Ільїн Микола Іванович

Ільїн

Доцент
Завідувач лабораторії «Лабораторія технічної інформаційної безпеки»

к.т.н. за спеціальністю інформаційні технології

Освіта:

Національний технічний університет України “Київський Політехнічний Інститут”, 2007 рік, спеціальність: інформатика, кваліфікація: інженер-математик. Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 05.13.06 – інформаційні технології, тема дисертації: "Інформаційна технологія екологічного моніторингу процесів забруднення атмосфери з використанням високопродуктивних обчислень".

Область наукових інтересів:

 • методи автоматичного аналізу вразливостей;
 • дослідження шкідливого програмного забезпечення.

Підвищення кваліфікації:

 • Epam Systems, Сертифікат про підвищення кваліфікації № 1127. Програма «IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by EPAM Systems», з 01.02.2023 р. по 28.02.2023 р. Обсяг програми 108 год.
 • Florida International University, Сертифікат про підвищення кваліфікації. Програма «Cloud Cybersecurity», з 11.07.2022 р. по 31.08.2022 р. Обсяг програми 180 год.
 • Куявський університет, Республіка Польща, Сертифікат про підвищення кваліфікації № TSI-011104-KSW від 11.06.2023 р. Програма «Використання освітніх інновацій як основа підготовки конкурентоспроможного фахівця в галузі техніки», з 01.05.2023 р. по 11.06.2023 р. Обсяг програми 180 год.
 • Global Logic Education, Сертифікат. Програма “ІТ-інструменти для викладачів”, липень 2023 р. Обсяг програми 18 год.
 • USAID, Ukraine Crisis media center, Prometheus, Сертифікат, виданий 20.06.2023 р. Курс “Дезінформація: види, інструменти та способи захисту”.
 • The Linux Foundation, Cloud Native Computing Foundation, Prometheus, Сертифікат, виданий 21.06.2023 р. Курс “Git для розподіленої розробки програмного забезпечення”.
 • DevRain, Prometheus, Сертифікат, виданий 17.06.2023 р. Курс “Початок роботи з ChatGPT”.
 • ГО “Прометеус”, Сертифікат, виданий 17.06.2023 р. Курс “Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні”. Обсяг програми 45 год. (1,5 кред. ЄКТС).
 • ГО “Прометеус”, Сертифікат, виданий 18.06.2023 р. Курс “Інформаційна гігієна під час війни”. Обсяг програми 15 год. (0,5 кред. ЄКТС).
 • Центр інформації та документації НАТО в Україні, ГО “Інтерньюз-Україна”, Prometheus, Сертифікат, виданий 12.03.2023 р. Курс “Інформаційна безпека”.
 • Антивірусна лабораторія Zillya!, Prometheus, Сертифікат, виданий 27.02.2023 р. Курс “Основи інформаційної безпеки”.
 • ТОВ “Академія цифрового розвитку”, Сертифікат №GDTfE-05-П-00095 від 25.12.2022 р. Курс “Цифрові інструменти Google для освіти” з 19.12.2022 р. по 25.12.2022 р. Обсяг програми 15 год. (0,5 кред. ЄКТС).
 • ГО “Прометеус”, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Сертифікат, виданий 24.06.2023 р. Курс “Наукова комунікація в цифрову епоху”. Обсяг програми 90 год. (3 кред. ЄКТС).

Наукові публікації:

 • Vlasenko A., Stopochkina I., Ilin M. Methods of counteraction of bypassing two-factor authentication using reverse proxy //Theoretical and Applied Cybersecurity Vol. 3 No. 1 (2021): Theoretical And Applied Cybersecurity. https://doi.org/10.20535/tacs.2664-29132021.1 (фахове видання категорії Б).
 • Oleksii Novikov, Georgy Vedmedenko, Iryna Stopochkina and Mykola Ilin, Cyber Attacks Cascading Effects Simulation for Ukraine Power Grid, р. 23-35//Selected Papers of the XXI International Scientific and Practical Conference "Information Technologies and Security" (ITS 2021), Kyiv, Ukraine, December 9, 2021. http://ceur-ws.org/Vol-3241/
 • Овчарук М.В, Сириця В.О, Ільїн М.І. Моделі атак відмови в обслуговуванні на кіберфізичні системи // Theoretical and Applied Cybersecurity. Перша Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 100-річному ювілею акад. С.М. Глушкова. Матеріали конференції, с. 52-57 http://is.ipt.kpi.ua/is/TACS-2023/ .

Рультати професійної діяльності:

 • Зворотна розробка та аналіз шкідливого програмного забезпечення: Лабораторний практикум [Текст]: навч. посiб. для студ. спецiальностей 125 “Кiбербезпека”, 113 “Прикладна математика” / М. I. Iльїн, Д. I. Якобчук; КПI iм. Iгоря Сiкорського. – Київ: КПI iм. Iгоря Сiкорського, 2020. – 117 с.
 • Аналiз бiнарних вразливостей: Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посiб. для студ. спецiальностей 125 “Кiбербезпека”, 113 “Прикладна математика” / М. I. Iльїн, Д. I. Якобчук; КПI iм. Iгоря Сiкорського. – Електроннi текстовi данi (1 файл: 0,8 Мбайт). - Київ: КПI iм. Iгоря Сiкорського, 2021. - 53 с.
 • Вступ до аналізу шкідливого програмного забезпечення: Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посiб. для студ. спецiальностей 125 “Кiбербезпека”, 113 “Прикладна математика” / М. I. Iльїн, Д. I. Якобчук; КПI iм. Iгоря Сiкорського. – Електроннi текстовi данi (1 файл: 1 Мбайт). - Київ: КПI iм. Iгоря Сiкорського, 2021. - 31 с.
 • Аналіз бінарних вразливостей. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). Розробники: доц. Ільїн М. І., ас. Якобчук Д. І. Ухвалено кафедрою інформаційної безпеки (протокол №6 від 08.06.2023р.). Погоджено Методичною комісією факультету (протокол №6 від 29.06.2023р.).

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua