Індивідуальний вибір дисциплін за освітньою програмою

Студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського мають змогу обрати частину дисциплін для вивчення (об'єм вибіркових дисциплін має займати не менш ніж 25% усіх кредитів). Процедура вибору освітніх компонент відбувається згідно з «Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського».

За допомогою вибіркових дисциплін формується індивідуальна освітня траєкторія здобувачів освіти. Перелік обраних дисциплін фіксується у індивідуальному навчальному плані студента на початку наступного навчального року (для магістрів-вступників — поточного року).

Вибір дисциплін бакалаврами здійснюється на платформі my.kpi.ua.

Вибіркові дисципліни поділяються на загальні та фахові.

Загальні дисципліни, які належать до циклу соціально-гуманітарної підготовки, обираються студентом з переліку доступних загальноуніверситетських дисциплін перед початком навчального року.

Фахові дисципліни, які належать до циклу професійної та практичної підготовки, обираються студентом серед переліку кафедральних та факультетських дисциплін, зокрема, дисциплін зі споріднених спеціальностей. Повний перелік фахових вибіркових дисциплін, детальна інформація про них, а також правила вибору знаходяться у Ф-каталогах за посиланнями нижче. Зверніть увагу на пререквізити (вимоги до початку вивчення) запропонованих дисциплін: не варто обирати ті дисципліни, які вимагають знань та умінь яких Вам бракує.

Повний перелік фахових вибіркових дисциплін знаходяться за посиланнями:

За освітньою програмою "Системи, технології та математичні методи кібербезпеки"

За освітньою програмою "Системи технічного захисту інформації"

Для здобувачів ступеня доктора філософії

  • Для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою "Кібербезпека"(Ф-каталог)

 

Зверніть увагу: лектора вказано попередньо та може бути змінено!

 

Сертифікатна програма "Кібербезпека об'єктів критичної інфраструктури"

Наказ про введення в дію Сертифікатної програми

Сертифікатна програма

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua