Громадське обговорення освітніх програм

Кафедра інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту закликає всіх учасників навчального процесу і зацікавлених сторін (стейкхолдерів) – освітян, студентів, роботодавців взяти участь у громадському обговоренні освітніх програм кафедри. В наведених проектах вже враховано підсумки обговорень на

 • засіданнях кафедри інформаційної безпеки
 • засіданнях Вченої ради Фізико-технічного інституту
 • з представниками студентських організацій ФТІ
 • зустрічах з представниками Дослідницького інституту Samsung в Україні (Samsung R&D Institute Ukraine)

Звертаємось до інших партнерів та всіх охочих з проханням розглянути проекти програм і висловити свої зауваження!

Спеціальність 125 “Кібербезпека”


 

Просимо в першу чергу поділитись Вашою думкою з приводу таких питань:

 • Чи відповідають програмні компетентності освітньому рівню бакалавра/магістра/доктора філософії? Яких компетентностей бракує чи які є зайвими (застарілими)?
 • Чи відповідає перелік навчальних дисциплін змісту спеціальності? Яких дисциплін бракує чи які є зайвими або застарілими?
 • Чи узгоджений семестровий розподіл дисциплін з їх взаємозв’язком?
 • Наскільки збалансованим є кількість кредитів (годин), що виділяється пошукачам на засвоєння обов’язкових (нормативних) компонентів ОП та вибіркових компонентів ОП? Наскільки збалансованим є в цілому обсяг часу, що виділяється на проходження циклів загальної підготовки (ЗО) та професійної підготовки (ПО)?

Відгуки на Освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня освіти “Кібербезпека”

 1. ТОВ «Інформейшн Сістемс Сек’юріті Партнерс»
 2. Державний центр кіберзахисту Держспецзв'язку України
 3. ТОВ "Самсунг РнД Інститут Україна"
 4. Centre for Digital Forensics and Cyber Security Tallinn University of Technology
 5. Департамент безпеки Національного банку України

 Проєкт нової Освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня освіти “Кібербезпека та захист інформації” 2024 року

Відгуки на Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня освіти “Кібербезпека та захист інформації”

 1. ТОВ «Інформейшн Сістемс Сек’юріті Партнерс»
 2. Державний центр кіберзахисту Держспецзв'язку України
 3. ТОВ "Самсунг РнД Інститут Україна" на ОПП СТЗІ
 4. ТОВ "Самсунг РнД Інститут Україна" на ОПП СТММК
 5. Департамент безпеки Національного банку України
 6. ДСНС України
 7. Держспецзв'язку України, заступник Голови
 8. Centre for Digital Forensics and Cyber Security Tallinn University of Technology

Відгуки випусників і здобувачів освіти

 1. Відгук випусника Поята С.
 2. Відгук випусника Сологуба Р.
 3. Відгук здобувача освіти Курганського Л.
 4. Відгук здобувача освіти Чалого О.
 5. Відгук здобувача освіти Щербакова О.

Відгуки на Освітньо-наукову програму рівня доктор філософії (PhD) “Кібербезпека”

 1. Департамен безпеки Національного банку України
 2. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 3. CRDF Global, Headquartes, Український офіс
 4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформейшн Сістемс Сек’юріті Партнерс»
 5. Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфосейф»
 6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Рецептор»
 7. ЦОЗ ДСНС України
 8. Державний центр кіберзахисту Держспецзв'язку України
 9. Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна Компані»
 10. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хуавей Україна»

Листи, протоколи, пропозиції

 1. Лист Державного центру кіберзахисту Держспецзв'язку України
 2. Лист Національного банку України
 3. Протокол зустрічі з ТОВ "Глобал Лоджик Україна"
 4. Рецензія ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»
 5. Протокол зустрічі з ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»
 6. Про результати опитування журналом Forbes

Результати соціологічних опитувань, що проводиться в КПІ ім. Ігоря Сікрського Навчально-науковим центром прикладної соціології "Соціоплюс"

Результати опитування здобувачів другого освітньо-наукового рівня вищої освіти за ОП СТММК (2024)

Результати опитування здобувачів другого освітньо-професійного рівня вищої освіти за ОП СТММК (2023)

Результати опитування здобувачів другого освітньо-професійного рівня вищої освіти за ОП СТЗІ (2023)

 

Анкета представникам роботодавців


Ми чекаємо на Ваші електронні листи на адресу

Студент

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua