Ланде Дмитро Володимирович

Завідувач кафедри інформаційної безпеки

Професор, д.т.н.,
Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого НАПрН України,
Лауреат Премії НАН України імені В. М. Глушкова.
  

Профілі:

ORCID 0000-0003-3945-1178
Google Scholar
Scopus
Publons (WoS)
DBLP
Wikipedia

Контакти:

Web-site: dwl.kiev.ua
E-mail: d.lande@kpi.ua

      

Освіта:

Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1981 р., спеціальність: математика, кваліфікація: математик. Викладач. Науковий ступінь: доктор технічних наук, 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. Тема дисертації: «Теоретичні та технологічні основи інтеграції інформаційних потоків в мережі Інтернет. Вчене звання: професор зі спеціальності 122 комп'ютерні науки.

Підвищення кваліфікації:

 • Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Курси підвищення кваліфікації “Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle” (14.04.2022 р. - 01.06.2022 р.). Свідоцтво ПК № 2070921/ 007171-22 видано 01.06.2022 року (108 год.).
 • Certificate of attendance of “Cybersecurity Risk Management” Course from ICASA Kyiv Chapter, (1.11.2022 р. по 25.12.2022 р.), 180 hours (6 ECTS).

Публікації

 • Andrei Snarskii, Dmytro Lande, Dmytro Manko. A new method (K-method) of calculating the mutual influence of nodes indirected weight complex networks // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019. - Vol. 526. -Art. 120899. DOI: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.135 (Scopus).
 • Dmytro Lande, Oleh Dmytrenko, Minglei Fu, Minchao Hu, Dmytro Manko & Andrei Snarskii. Algorithm for determining the mutual impact of nodes in weighted directed graphs // Soft Computing. -Vol. 25, pp. 1465.1478 (2021) DOI: https://doi.org/10.1007/s00500-020-05232-9 (Scopus).
 • Dmytro Lande, Minglei Fu, Wen Guo, Iryna Balagura, Ivan Gorbov & Hongbo Yang. Link prediction of scientific collaboration networks based on information retrieval // World Wide Web : Internet and Web Information Systems. - N 23, pp. 2239-2257 (2020). DOI: doi.org/10.1007/s11280-019-00768-9. ISSN: 1573-1413, 1386-145X (Scopus).
 • Minglei Fu, Caowei Le, Tingchao Fan, Ryhor Prakapovich, Dmytro Manko, Oleh Dmytrenko, Dmytro Lande, Shamsuddin Shahid, Zaher M. Yaseen. Integration of complete ensemble empirical mode decomposition with deep long short-term memory model for particulate matter concentration prediction // Environmental Science and Pollution Research (2021). Published: 27 July2021.DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-021-15574-y (Scopus).
 • Zgurovsky, M., Lande, D., Boldak, A. et al. Linguistic Analysis of Internet Media and Social Network Data in the Problems of Social Transformation Assessment // Cybernetics and Systems Analysis (2021). Volume 57, issue 2. Pages: 228 - 237. DOI: doi.org/10.1007/s10559-021-00348-8 (Scopus).
 • Oleh Andriichuk, Vitaliy Tsyganok, Dmitry Lande, Oleg Chertov, Yaroslava Porplenko. Usage of Decision Support Systems for Modelling of Conflicts During Recognition of Information Operations // Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies. Studies in Big Data, vol 84. - Springer Nature Switzerland AG, 2021, DOI: 10.1007/978-3-030-65722-2_30 (Scopus).
 • Minglei Fu, Jun Fenga, Dmytro Lande, Oleh Dmytrenk, Dmytro Mankob, Ryhor Prakapovich. Dynamic model with super spreaders and lurker users for preferential information propagation analysis // (2020) Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.Volume 561, 1 January 2021, 125266, DOI: doi.org/10.1016/j.physa.2020.125266 (Scopus).
 • D. Lande, O. Novikov, I. Stopochkina, Reference functions of cyber incidents displaying in the media space //Theoretical and Applied Cybersecurity Vol. 3 No. 1 (2021): Theoretical And Applied Cybersecurity. https://doi.org/10.20535/tacs.2664-29132021.1 (фахове видання категорії Б).
 • D. Lande, O. Novikov, D. Manko The analysis of cybersecurity subject area terms based on the information diffusion model // Theoretical And Applied Cybersecurity - Vol.4 No. 1, 2022, с. 55-60. https://doi.org/10.20535/tacs.2664-29132022.1.274122 (фахове видання категорії Б).
 • Зубок В.Ю., Мохор В.В., Ланде Д.В. Спосіб визначення ризику перехоплення маршруту на вузлах мережі Інтернет // Патент на корисну модель. ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ". Номер заявки: u 2020 07198. 06.01.2021, Бюл. N 1.
 • Корж І.Ф., Ланде Д.В., Лихоступ С.В. "Консолідована система нормативно-правової інформації в умовах децентралізації державної влади в Україні - невід'ємна складова демократії" // Україна. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір N 103865 від 09.04.2021.
 • Ланде Д.В., Субач I.Ю., Соболев А.М. "Комп'ютерна програма (картографічний сервіс) для зберігання, видачі та дослідження геоінформації "ГеоАгрегатор" // Україна. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір N 105772 від 23.06.2021.
 • Шнурко-Табакова Е.В., Табаков Д.В., Ланде Д.В., Гончаров К.О., Осадчук А.Є. Комплекс комп'ютерних програм "Система аналізу динаміки інформаційних потоків "Attack Index" // Україна. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір N 92209 від 20.09.2019.
 • Ланде Д.В., Субач I.Ю., Соболєв А.М. Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма контент-моніторингу соціальних мереж з питань кібербезпеки "Кіберагрегатор" ("Кіберагрегатор") // Україна. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір N 92744 від 09.10.2019.
 • Корж І.Ф., Ланде Д.В., Лихоступ С.В. Консолідована система нормативно-правової інформації в умовах децентралізації державної влади в Україні - невід'ємна складова демократії : монографія / І. Ф. Корж, Д. В. Ланде, С. В. Лихоступ ; за заг. ред. І. Ф. Корж. - Київ; Одеса : Фенікс, 2020. - 388 с.
 • Information Operations Recognition. From Nonlinear Analysis to Decision-Making / A. Dodonov, D. Lande, V. Tsyganok, O. Andriichuk, S. Kadenko, A. Graivoronskaya. - LAP Lambert Academic Publishing, 2019. - 292 p. ISBN-13: 978-620-0-27697-1, ISBN-10: 6200276978, EAN: 9786200276971.
 • Комп’ютерні мережі і аналітичні дослідження. Додонов А.Г., Ланде Д.В., Путятин В.Г. - Пекін: Science and Technology Literature Press, май 2021 г. - 276 c. ISBN 978-7-5189-0000-0. Китайская версия библиотеки CIP Data Verification (2021).
 • Ланде Д.В., Субач І.Ю. Візуалізація та аналіз мережевих структур : навчальний посібник. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2021. - 80 с. ISBN 978-966-2577-14-3.
 • Ланде, Д. В. Оброблення надвеликих масивів даних (Big Data) [Електронний ресурс] : навчальний посібник для використання у навчальному процесі з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Д. В. Ланде, І. Ю. Субач, А. Я. Гладун ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,95 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 168 с. – Назва з екрана. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46129. ISSN: 978-966-2344-83-7.
 • Сучасні методи прикладної статистики. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). Розробник: проф. Д.В. Ланде. Ухвалено кафедрою інформаційної безпеки (протокол №5/2022 від 22.06.2022) Погоджено Методичною комісією НН ФТІ (протокол №6/2022 від 30.06.2022). http://is.ipt.kpi.ua/is/distsiplini-kafedri/.

Редакційна діяльність

 • Збірник "Information Technology and Security", P-ISSN: 2411-1031, E-ISSN: 2518-1033. Головний редактор
 • Науково-технічний журнал "Реєстрація, зберігання і обробка даних". ISSN 1560-9189. Член редакційної колегії.
 • Науковий журнал «Theoretical and Applied Cybersecurity». ISBN 2708-1397 (Online) , ISSN 2664-2913 (Print). Член редакційної колегії.
 • Керівник ініціативної НДР (Державний реєстраційний номер 0123U100618) “Обґрунтування та розроблення аналітично-прогностичних засобів в рамках технології OSINT”. 2023-2025 рр.

Участь у конференціях

 • D.V. Lande, O.O. Dmytrenko, A.A. Snarskii. Transformation texts into complex network with applying visability graphs algorithms // CEUR Workshop Proceedings (ceur-ws.org). Vol-2318. Selected Papers of the XVIIШ International Scientific and Practical Conference on Information Technologies and Security (ITS 2018) [ http://ceur-ws.org/Vol-2318/paper8.pdf ].
 • Aleksandr Dodonov, Dmitry Lande, Boris Berezin. Semantic Models at Task Monitoring Public Opinions // CEUR Workshop Proceedings (ceur-ws.org). Vol-2318. Selected Papers of the XVIIШ International Scientific and Practical Conference on Information Technologies and Security (ITS 2018) [ http://ceur-ws.org/Vol-2318/paper1.pdf ].
 • Minglei Fu, Hongbo Yang, Jun Feng, Wen Guo, Zichun Le, Dmytro Lande, Dmytro Manko. Preferential information dynamics model for online social networks // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018. - Vol. 506. - pp. 993-1005. doi.org/10.1016/j.
 • Dmytro Lande, Oleh Dmytrenko, Oksana Radziievska. Determining the Directions of Links in Undirected Networks of Terms // Selected Papers of the XIX International Scientific and Practical Conference "Information Technologies and Security" (ITS 2019). CEUR Workshop Proceedings (ceur-ws.org). - Vol-2577. - pp 132-145 ISSN 1613-0073.[ http://ceur-ws.org/Vol-2577/paper11.pdf ].
 • Michael Zgurovsky, Andriy Boldak, Dmitry Lande, Kostiantyn Yefremov, Maria Perestyuk. Predictive Online Analysis of Social Transformations based on the Assessment of Dissimilarities between Government Actions andSociety's Expectations // 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC)(Kyiv, 5-9 Oct. 2020). DOI: doi.org/10.1109/SAIC51296.2020.9239186.
 • Dmytro Lande, Oleh Dmytrenko. Creating Directed Weighted Network of Terms Based on Analysis of Text Corpora // 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC)(Kyiv, 5-9 Oct. 2020). DOI: doi.org/10.1109/SAIC51296.2020.9239182.
 • Dmytro Lande, Andrei Snarskii, Oleh Dmytrenko, Igor Subach. Relaxation time in complex network // ARES '20: Proceedings of the 15th International Conference on Availability, Reliability and SecurityAugust 2020 Article No.: 99 Pages 1-6. DOI: https://doi.org/10.1145/3407023.3409231.
 • Dmytro Lande, Oleh Dmytrenko, Oksana Radziievska. Subject Domain Models of Jurisprudence According to Google Scholar Scientometrics Data // Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. CEUR Workshop Proceedings (ceur-ws.org). - Vol-2604. - pp 32-43 . ISSN 1613-0073.[ http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper3.pdf ].
 • Dmytro Lande, Oleh Dmytrenko. Using Part-of-Speech Tagging for Building Networks of Terms in Legal Sphere // Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main ConferenceLviv, Ukraine, April 22-23, 2021. CEUR Workshop Proceedings (ceur-ws.org). - Vol-2870. - pp 87-97 . ISSN 1613-0073.[ http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper9.pdf ].
 • Aleksandr Dodonov, Dmytro Lande. Modeling the Survivability of Network Structures // Selected Papers of the XX International Scientific and Practical Conference "Information Technologies and Security" (ITS 2020). CEUR Workshop Proceedings (ceur-ws.org). - Vol-2859. - pp 1-10 ISSN 1613-0073.[ http://ceur-ws.org/Vol-2859/paper1.pdf ].
 • Dmytro Lande, Oleh Dmytrenko. Methodology for Extracting of Key Words and Phrases and Building Directed Weighted Networks of Terms with Using Part-of-speech Tagging // Selected Papers of the XX International Scientific and Practical Conference "Information Technologies and Security" (ITS 2020). CEUR Workshop Proceedings (ceur-ws.org). - Vol-2859. - pp 168-177 ISSN 1613-0073.[ http://ceur-ws.org/Vol-2859/paper14.pdf ].

Участь у академічних спільнотах

 • Дійсний член Української академії наук (диплом № Д-1137 від 13 липня 2015 року).
 • Член-кореспондент Академії технологічних наук України (диплом №515 від 29 травня 2015 року).

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua