічного інституту) НТУУ “КПІ”. На посаді доцента кафедри інформаційної безпеки ФТІ – з 1999 року. В 2000 році нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України”. Розробила та поставила лекційні курси за дисциплінами “Теорія тепло- і масопереносу”, “Обчислювальна фізика”, “Спеціальні глави дифузійного масопереносу”, “Моделювання та оптимізація технологічних процесів”, “Організація експерименту та використання мікропроцесорної техніки”, “Загальна фізика”, “Безпека підприємницької діяльності”, “Основи наукових досліджень та організація науки”.

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

 • Фізика 1. Механіка. Електро- і магнітостатика.
 • Фізика 2. Електрика і магнетизм. Коливання.
 • Фізика 3. Хвилі. Оптика. Основи атомної фізики.

Наукові інтереси:

 • Фізика твердого тіла.
 • Теорія масопереносу.
 • Нанокристалічні матеріали.
 • Педагогіка вищої школи.

Основні публікації за останні роки:

 • Манилов О.В., Литвинова Т.В. Аналіз моделей криптографічного захисту інформації на інформаційних носіях // ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», НТУУ “КПІ”, 2014
 • Larikov L.N., Sidorenko S.I., Deyneka N.P., Litvinova T.V. Study of the mass diffusion transfer in nanocrystalline materials // Metal Physics and Advanced Technologies, 2001, 19 (2), p. 235
 • Franchouk V.I., Larikov L.N.,Grigor’eva V.V., Litvinova T.V., Sidorenko S.I., Structure changes in Ni-Ga system due to reactive interdiffusion // Defect and Diffusion Forum 1997, 143-147, p. 151
 • Litvinova T.V.,Gorodyskij I.N., Sidorenko S.I., Grigor’eva V.V. Diffusion mass transfer and phase formation in Cu-Mo, Ti-Cu thin film systems // Izvestia Akademii nauk SSSR. Metally (3),p. 19- 1997

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua